• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Kariyer  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  TİCARET SOHBETLERİ  |  FİNANS  |  İHALELER  |  TİCARET BORSALARI  |  RESMİ GAZETE

Alsancak Kentsel Sit Alanı Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:00
12
14
16
18

Alsancak Kentsel Sit Alanı Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları

           HABER MERKEZİ     
     Alsancak ile ilgili olarak inşaatları ilgilendiren bir karar Koruma Sit Kurulu tarafından açıklandı. Aşağıda tanımlamalar ve uygulama esasları belirlenen karar kapsamına, kentsel sit alanının tümü giriyor. Bu karar sonucu koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar bazı istisnalar dışında yeni yapılaşma olamayacağı belirtiliyor. 

     Kısaltmalar: Koruma Bölge Kurulu: İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
     Kurul müdürlüğü: İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
     KUDEB: Konak Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu

Uygulama Esasları:
     Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının amacı, kentsel sit alanına yönelik koruma amaçlı imar planı yapılıp onanıncaya kadarki sürede, alanın korumaya yönelik genel esasların ve bu esasların uygulama araçları ile koruma –kullanma dengesi gözetilerek kullanım koşullarının belirlenmesidir.
Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları Koruma Bölge Kurulunun 09.05.2017 tarih ve 5948 sayılı kararı ile sınırları belirlenen Alsancak Kentsel Sit Alanında geçerlidir.

     Kentsel sit alanı içerisinde gerçekleştirilecek uygulamaların, doku bütünlüğünü zedeleyen ve hazırlanması zorunlu koruma amaçlı imar planı kararlarını etkilemeyecek düzeyde uygulaması esastır.
     Yapılanma; kentsel sit alanı bütününde hazırlanması zorunlu olan koruma amaçlı imar planı sürecinde yapılacak kapsamlı etüt-analiz çalışmalarında ele alınarak karar üretilmesi gereken bir konu olduğundan, koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar yeni yapılaşmaya gidilemez.
     2863 sayılı yasanın 17. Maddesi doğrultusunda sit alanı öncesi ruhsat alarak inşasına başlamış ve su basman seviyesini geçmiş yapıların inşasına devam edilir.

     Sit ilanı karar tarihinden iki yıl öncesinden itibaren  Koruma BÖlge Kurulunca değerlendirilerek uygun bulunmuş projelerin, Kurul onay tarihinden (ilk projenin onay tarihi) sonraki iki yıl içinde ruhsata bağlanmak koşuluyla uygulanmasına devam edilebilir.
     Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, tevhit-ifraz-terk-ihdas gibi imar uygulamaları gerçekleştirilmez. Tescilli yapıların esaslı onarımları kapsamında, kadastrodan kaynaklı sorunlar, tecavüzler, sınır ihlalleri gibi düzenlemeleri konu alan uygulamalar uygulamalar ise Koruma Bölge Kurulunca uygun görülmesi durumunda gerçekleştirilebilir.

     Tehlike arz eden (mail-i inhidam) tescili ve tescilli bitişiği konumundaki yapılara ilişkin can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler ilgili Belediyesince alınır, ayrıntılı fotoğraflar, tehlikenin giderilmesine yönelik öneriler vb. Gibi hususların yer aldığı bilgi ve belgeler değerlendirilmek üzere Koruma Bölge Kuruluna iletilir ve alınan karar uyarınca işlemler yürütülür.
    Kentsel sit alanındaki diğer tescilsiz yapılarda tehlike arz eden durumlara yönelik işlemler ilgili Belediyesince yürütülür. Kentsel sit alanında, sit alanı bütününü etkileyebilecek düzeydeki yol-sokak kaplamaları, elektrik-doğalgaz-su-kanalizasyon-telefon- internet vb. Gibi hatlara ilişkin alt yapı çalışmaları Koruma Bölge Kurulunun izni ile yapılır. Mevcut hatların bakım-onarımı ile mevcut hatlardan tescilsiz yasal yapılara yönelik altyapı unsurlarının bağlantıları ilgili idarelerce gerçekleştirilir.

Basit onarım:
     1.Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıların 660 sayılı ilke kararında tanımlanan basit onarımları Kurul Müdürlüğünün izni ile KUDEB denetiminde yapılır.
     2.Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazlar ile yasal olan tescilsiz taşınmazların basit onarımları KUDEB izin ve denetiminde yapılır.
     Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazlar ile bunların bitişiği ve karşıdaki taşınmazların uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin bilgi-belgeler KUDEB tarafından bir ay içerisinde Kurul Müdürlüğüne iletilir.

Esaslı Onarım:
     Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazların esaslı onarımına ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 660 sayılı ilke kararının proje hazırlama esasları doğrultusunda hazırlanarak ilgili Belediyesinin ön onayını takiben Koruma Bölge Kuruluna iletilerek değerlendirilir. Özgün fonksiyonu dışında bir fonksiyonla proje hazırlanması durumunda, bu tür bir talebinin Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilmesi için ilgili Belediyesince kentsel sit alanının bulunduğu bölgeye yönelik üst ölçekli planlar ile sit alanı öncesi imar planının işlev kararları dikkate alınarak uygunluk görüşü verilmesi gerekmektedir. Uygunluk görüşü verilmeyen projelere değerlendirilemez.
     Yasal olan tüm tescilsiz taşınmazların esaslı onarımlarından; taşıyıcı sisteme ve fonksiyona ilişkin değişiklik içermeyen, emsal artışı getirmeyen, dış cepheye, kütle ve gabariye yansımayanları KUDEB izin ve denetiminde yapılır. Taşıyıcı sisteme, fonksiyona, dış cepheye, kütle ve gabariye yansıyan uygulamalara koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar izin verilmez. Dış cepheye yansıyan uygulamalar, zorunluluk taşıması ve asgari düzeyde müdahale içermesi durumunda Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilir.

Yürürlük ve uygulama:
     Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının yasal süresi 3 yıldır. Bu süre içerisinde İlgili Belediyesince koruma amaçlı imar planının hazırlanması zorunludur. Yasal süresi içinde esaslı onarıma yönelik uygulamalarda geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları dikkate alınarak imar durumu verilebilecektir.
     Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarında yer almayan hususlarda Koruma Bölge Kurulunun görüşüne başvurulur.

 


+ Benzer Haberler
» THY 4 bin 600 personel alacak
» İZTO, TARKEM’in %1’lik hissesini alarak ortak oldu
» İşsizlik oranı Nisan’da %9,6
» “Sorunları yığmayın, çözüm önerilerinizle sunun”
» TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Tarım istihdamdaki gücünü koruyor
» Palandöken, “Güçlü ekonomi için üretim kilit noktadır”
» Evdeki atık ilacın imhasına ‘1krş’ önerisi
» Arkas Aegean Link Regatta için geri sayım
» Ambalaj tasarımının yıldız öğrencileri belli oldu
» DEÜ Rektörlüğüne Prof Dr. Nükhet Hotar atandı


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 17.07.2018
  Ticaret 16.07.2018
  Ticaret 14.07.2018
  Ticaret 13.07.2018
  Ticaret 12.07.2018
  Ticaret 11.07.2018
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni