• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

Dünya, demansa 2018’de 1 trilyon $ harcayacak

04 Aralık 2018 Salı 12:00
12
14
16
18

Dünya, demansa 2018’de 1 trilyon $ harcayacak

   ► Türkiye’nin 2050 yılında dünyada 4. en fazla Alzheimer hastasına sahip ülke olacağı tahmin ediliyor.

           SEDA GÖK / ANKARA     
     Epilepsiden inmeye tüm nörolojik hastalıkların masaya yatırıldığı 53. Ulusal Nöroloji Kongresi’nin ana temasını “MS(Multible Skleroz)” olarak belirledi. Kongreye, yurt içinden ve yurt dışından bini aşkın nöroloji uzmanı katıldı.
     Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, Türk Nöroloji Derneği Başkan Yardımcısıı Prof. Dr. Neşe Çelebisoy, Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Demet Özbabalık, Türk Nöroloji Derneği Saymanı Prof. Dr. Cavit Boz, Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Nerses Bebek, Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu, Prof. Dr. Kayıhan Uluç ile MS Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Hüsnü Efendi gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Özbabalık: 2050’de dünyada 4. En fazla alzheimer hastasına sahip ulkesi olacağız!
     Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Demet Özbabalık, Türkiye’de 1 milyona yakın Alzheimer hastası olduğunu belirterek, 2050 yılında dünyada 4. en fazla Alzheimer hastasına sahip ülkesi olacağımızın tahmin edildiğini söyledi. Özbabalık, “Şu anda, dünya genelinde 40 milyona yakın Alzheimer hastası olduğu bilinirken, 2050 yılında bu sayının 115,4 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. En yüksek artış orta ve düşük gelirli  ülkelerde görülmektedir. Türkiye’de şu anda yaklaşık 1 milyon Alzheimer hastası bulunduğuna ait bir tahmin yürütülürken, 2050 yılında dünyada 4. en fazla Alzheimer hastasına sahip ülke olacağımız düşünülmektedir.  2015 yılında demansın dünya  genelinde gider karşılığı  818  milyar  dolar  olup 2018 yılında 1 trilyon dolara, 2030 yılında ise 2 trilyon dolara çıkması beklenmekte” diye konuştu.

“2018 kasım ayı itibariyle Türkiye’de yaklaşık 40 bin kişinin inme nedeni ile hayatını kaybettiği tahmin ediliyor”
     Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, toplantıda her 6 kişiden birinin inme ile karşılaşabileceğini söyledi. Prof. Dr. Öztürk, inme merkezlerinin hızlı müdahale ve inmenin etkilerini azaltmada çok kritik bir rol oynadığını vurguladı. Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, “İnme, eskiden olduğu gibi tedavisi zor bir hastalık değildir. İnme, tedavi edilebilen bir hastalıktır. İnmede en önemli faktör zamandır. O yüzden de biz ‘zaman beyindir’ diyoruz çünkü her geçen dakika çok sayıda beyin hücresinin kaybına neden olur. İnme belirtileri fark edildiği anda hiç vakit kaybetmeden 112’yi aramalarını istiyoruz. Çünkü 112, hastayı nereye götüreceğini biliyor. Kendi araçları ile geleceklerse de nöroloğun bulunduğu bir sağlık merkezine hızla gelmelerini istiyoruz” dedi.
     Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, inme merkezi sayısındaki yetersizliğin farkında olunduğunu da belirterek, özelleşmiş ünitelerle en iyi tedavinin yapıldığı inmeye yönelik merkezler kurulacağını açıkladı.
     Prof. Dr. Öztürk, Sağlık Bakanlığı ile son yıllarda inme konusunda önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Bu çalışmalardan en önemlisinin Türkiye’de inme hastalarının en etkin ve başarılı bir organizasyonla tedavi dilmelerini sağlayacak “İnme Klinik Protokolü” olduğunu belirterek “Nöroloji uzmanı yönetiminde inme ünite ve merkezlerinin organizasyon, yönetim ve tedavi şeması algoritmalarını yayımlamış durumdadır” dedi.

“İnme ünite ve inme merkezi sayımız yeterli değil”
     Prof. Dr. Öztürk, “Şu anda inme ünite sayımız ve inme merkezi sayımız yeterli değil.  Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar dahilinde hangi bölgelere, hangi özelliklerde inme merkezleri kurulacağı, kim tarafından işletileceği, yürütüleceği, hastaların ne şekilde bakılacağı ve her şeyden önemlisi bu merkezlere hastaların nasıl yönlendirileceğinin çalışmaları yapılıyor. Her bir milyon kişiye bir inme merkezi açılması planlanıyor. Nöroloji uzmanı yönetiminde inme üniteleri ve inme merkezlerinin hem intravenöz yani damardan tedavi hem de girişimsel yani damar içi tedavileri uygulamak üzere uygun ekiplerle bu çalışmaları yapması bekleniyor” diye konuştu.
     Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, 2018’de Türkiye’de yaklaşık 40 bin kişinin inme nedeni ile hayatını kaybettiği tahmininin yapıldığını belirterek, “Bu trafik kazalarından ve kanserlerden de neredeyse daha fazla. Ciddi bir kayıp söz konusu” dedi.
     Prof. Dr. Öztürk, yılda en az 120 bin kişinin inme geçirdiğini, yaklaşık 40 bin kişinin bağımlı hale gelip rehabilitasyon almaya başladığını ve hayatına devam edemediğini de belirtti.  İnmenin, kişilerin hayatına yardımsız devam edememe yanında, rehabilitasyon masrafları, gelir kaybı nedeniyle uğradığı kayıplar olmak üzere doğrudan-dolaylı ciddi bir mali yükü de ortaya çıkardığını kaydetti.

Çelebisoy: Migren, en sık  iş gücü kaybına neden olan primer baş ağrısıdır
     Türk Nöroloji Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Neşe Çelebisoy, toplumda en sık karşılaşılan yakınma olan ve nöroloji polikliniklerinin de en sık başvuru nedeni başağrısı ile ilgili bilgiler verdi.
     Primer baş ağrıları olarak adlandırılıp altta yatan başka bir hastalıkla ilişkili olmayan baş ağrılarının en sık nedeninin migren olduğunu söyleyen Prof. Dr. Neşe Çelebisoy, “20-65 yaş arası bireylerde yaklaşık %16 sıklığında görülür. Kadınlarda sıklığı erkeklerden 2.5-3 kat fazladır. Toplumda doğurganlık yaşında her 4 kadından yaklaşık birisi migrenlidir. Çocuklarda görülme sıklığı %5 civarında iken ergen yaş grubunda %10’lara çıkar. Migren kişinin iş ve sosyal yaşamını sürdürmesini zorlaştırması nedeniyle önemli bir sağlık problemidir ve kişi için kısıtlılık oluşturmaktadır. Ataklarla seyreden olgularda yaklaşık %10, kronik migren hastalarında ise yaklaşık %20 oranlarında iş gücü kaybı tanımlanmıştır” diye konuştu.

Bebek: Epilepsi hastalığı yüksek oranda başarıyla tedavi edilebilir
     Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nerses Bebek, “Epilepsi hastalığı yüksek oranda başarıyla tedavi edilebilir. Epilepsi nöbetlerle kendini gösteren, nöbetler dışında genellikle başka bir neden yoksa bireyin sağlıklı ve üretken hayatına devam edebildiği kronik bir hastalıktır. Bulaşıcı değildir. Günümüzde epilepsi nöbetlerinin gelişmesini önlemeye yönelik ilaç tedavi seçenekleri geliştirilmiştir. Hastaların %60-70i düzenli ilaç kullanarak, doktor kontrolünde kalarak, ilaç tedavisine özen göstererek sorunsuz bir hayat yaşayabilirler” dedi.

Topçuoğlu: İnme merkezleri iyi planlanmalı ve yaygınlaştırılmalı
      Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu, inme konusunda Ankara ve İstanbul gibi illerde başlanan pilot uygulamaların başarılı olunacağını gösterdiğini söyledi. Topçuoğlu, “Halkın giderek yaşlanması ile ülkemizde inme sıklığı artmıştır.  İnme tedavisinin ‘hemen’ ve ‘bölgesel’ bağlamda yapılması zarureti nedeniyle bu tedaviyi uygulayabilecek inme merkezlerin iyi bir planlama ile yurt sathına yayılması gerekiyor.  Bu planlama Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulması beklenen inme tebliğinin çizeceği esaslara göre olacaktır. Ankara ve İstanbul gibi illerde başlanan pilot uygulamalar başarılı olacağımızı gösteriyor. Şimdi nörologlar olarak tebliğin yayınlanmasını ve ardından hemen işe koyulmayı bekliyoruz” dedi.

Uluç: Nöropatik ağrının bilinen en sık nedeni şeker hastalığı
     Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Uluç ise  nöropatik ağrının bilinen en sık nedeni şeker hastalığı olduğunu söyledi. Uluç, “Bu nedenle hem şeker hastalığını, hem de nöropatik ağrı belirtilerini iyi bilmek ve erken evrede tanımak gerekiyor” dedi.

Boz: Erken ve uygun tedavi ile ms kontrol edilebilir
     Türk Nöroloji Derneği Saymanı Ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cavit Boz, “Erken ve uygun tedavi ile MS kontrol edilebilir” dedi. Boz, bu konuda şunları söyledi:
     “Çoğu hasta için erken ve uygun tedavi ile MS artık kontrol edilebilir bir hastalık haline gelmiştir; bunun için tedavilerin etkinlik ve güvenliğinin takibi çok önemlidir. Bu nedenle hastaların MS konusunda deneyimli bir merkezde düzenli takipleri önemlidir.
     İnternette doğru bilgiler olduğu gibi çok fazla da yanlış bilgi var. Hatta son zamanlarda ulusal TV kanalları bile MS ile ilgili çok yanlış haberler yapmakta; hastaların mutlaka sakat kaldığı yönünde son derece yanlış haberler yapmaktadırlar. Diğer taraftan pek çok fırsatçı MS’i bitkisel vs yöntemler ile tedavi ettiklerini yazmaktadırlar. MS hastaları bu bilgi kirliliğinde her şeye inanmamalıdır.”

D vitamini al, Akdeniz diyeti yap, sigara kullanma...
     Türk Nöroloji Derneği MS Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Hüsnü Efendi, MS hastasının nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda şu bilgileri verdi:
     “Aile, eş, çocuklar, iş arkadaşları ve toplumsal sosyal destek MS hastalığında önemlidir. Hastanın sosyal desteği, fiziksel kapasitesi, işi, uğraşları, hobileri, günlük yaşam aktiviteleri ne kadar iyi olursa hastalık da daha iyi seyrediyor. İlaçlar dışında aile bireylerinden gelen destek, hastanın iş hayatına devam etmesi ya da bir uğraşının olması önemlidir. Hastanın beslenmesine dikkat edilmeli, balık ve deniz ürünleri, salata, sebze ve meyve tüketilmelidir. D vitamini düzeyinin MS hastalığında önemli olduğunu, hastanın diyet dışında uygun zamanlarda güneşlenmesinin yararlı olacağını biliyoruz. Ancak MS hastalığında, kaplıca, termal sular ve sauna gibi sıcak ortamlar hastalık belirtilerinde artışa yol açabileceği için önerilmemektedir. Sigara kullanımın bırakılması hastalığın seyri üzerine ve tedaviye yanıt açısından önemlidir.”

 


+ Benzer Haberler
» Şubat ayında kapanan şirket sayısı azaldı
» Türk Eximbank, ihracatçılar için 11 yeni ürünü devreye alacak
» Büyüme dostu bankacılık
» Çorapçının hedefinde Japonya ve Avustralya var
» “Yarına Yatırım” oturumunda katılımcılar start-up dünyasını ve girişimciliği konuştu
» Bakan Pakdemirli “Zeytinde hedef birinci lig”
» Ege Finans Derneği’nden krizden çıkış reçetesi
» Ege-Koop, işyerleri için ticaret merkezi oluşturuyor
» “Bizim kökümüz Kuvai Milliye, bölücülükle işimiz olmaz”
» Karabağlar’daki muhtarlardan Başkan Selvitopu’na “Yanındayız” mesajı


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 23.03.2019
  Ticaret 22.03.2019
  Ticaret 21.03.2019
  Ticaret 20.03.2019
  Ticaret 19.03.2019
  Ticaret 18.03.2019
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni