• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

100 günde 46 milyar TL’lik 400 proje

03 Ağustos 2018 Cuma 16:00
12
14
16
18

100 günde 46 milyar TL’lik 400 proje

           SEDA GÖK / ANKARA     
     Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün bakanlarında katılımı ile 400 projeden oluşan 100 günlük eylem planını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi’nde açıkladı.
     Yurtiçi tasarrufların artırılmasına yönelik teşviklerin yanı sıra tasarruf tedbirlerinin de yer aldığı pakette, enflasyonun tek haneye düşürülmesi, kur baskısıyla mücadele, kamuda ve yurtiçinde tasarrufların artırılması, israfla mücadele edilmesi, yastık altı kaynakların ekonomiye kazandırılması için teşviklerin verilmesi başlıkları öncelikli olarak dikkat çekti.

400 Proje yeni dönemin ateşleyicisi olacak
Tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Vadeli Programı Ağustos ayı sonuna kadar ilan etmeyi planladıklarını söyledi. Erdoğan, 2019-2023 dönemine ilişkin plan çalışmalarına başladıklarını belirterek, Kasım’a ayı sonuna kadar bunu da tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Erdoğan, “100 gün içinde aslında tamamlanacak proje sayısı 1000’in üzerinde. Biz bunlardan 400’üne öncelik verdik. Bu 400 proje yeni dönemin ateşleyicisi olacak” dedi.

400 Projenin 48’i Savunma Sanayiine ait
     Konuşmasında sa vunma sanayii projelerine ayrı bir önem verdiklerini belirten Erdoğan, 400 projenin 48’i savunma sanayiine ait olduğunu kaydetti. Erdoğan,  “Bu projeler lazer silahından uydu fırlatma projelerine SİHA ve İHA’ların geliştirilmesinden roket ve füzelere, helikopter motoru ve tasarımından mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Güçlü ordu demek, hem sayısal olarak yeterli hem de aracından mühimmatına ve yazılımına kadar tüm aşamalarıyla sizin kontrolünüzde donanıma sahip bir ordu demektir. Her ne olursa olsun savunma sanayii projelerinden asla taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

Arabuluculuk ve uzlaşma uygulama vurgusu
     Arabuluculuk ve uzlaşma uygulamalarını daha da etkinleştirerek mahkemelerin iş yükünü hafifleteceklerini ifade eden Erdoğan, “ Halen faaliyette olan Bursa, Adana, İzmir, Erzurum, Samsun ve Ankara bölge adliye mahkemelerine ilave olarak Konya ve Sakarya bölge adliye mahkemelerini faaliyete geçiriyoruz. Çocuklara karşı işlenen cinsel istismar karşısında cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlayacağız. Asla buradan taviz yok” diye konuştu.

İş gücünde öncelik; imalat ve bilişimde 
     Önümüzdeki dö nemde sosyal yardım veri tabanı oluşturulacaklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurumlar arası koordinasyon sağlanacağını kaydetti. Erdoğan,  piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirilmesine yönelik programların katılımcı sayısını 248 binden 375 bine yükselttiklerini ifade ederek,  “Bu kapsamda önceliğimiz imalat ve bilişim sektörleri olacak” dedi.  Erdoğan ayrıca işverenlere sağlanan teşviklere ilave olarak, kadınlara gençlere ve engellilere sunulan imkânları genişlettiklerini de kaydetti.
100 gün içinde Kanal İstanbul Projesi’nin taşınmaz devirlerini tamamlayacaklarını ve çevre düzeni ve imar planlarını onaya sunacaklarını bildiren Erdoğan, “Kanal İstanbul projesinin iki tarafına iki butik şehir kuruyoruz” dedi.

Millet bahçelerinin 5’i bu dönemde tamamlanacak
     Millet Bahçeleri’nin beşini bu dönemde tamamlayacaklarını anlatan Erdoğan, “Altısının inşasına, 22’sinin de projesine başlıyoruz. Atatürk Havalimanı’nı 29 Ekim’de, havalimanı bittikten sonra süratle yavaş yavaş Atatürk Havalimanı’nı oraya taşıyoruz. Ve diğer taraftan da Atatürk Havalimanı’ndaki çalışmalarımızı inşallah başlatacağız ve en kısa zamanda Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olacak” diye konuştu.

Emlak Bankası tekrar faaliyete geçecek
     Emlak Bankası’nı tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları değerlendirmeye aldıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “100 gün içinde 17 bin konut ve işyerini hak sahiplerine teslim edecek, 16 bin konut temelini atacağız. İmar barışı kapsamında 13 milyon kayıtsız yapıyla ilgili işlemleri tamamlıyoruz. Konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak Bankası’nı tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 100 Günlük Eylem Planı

 • Kamu idarelerinin harcamalarını gözden geçirmesini ve bu şekilde tasarrufların artırılmasını sağlayacak yöntem belirlenmesi
 • Kamu harcamalarının mali kaynaklarının yönetimini tek elde toplayarak uzun vadede yıllık 3-4 milyar dolar gelir elde edilmesi
 • Dış borçlanmada Çin piyasasına açılım yapılması, Çin’in Panda piyasası’ndan dış borçlanma işlemi gerçekleştirilmesi
 • Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılarak tasarrufların kalkınma hedeflerine uygun şekilde tahsisatının sağlanması
 • Yurt dışı kaynak temini amacıyla yurt dışı kaynak ve araç çeşitlendirilmesine gidilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması
 • Katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz finansman faaliyetleri için altyapının geliştirilmesi
 • E-ihale yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması
 • Sağlık hizmetlerine ilişkin alımların Devlet Malzeme Ofisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilmesi
 • Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi elektronik ortamda alınmaya başlanarak vatandaşın vergi dairesine gitmeden işlemlerini tamamlamasının sağlanması

Ticaret Bakanlığı 100 Günlük Eylem Planı

 • EXIMBANK müşteri sayısının artırılması ve toplam müşteriler arasında KOBİ’lerin payının yükseltilmesi
 • Hedef ve öncelikli ülkelere özgü pazara giriş stratejileri hazırlanması
 • Modern toptancı halleri kurulması ve ürün izlenebilirliğinin sağlanması
 • Gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve tek pencere sistemi üzerinden hizmet verilmesi
 • Ticaret hacmimizi artırmak amacıyla mevcut 5 merkeze ilave olarak 35 adet yeni Türkiye Ticaret Merkezi’nin (TTM) açılacağı ülke/şehirlerin belirlenmesi
 • Yeni nesil Serbest Bölgelerin kurulması ve mevcut Serbest Bölgelerin katma değerli yatırım ve ihracata yönlendirilmesi
 • Piyasa Gözetimi ve Denetimi’nin (PDG) etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla daha etkin bir PGD sistemi için ihtiyaç duyulan mekanizma belirlenerek mevzuat hazırlıklarına başlanması
 • Rekabet Kurumu’nun, dinamik ve piyasa koşullarını yönlendirici etkisi olan işlevselliğe kavuşacak şekilde yeniden yapılandırılması ve piyasa işlerliğinin uzlaşma ve taahhüt müesseselerinin tesisiyle artırılması
 • E-ticarette güvenliği ve hizmet kalitesini artırmak için uluslararası bir sembolü de içerecek şekilde ‘Elektronik Ticarette Güven Damgası’ sisteminin oluşturulması
 • Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde ilgili tüm STK ve özel sektör temsilcileri ile düzenli istişare ve bilgilendirme toplantılarının tamamlanması ve STK ile özel sektör temsilcilerinin yurtdışı paydaşları ile birlikte sürece aktif şekilde dahil olması
 • BREXIT sonrası süreçte Birleşik Krallık ile ticaret ve ekonomik ilişkilerin zemininin sağlamlaştırılmasına yönelik çalışma yapılması
 • Türk müteahhitlik-müşavirlik sektörünün, Eximbank ve Türk bankalarının tanıtımını da içeren II. Türkiye ve Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun düzenlenmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 100 Günlük Eylem Planı

 • Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için Yüksek Teknoloji Destek Programlarının oluşturulması
 • Yerli ve Milli Üretim için teknoloji ve imalat sektörleri başta olmak üzere KOBİ’lere yaklaşık 1 milyar 225 milyon TL destek sağlanması
 • Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulması
 • Savunma Sanayii Projeleri kapsamında Hassas Güdüm Kiti, EKADAS’ın TSK’ya teslimi, SOM-J Füzesinin test aşamalarının tamamlanması, 100 adet Kanatlı Güdüm Kitinin teslimatı, Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı’nın hizmete alınması ve BOZOK mühimmatın ilk uçuş testi ve ilk atış testinin yapılması
 • Yerli Uydu ve Uydu Teknolojilerinin geliştirilmesi
 • Bilişim ve Bilgi Güvenliği Projeleri
 • Türkiye’nin bilişim alanında en büyük tematik teknoparkı olan 3,5 milyon metre kare alana kurulu Bilişim Vadisi’nin 1. etap 2. kısmının tamamlanması
 • 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesinin kuruluş sözleşmelerinin imzalanması
 • Ar-Ge Merkezleri’nin sayısının %9 artırılarak 1000’e, Tasarım Merkezleri sayısının %8 artırılarak 27’e ulaştırılması
 • Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Master Plan çalışmasının tamamlanması
 • Karasu münferit yatırım yerinde savunma sanayii tesislerine yönelik 222 hektarlık alan üzerinde üretim tesislerinin temelinin atılması
 • Karapınar Enerji İhtisas Endüsti Bölgesi içinde yer alacak yatırımcılara yer tahsisi yapılması
 • Sanayi Doktora Programıyla 500 Sanayi Doktora Programı öğrencisinin desteklenmesi

 


+ Benzer Haberler
» Elma üreticisinin yeni umudu; ‘Tanzim’
» Yaşlı zeytin ağaçları budama ile gençleşecek
» Fransa’da Türk modası rüzgârı esti
» Kayıt dışı istihdam teşvikle azalıyor
» Habip Aydoğdu, “76/76... ile sanatseverlerle buluştu
» Palandöken, “Kısa vadede SGK pirim oranları düşürülmeli”
» İçimdeki Hazine ile otizmli çocuklar engel tanımıyor
» Corendon Airlines’dan Germania’nın yarattığı boşluğa ilave kapasite kararı
» “Her şeye rağmen üretime, ihracata devam”
» İş dünyası üretim ve istihdam kaybından endişeli


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 20.02.2019
  Ticaret 19.02.2019
  Ticaret 18.02.2019
  Ticaret 16.02.2019
  Ticaret 15.02.2019
  Ticaret 14.02.2019
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni