• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

Allianz Türkiye’nin ilk ‘Teknik Laboratuvarı’nı kuruyor

11 Nisan 2019 Perşembe 11:00
12
14
16
18

   ► Allianz’dan, gerçek yangın ve deprem simülasyonları, yangın algılama ve sprinkler sistemi çalışma şekilleri, yangın pompası ve sistem testleri yapılacak simülasyonlu eğitim kompleksi..

     Sürdürülebilir ekonomi içerisinde önem arz eden sigorta sektörünün 2023 yılına doğru ivme kazanması bekleniyor. Allianz Türkiye ise 4 bine yakın acentesi ile bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ile ülke ekonomisi açısından son derece stratejik bir rol üstleniyor.
     Sigorta sektörünün büyük bir gelişim potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, bireysel emeklilikteki sektör projeksiyonlarında, 2018 sonu itibarıyla 95 milyar lira olan fon büyüklüğünün, 2023 yılında 400 milyar lira seviyesine çıkabileceğine belirtti.
    Allianz Grubu, diğer sigorta şirketlerinden farklı olarak sektöre uzmanlık alanlarında uzun vadeli bakış açısı ile planlamaları ve farkı yaratacak yatırımları da yapıyor. Daha önceki yatırımlarına şimdi de “Allianz Teknik’’ Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi’ni ekliyor. Beykoz’da 5 milyon avroluk yatırımla bu yıl içerisinde hayata geçecek  Allianz Teknik’te Türkiye’nin ilk akredite deprem laboratuvarını inşa ediyor ve burada profesyonel risk danışmanlık hizmeti verecek.
Türkiye’deki sigorta sektörü hakkında bilgi vererek Allianz’ın projelerini aktaran Allianz Türkiye CEO’su Tolga Gürkan, Ticaret Gazetesi sorularını yanıtladı.

“Kur hareketi süreci etkileyebilir”
Kurdaki artış ve dövizde yaşanan dalgalanmalar sektörünüze nasıl yansıyor?
     Sigorta sektörü ekonomik büyümeyle paralel ilerleyen ve darboğazların yaşandığı dönemlerde de derinden etkilenen sektörlerden biri. Bu açıdan kurlarda yaşanan artış ve dalgalanmalar, hasar maliyetlerinde baskı, ürünlerin fiyatlanmasında ise belirsizlik yaratıyor. Yedek parça fiyatları oranını belirleyen en önemli etkenin döviz olması nedeniyle de, bu durumdan en çok etkilenen branşların başında kasko branşını sayabiliriz.
     Katastrofik riskler için alınan hasar fazlası anlaşmalar ile ilgili olarak, her ne kadar deprem kümülleri avro bazında düşüş göstermiş olsa da, alınan program limitleri daha az oranda düştüğü için program fiyatları riske göre ayarlanmış fiyat olarak ortalama yüzde 5 artış gösterdi. Bu yenileme döneminde kur artışına bağlı olarak hemen hemen bütün sigorta şirketleri avro bazında daha az koruma satın alarak yenilemelerini tamamladılar.
     Diğer ülkelere kıyasla, örneğin EMEA bölgesinde genel anlamda riske göre ayarlanmış ortalama yüzde 5 fiyat düşüşleri yaşandı. Ancak Türkiye’de Türk lirasında meydana gelen düşüş oranında bir fiyat indirimi söz konusu olamayacağından riske göre fiyat artışı yaşandı. Ayrıca minimum depo primleri 2018 yılı itibari ile düşüş gösterdi. 2019 yılında Türkiye’deki reasürans programları için uygulanan depo primleri minimumda yüzde 75 ve ortalama da yüzde 80 olarak uygulandı.
Kurdaki dalgalanma nedeniyle bu yıl genel olarak yenilemeler geç tamamlandı. Önümüzdeki yıl da meydana gelebilecek bu tarz bir kur hareketinin yenileme süreçlerini aynı şekilde olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz.

Türkiye’de seçimlerden sonra devlet sisteminde değişimler oldu. Sigorta sektörünün bağlı olduğu hazine müsteşarlığı kalktı, vs. Bildiğimiz kadarıyla henüz sigorta sektörünün nasıl ele alınacağı ve kimlere bağlı olacağı herhangi bir netlik kazanmadı. Sektör, sizce yeni hükümet sistemimizde denetleme açısından nasıl bir düzen içine sokulmalıdır?
     Geçtiğimiz günlerde, Türkiye Sigorta Birliği tarafından bir çalıştay düzenlendi. Kamu kurumları, sektör temsilcileri ve tüm paydaşların katılımıyla düzenlenen “Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı’nda da gündem, sektörün nasıl ele alınacağı konusuydu. Bu çalıştayda sigortacılıkta da BDDK benzeri bir yapının kurulma fikri ortaya atıldı. Açıkçası, sigorta sektörü önemli bir olgunluğa ve böyle bir yapıyı yürütebilecek deneyime ulaştı. Alınması gereken kararlarda tek elden ve hızlı hareket edilmesini sağlayacak bu yapıyı genel hatlarıyla olumlu değerlendiriyoruz. Şu anda verilmiş bir karar olmamakla birlikte, biz de bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Türkiye’de sigorta sektörünün potansiyeli konusunda beklentileriniz nedir?
     Sektörümüz gerek elementer gerekse bireysel emeklilik ve hayat sigortaları ile ülke ekonomisi açısından son derece stratejik bir rol üstleniyor. Sigorta verilerine baktığımızda Avrupa’da kişi başına düşen sigorta harcaması 1833 dolar, Türkiye’de ise 166 dolar.  Türkiye sigorta sektörünün prim üretimi, GSYİH’sının yüzde 1,6’sı kadar, Avrupa’da ise bu oran yüzde 6,7 düzeyinde. Bireysel emeklilik tarafında ise; OECD ülkelerinin emeklilik fonlarında biriken tasarruflar GSYH’lerin ortalama yüzde 50’sini bulurken, Türkiye’de bu oran 2,5’larda.
     Bu rakamları, sektörümüzün büyük bir gelişim potansiyeli olduğu şeklinde yorumluyoruz. Kaldı ki, bireysel emeklilikteki sektör projeksiyonları, 2018 sonu itibarıyla 95 milyar lira olan fon büyüklüğünün, 2023 yılında 400 milyar lira seviyesine çıkabileceğine işaret ediyor. Devlet teşvikleri, bireysel ve yurtiçi tasarrufların artırılmasına yönelik olumlu eğilim, genç nüfus gibi unsurlar da bu inancımızı pekiştiriyor. Serbest piyasa dinamiklerinin güçlenmesi ve istikrarlı bir mali rejim sayesinde yatırımlar devam ettikçe sigorta sektörünün büyümesi sürecektir. Türkiye’nin de, orta ve uzun vadede, gelişen sigorta pazarı ile öneminin artacağına inanıyorum.

“Türkiye’deki ilk simülasyonlu eğitim salonları”

Allianz’ın yakın vadede Türkiye’deki proje hedefleri nelerdir?
     Allianz Grubu ve Allianz Türkiye olarak; ülkemize inanıyor, planlarımızı, uzun vadeli bakış açısıyla yapıyoruz.  2008’den bu yana 5 milyar lirayı aşan yatırım yaptık. Sizin de yakından bildiğiniz gibi 1100 kişi istihdam kapasiteli Allianz Kampüs’ü, Nisan 2018’de hayata geçirdik. Şimdi de odağımızda “Allianz Teknik’’ Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi var. Beykoz’daki Türk-Alman Üniversitesi kampüsü içinde Allianz Teknik’in yatırım çalışmalarını başlattık. 5 milyon avroluk yatırımla bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz.  Allianz Teknik’te Türkiye’nin ilk akredite deprem laboratuvarını inşa ediyoruz ve burada profesyonel risk danışmanlık hizmeti vereceğiz. Gerçek yangın ve deprem simülasyonları, yangın algılama sistemi ve sprinkler sistemi çalışma şekilleri, yangın pompası ve sistem testleri gibi Türkiye’deki ilk simülasyonlu eğitim salonlarını yapıyoruz. Allianz Türkiye olarak büyük bir dönüşüm süreci de yaşıyoruz. Müşterilerimize çok daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için çeviklik, yalınlık, verimlilik ve dijitalleşme, odak alanlarımız olacak.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın yaptıran kişi sayınız nedir? Önümüzdeki yıl içerisinde ne kadar kişiye ulaşmasını bekliyorsunuz?
     Sağlık, Allianz Türkiye’nin en güçlü olduğu alanların başında geliyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ürünümüz de bu anlamda güçlü olduğumuz ve pazarda önemli yeri olan ürünlerimizden.
     Allianz Türkiye olarak 1 milyonu aşkın sağlık sigortalımızın yaklaşık yüzde 25’inin TSS’si var. Özellikle belirtmek isterim ki, TSS özel sağlık sigortasına yeterli bütçe ayıramayacak kişiler için iyi bir alternatif. SGK’lı bireylerin, özel hastanelerde fark ücreti ödemeden genel sağlık sigortası kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan özel bir sigorta türü. TSS ile sigortalıların daha yaygın bir kurum ağıyla ve beklemeksizin, farklı standartlarda sağlık hizmetine kolaylıkla erişimi mümkün oluyor. TSS branşında bir kampanya da başlattık. Otomatik Katılım Sistemi’ne bünyemizde dahil olan firmalara grup TSS’de nisan ayı sonuna kadar indirim imkanı sunuyoruz.  Bu kampanya kapsamında, ilk defa grup TSS ürünü satın alacak firmalar, çalışan sayısına göre yüzde 25’e varan indirimden faydalanıyor. Sosyal Güvenlik Sistemi, sağlık sigortasında geniş bir teminat kapsamı sunmasına rağmen TSS ürünlerine ilgi devam ediyor. Farkındalık artıyor ancak ürünün toplum nezdinde bilinirliği halen olması gereken seviyede değil. Sağlık sigortasına yönelik bilinç ve ihtiyaç düzeyi arttıkça, bu konuda çok daha önemli gelişmeler kaydedeceğimize inanıyorum.

Gönüllü sigortalıların sayısını artırmak için hangi çalışmaları yapıyorsunuz?
     Kamu tarafından yaptırılması zorunlu olarak belirlenen 12 farklı sigorta branşı mevcut.  Bu zorunlu branşlardan en çok bilinenleri trafik ve zorunlu deprem sigortası (DASK).  Ancak her iki branşta da sahiplik oranları yeterli seviyelere ulaşabilmiş değil. Zorunlu sigortalarda durum böyleyken, gönüllü sigortalar için de önceliğimiz bilincin artırılmasında. Gerek zorunlu gerekse gönüllü olarak yaptırılan sigortaların gelişiminde, bilincin yanı sıra, toplumun ekonomik seviyesi ve alım gücü de etkili. Tüketicilerin kendilerinin, aile veya işletmelerinin ekonomik olarak sürdürülebilirliğini sağlamaları açısından, sigortanın vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu bilincine ulaşması gerekiyor. Ülkemizde milli gelirin artması ve alım gücünün yükselmesi gibi birçok etkenin gelişmesiyle beraber bu konuda gelişim sağlayacağımıza inanıyorum. Sektör olarak bilincin artırılması için Türkiye Sigortalar Birliği nezdinde çalışmalarımız sürüyor.

Sigorta sektörüne karşı bir güvensizlik söz konusu bu konuya bakışınız nedir, bunu değiştirmek için çalışmalarınız var mı?
     Sigorta sektörü, regülasyonun yoğun olduğu, riskleri hem sektör hem de kamu kurumları tarafından yakından takip edilen bir sektör. Bu açıdan sektörün,  güvensizlikle ilgili tartışmalara dair ömrünü tamamladığını düşünüyorum. Sektörümüzün temel sorunu, sigorta bilincinin düşük olması; bunun da sadece sektörel değil, toplumsal bir sorun olarak ele alınması gerektiği görüşündeyim.
     Ayrıca teknolojinin gelişimi ile birlikte önemli bir değişim sürecinden de geçiyoruz. Bu dönüşüm sürecinde, müşterilerin de değişen alışkanlık ve beklentilerini çok iyi anlayarak, ihtiyaca uygun ürün ve hizmetleri sunmak gerekiyor. Allianz Türkiye olarak, sektörümüzde müşteri memnuniyeti ve teknoloji odaklı yeni nesil sigortacılığın öncülüğünü üstlenerek, son yıllarda iş süreçlerinin dijitalleşmesini odağımıza aldık.

Türkiye’deki sigorta acentelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
     Allianz Türkiye olarak 4 bine yakın acentemiz bizim için stratejik önem taşıyor. Onlar bizim sadece iş ortağımız değil aynı zamanda da müşteriye en çok temas kuran yüzümüz. Türkiye’de sigorta acentelerini yeniliklere açık ve hizmet kalitesine önem veren yapılanmalarıyla son derece başarılı bulduğumu belirtmek isterim. Tüm yatırımlarımızı acentelerimizle beraber hizmet kalitemizin ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik şekilde tasarlıyoruz.

Allianz Türkiye operasyonun kalbi artık İzmir’de. Buna istinaden yatırım yapmayı düşündüğünüz başka bir şehir var mı?
     Şu aşamada İstanbul ve İzmir’deki mevcut operasyonlarımız dışında bir şehirde yatırım planımız bulunmuyor.

Global bir şirket olan Allianz’ın sosyal sorumluluk projeleri var mı?
     Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızın ana eksenine, toplumun yaşam kalitesini artıran sosyal bir marka olma vizyonumuzu koyuyoruz. Sürdürülebilirlik komitemiz, çevre ve farklılıkları gözetme çalışma gruplarımız sektörde ilk olan pek çok iyiliği hayata geçirmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayan, sürdürülebilirlik modeli çizen ve GRI tabanlı sürdürülebilirlik raporu yayımlayan tek global sigorta ve emeklilik şirketiyiz. Bin Yaprak, Turkish Win ve Yeniden Biz’in destekçileri arasındayız.
     Yaptığımız tüm sosyal sorumluluk çalışmalarının, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden belirlediğimiz 5 ana hedefe hizmet etmesini önemsiyor ve bu vizyonla birçok proje yürütüyoruz. 7-12 yaş grubu çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine ve gelişim göstermelerine katkı sağlayan entegre kurumsal sosyal sorumluluk programımız Allianz Motto Hareket’e 2018 yılında start verdik. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, Koruncuk Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’yla iş birliği içerisinde başladığımız programa önümüzdeki dönemde yatılı bölge okullarını da dahil edeceğiz. Avrasya Maratonu’nda da bu 3 vakıf için koşuyoruz. Ayrıca her yıl yolsuzlukla mücadele programımız kapsamında düzenlediğimiz açık artırmamızdaki gelirleri de Koruncuk Vakfı’na bağışlıyoruz. Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı, Down Sendromu Derneği, Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı da yıl boyunca iş birliği yaptığımız sivil toplum kuruluşlarından birkaçı…

     Sanatı ve geleceğin sanatçılarını desteklemeyi, toplumdaki kültürel bağları müzik yoluyla güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla hayata geçirdiğimiz Allianz Motto Müzik,  Türkiye’nin ilk kurumsal YouTuber’ı ve doğrudan yatırım yaptığımız müzik, muhabbet, eğlence ve kültür-sanat platformu. Müzik alanında, genç piyano sanatçısı Kaan Baysal’ın müzik eğitimine, Barış İçin Müzik Vakfı’na, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’na ve Ayvalık Uluslararası Müzik Festivali’ne de destek oluyoruz. Türkiye’nin ilk modern sanat müzesi İstanbul Modern’e ve mütevelli heyetinde bulunduğumuz İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul Bienali’ne katkı sağlıyoruz. İstanbul’daki genel müdürlüğümüz Allianz Tower’da ve İzmir’deki operasyon merkezimiz Allianz Kampüs’te  Türkiye’nin yeni nesil sanatçılarının eserlerini sergiliyoruz. İstanbul’un en yeni sahnelerinden DasDas ile de henüz başladığımız bir iş birliğimiz mevcut.


+ Benzer Haberler
» İzmir’in en değerlisi Göztepe
» Melas azaldı, hayvan yemi maliyeti arttı
» Fındıkta hesap çarşıya uymadı
» Temmuz’da turist sayısı yüzde 2,77 düştü
» Sebzeler yerini tropikal bahçelere bırakıyor
» Alsancak’ta ticaretin eski tadı kalmadı
» Müze gelirlerinde yüzde 53,37’lik artış
» Türkiye Bilişim Derneği’nden KOBİ’lere altın rehber
» Beyaz eşya üretiminin %75’ini ihraç ediyor
» MPİOS’den 7 milyon liralık tesis yatırımı


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 24.08.2019
  Ticaret 23.08.2019
  Ticaret 22.08.2019
  Ticaret 21.08.2019
  Ticaret 20.08.2019
  Ticaret 19.08.2019
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni