• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

‘Duvarsız Okullar’ dünyada 20 milyondan fazla çiftçiyi eğitti

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:00
12
14
16
18

   ► Önümüzdeki aylarda hayata geçirilecek proje ile 3 bin Suriyeli ve yerel halkın tarım sektöründe istihdam edilebilirliklerini artırmak amaçlanıyor.

     İlk olarak Endonezya’da çeltik üreticilerinin hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik olarak gerçekleştirilen yayım çalışmaları çerçevesinde geliştirilen Uygulamalı çiftçi okulları yaklaşımı, öncelikle Asya sonrasında Afrika ve Latin Amerika’da yaygınlaşarak 90’ın üzerinde ülkede uygulandı ve 20 milyon üzerinde çiftçi faydalandı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)  Tarım Uzmanı Fazıl Düşünceli, Uygulamalı Çiftçi Okulu(UÇO)’nun tarım sektörüne yaptığı katkıları ve hayata geçirilecek olan projeleri paylaştı.
     FAO’nun çiftçilerin belirli konularda bilgi düzeylerinin katılımcı, interaktif ve uygulamalı bir yaklaşımla geliştirilmesini ve güçlendirilmesini amaçlayarak hayata geçirdiği UÇO yaklaşımının mevcut eğitim, yayım ve kapasite geliştirme çalışmalarına bazı yönleri ile önemli katkılarda bulunacağı düşünüldüğünü ifade eden FAO Tarım Uzmanı Düşünceli,  “Halen Türkiye’de güçlü bir tarımsal yayım sistemi mevcut ve bu çerçevede önemli uygulamalı eğitim çalışmaları yürütülüyor” dedi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Uygulamalı Çiftçi Okulu çalışmasını tanıtır mısınız?
     İngilizcesi “Farmer Field School (FFS)” olarak bilinen Uygulamalı Çiftçi Okulları (UÇO) FAO`nun çiftçilerin belirli konularda bilgi düzeylerinin katılımcı, interaktif ve uygulamalı bir yaklaşımla geliştirilmesini ve güçlendirilmesini amaçlayan bir öğrenim sureci ve kapasite geliştirme yaklaşımıdır. Bu çalışmaların kapsamının belirlenmesinde ve şekillenmesinde çiftçilerin kendileri belirleyici rol oynarlar. Bu yaklaşımda eğitim yöntemi eğitim salonlarında konferans, kurs, ders veya seminer vermek yerine arazi şartlarında uygulamalı olarak ve interaktif bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle bu okullar duvarsız uygulamalı okullar olarak da nitelendirilebilir.

“Çiftçiler üretim sürecini geliştiriyor”
     Uygulamalı çiftçi okullarında çiftçiler arazi şartlarında belli konularda karşılaştırmalı uygulamalar, demonstrasyonlar üzerinde üretim sistemlerini ve karşılaştıkları sorunları birlikte gözlemlerler, analiz ederler, tartışırlar ve sorunlarına çözüm yolları üretmeye çalışırlar. Uygulamalı çiftçi okullarının önemli özelliklerinden birisi de üretim sezonu boyunca çiftçilerin üretimin belli aşamalarında bir araya gelerek üretim sürecini geliştirmeleri takip etmeleri öngörülür.
     Bu çalışmalar 20 civarında üreticinin oluşturduğu grup çalışması olarak gerçekleşir. Çalışmada bir çiftçi veya yayım uzmanı çalışmanın gerçekleştirilmesi için kolaylaştırıcı olarak rol oynar. Çalışmalarda belli konularda uzmanlardan uygulamalı olarak destek alınabilir.

İlk çalışmalar hangi ülkelerde ve ne zaman başladı? Bugüne kadar kaç kişi eğitim aldı?
     Uygulamalı çiftçi okulları yaklaşımı ilk olarak Endonezya’da çeltik üreticilerinin hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda yasadıkları sorunların çözümüne yönelik olarak gerçekleştirilen yayım çalışmaları çerçevesinde geliştirilmiştir. Bu uygulamalı ve katılımcı yaklaşım daha sonra ilk olarak Asya’da, sonrasında Afrika ve Latin Amerika’da yaygınlaşmıştır. Yaklaşım değişik isimler altında birçok farklı konuya uygulanmıştır. 30’uncu kuruluş yıl dönümü olan bu yıla kadar FFS yaklaşımı 90’ın üzerinde ülkede uygulanmış ve 20 milyon üzerinde çiftçi faydalanmıştır.

“Türkiye’de önemli eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor”
Türkiye’de ilk çalışmalardan nasıl geri dönüşler alındı?
     İlk çalışmalardan oldukça olumlu geri dönüşler elde edilmiştir. Başlangıçta çalışmalar danışman uzmanlarca koordine edilmiş olup güncellenmiş yaklaşımda ise çalışmalar kurumsal bir koordinasyon yaklaşımı ile gerçekleştirilmektedir. Çalışmaların uygulamalı olarak arazide ve interaktif olarak gerçekleştirilmesi çalışmayı en etkin kılan özellik olarak öne çıkmaktadır. Üretim sezonu boyunca çiftçilerin birçok kez bir araya gelmeleri gerekliliği önemli bir maliyet unsuru olarak ortaya çıkmakla birlikte çalışmanın etkinliği ve sürdürülebilirlik anlamında faydalı görülmektedir. Halen Türkiye’de güçlü bir tarımsal yayım sistemi mevcuttur ve bu çerçevede önemli uygulamalı eğitim çalışmaları yürütülmektedir. Uygulamalı Çiftçi Okulu yaklaşımının mevcut eğitim, yayım ve kapasite geliştirme çalışmalarına bazı yönleri ile önemli katkılarda bulunacağı düşünülmektedir.

Eğitim alacak olan çiftçiler nasıl belirleniyor?
     Öncelikle UÇO’nun doğrudan bir eğitim verme çalışması olmadığını belirtmek gerekir. Yaklaşımı daha çok “çiftçilerin katılımcı yaklaşımla deneyimsel öğrenimi” olarak ifade etmek daha doğru olur. Konya ve Karaman illerinde gerçekleştirilen bu proje çerçevesinde uygulamalı çiftçi okullarında yer alacak çiftçiler koordinatör kurum olarak belirlenen Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il ve ilce müdürlükleri arasındaki iş birliği ile belirlenmektedir.

“Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım” projesini tanıtır mısınız? Projenin amacı nedir?
     Proje Konya kapalı havzasında sürdürülebilir arazi yönetiminin sağlanması, biyoçesitliliğin korunması ve iklim değişikliği ile ilgili sorunlar dikkate alınarak düşük karbonlu teknolojilerin benimsenmesi yoluyla bölgede tarım, mera ve orman alanlarında arazi kullanım yaklaşımlarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

“25 bin hektar orman alanı rehabilite edildi”
     Projenin ana unsurlarını, i) bozulmaya uğramış ormanların rehabilitasyonu, ii)iklim dostu tarım uygulamaları ve iii) kapasite geliştirme çalıştırmaları oluşturmaktadır. Çalışmalarla bugüne kadar ormancılık alanında 25 bin hektar orman alanı rehabilite edilmiş, orman köylerinde çiftçilerin güçlendirilmesine yönelik eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, biyoçeşitliliğin korunması teşvik edilmiş ve Ereğli entegre orman yönetim planı geliştirilmiştir.

“44 hektar mera alanı rehabilite edildi”
     Tarım alanında ise koruyucu tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla 120 hektar alanda demonstrasyonlar yapılmış, 44 hektar mera alanı rehabilite edilmiş, değişik tarım ekipman ve makinelerinin çiftçilere dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra 28 mısır ve şeker pancarı tarlasına damla sulama, 11 elma bahçesine toprakaltı damla sulama sistemi kurulmuştur. Bu alanlarda programlı damlama sulama yaklaşımları konusunda demonstrasyon ve eğitimler verilmektedir. Çiftçi okulları ile ilgili olarak bugüne kadar 17 Uygulamalı çiftçi okulu çalışması gerçekleştirilmiş olup halen 7 ilçede doğrudan ekim yöntemleri konusunda Uygulamalı Çiftçi Okulu çalışmaları devam etmektedir.
     Proje Küresel Çevre fonu tarafından desteklenmekte ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın merkezdeki ve sahadaki kuruluşları ile ortaklaşa olarak ve Konya Seker ve Doğa Koruma Merkezi ile halinde yürütülmektedir. Proje Konya ve Karaman il sınırları içerisinde dört pilot alanda yürütülmektedir. (Ayrancı-Karaman; Yeşil Kuşak, Karapınar-Ereğli-Emirgazi ve Sarayönü-Cihanbeyli)

İklim değişikliği ile mücadele ediliyor
İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için hayata geçirilecek olan başka projeler var mı?
     Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım projesi haricinde, iklim değişikliği ile ilgili olarak FAO Türkiye ofisi tarafından yürütülmekte olan başka projeler de bulunmakta olup bunlardan konuyla doğrudan ilgili olanlar aşağıdaki şekildedir;
     “Bozkır Ekosistemlerinde İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum için Tarımsal Uygulamalar Projesi” (http://www.fao.org/geospatial/projects/detail/en/c/1119202/), ‘İklim Esnekliği ile Ekosistem Yönetimini Geliştirerek Gıda Güvenliğine Yönelik Entegre Arazi Kullanım Planlaması (ILUP)’ (http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1200764/); iii) “Ulusal Düzeyde Ölçeklendirme için Yukarı Sakarya Havzasında LDN Yaklaşımını Göstererek Arazi Bozulumu Tarafsızlığı (LDN) Hedef Belirlemesine Katkı” (https://www.thegef.org/project/contributing-land-degradation-neutrality-ldn-target-setting-demonstrating-ldn-approach-upper); “Sürdürülebilir Arazi Yönetiminin Yaygınlaştırılması İçin Karar Destek Sistemi” (DS-SLM) http://www.fao.org/gef/projects/detail/en/c/1056803/;  Orta Asya ve Türkiye’de Kuraklığa Meyilli Ve Tuzlanmadan Etkilenmiş Tarımsal Üretim Peyzajlarında Entegre Doğal Kaynak Yönetimi (‘CACILM2’) (http://www.fao.org/in-action/cacilm-2/en/)

“3000 Suriyeli ve yerel halkın tarımda istihdam edilebilirliklerini artırılacak”
İzmir’de UÇO çalışmalarınızı gerçekleştireceğiniz ne gibi yeni projeleriniz olacak?
     FAO’nun Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve önümüzdeki aylarda başlaması planlanan “Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkanlarının Yaratılması aracılığıyla Türkiye’de Geçici Koruma ile Ev Sahibi Topluluklar bünyesinde Suriyelilerin Dayanıklılığının Geliştirilmesi” projesi ile 10 ilde uygulanacaktır. (Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Konya, Manisa ve Şanlıurfa). Bu proje ile Türkiye’nin tarımsal bölgelerinde yaşayan geçici koruma altındaki Suriyeli Mülteciler ile ev sahibi toplulukların hassas üyelerinin becerilerinin geliştirilmesi ve istihdam edilebilirliğin artırılması hedeflenmektedir. Farklı alanları içinde barındıran proje, öncelikli olarak 3 bin civarında Suriyeli ve yerel halkın tarım sektöründe istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla kendi ayakları üzerinde durabilme potansiyellerini artırması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, 3 bin Suriyeli ve yerel halkın bitkisel üretim, hayvancılık ve gıda sektörlerinde mesleki becerilerini geliştirmek için bu konularda sertifikalı mesleki eğitimler düzenlenecektir. Eğitimlerin bitiminde düzenlenecek olan İş Fuarlarıyla mezunlar ve kalifiye işçi arayışında olan işverenler bir araya getirilerek istihdama katkıda bulunulacaktır.

Bin 500 civarında çiftçiye eğitim verilecek
     Bunlara ek olarak, eğitilen bu kişileri istihdam edilebilirliklerini artırmak için bu kursiyerleri istihdam etme potansiyeli olan 1500 civarında çiftçi/üreticiye FAO’nun Uygulamalı Çiftçi Okulu kapsamında iklim dostu ve verimli yeni tarım teknolojileri konusunda eğitimler verilecektir. Ayrıca, yine istihdamı desteklemek için her ilde tarım istihdam masaları kurulacak ve iş arayan kalifiye tarım işçilerinin yetişmiş iş gücüne ihtiyaç duyan tarım ve gıda üreticileri ile temas kurmaları sağlanacaktır.


+ Benzer Haberler
» Modern İzmir İranlıları cezbediyor
» 2021 toparlanma yılı olacak
» Hayvanların uzuvlarını keyfi kesmenin bilançosu ağır
» Altın 7 ayda % 60 değer kazandı
» Mobilya ihracatında hedef 4,5 milyar dolar
» “Bayramda otellerde yüzde 20 artış bekliyoruz”
» Bayram şekercilerin beklentilerini karşılayamıyor
» “Küresel salgında ilk Kurban Bayramı kuralları unutmayalım”
» “Sıfır konut satışları daha cazip hale geldi”
» Sinema salonlarına olan ilgi yüzde 80 azaldı


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 08.08.2020
  Ticaret 07.08.2020
  Ticaret 06.08.2020
  Ticaret 05.08.2020
  Ticaret 04.08.2020
  Ticaret 30.07.2020
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni