• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

“Günümüz denizciliği, sürdürülebilirliği gerektiriyor”

17 Mart 2020 Salı 09:00
12
14
16
18

   ► Türk Boğazlarından geçen gemilerin yüzde 50’si zorunlu olmadığı halde kılavuzluk hizmeti alıyor. Bu kılavuzluğun önemli bir risk bertaraf etme unsuru olduğunun ispatıdır.

     Deniz taşımacılığının kritik evrelerinde liman devletlerinin kılavuzluk hizmetini uluslararası kurallara uygun olarak mecburi kılabileceğini aktaran Aktürk; artan toplumsal farkındalık sayesinde, deniz kazalarının ve denizcilik faaliyetlerinden kaynaklanan çevre kirliliğinin en aza indirilmesini sağlamak için denizde hizmet kalitesi anlayışının, emniyet ile ölçüldüğü bir noktaya geldiğine dikkat çekti.

Kılavuzluk hizmetini ve ülkemizdeki genel çerçevesini açıklar mısınız?
     Kılavuzluk hizmeti, geminin bulunduğu liman veya suyoluna özel olarak o bölgede uzmanlaşmış, seyri tehlikeye sokabilecek etmenlere hâkim, hava koşulları, akıntı rejimi ve yerel trafiğe aşina kılavuz kaptanlar tarafından fiziki olarak hizmet verilen gemi üzerinde gerçekleştirilir. Kılavuzluk, gemi kaptanı ve kılavuz kaptan arasında o esnada tesis edilen güven ve kaptanın gemiyi sevk yetkisini geçici süre için kılavuz kaptan ile paylaşmasıyla başarılmaya çalışılan görevler bütünüdür. Gemi tipi, hava koşulları, coğrafik koşullar, yerel düzenlemeler ve benzeri değişkenlerle birlikte içerdiği risk ve insan faktörünün varlığı onu benzersiz yapıyor.

“Kritik evrelerde kılavuzluk hizmeti mecburi kılınabilir”
     Denizcilik her aşamasında belirli kural ve uygulamalarla çok iyi düzenlenmiş bir iş koludur. Denizcilikte geminin bayrağını taşıdığı ülke haricinde bulunduğu sularda hüküm süren devlet “Liman Devleti” (Port State) olarak adlandırılır. Bir geminin açık deniz seyrinin ardından limana varması, açık deniz seyri öncesi limandan ayrılması veya dar bir suyolundan geçişi deniz taşımacılığının en kritik evreleridir. Liman devletleri bu kritik evrelerde gemiler için kılavuzluk hizmetini uluslararası kurallara uygun olarak mecburi kılabilir veya ihtiyari olarak emniyet için tavsiye edebilir.

“1000 GT ve daha büyük Türk Bayraklı gemilerin zorunluluğu var”
     Ülkemizde limanlarımıza yanaşacak veya limanlarımızdan ayrılacak 500 GT ve daha büyük tanker ve her türlü tehlikeli madde taşıyan gemiler ve 1000 GT ve daha büyük Türk Bayraklı gemilerin kılavuz kaptan alma zorunluluğu vardır. Aynı şekilde 500 GT ve daha büyük bütün yabancı bayraklı gemiler ile 1000 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı ticari ve özel yatlar da kılavuz kaptan alma mecburiyetindedir.

“Yılın 365 günü 7/24 kılavuzluk hizmeti veriliyor”
     Türk bayraklı gemiler ve Türk limanlarına uğramayacak olan yabancı bayraklı ve özel bir durumu olmayan gemilerin Türk Boğazlarından geçerken kılavuz kaptan alma zorunluluğu yoktur. Ancak yabancı bayraklı gemiler Türk limanlarına uğrayacaksa tonajlarına bakılmaksızın kılavuzluk hizmeti alması zorunludur. Ülkemizde kılavuzluk hizmeti Türk Boğazlarında ve limanlarda yılın 365 günü 7/24 kesintisiz olarak devam ettiriliyor.

“Kontrol merkezi kılavuz kaptan”
Kılavuz Kaptanın görev tanımı nedir? Bir Kılavuz Kaptanın sahip olduğu nitelikler nelerdir?
     Deniz taşımacılığın en kritik evreleri gemilerin limana yanaştığı, limandan ayrıldığı veya seyrin nispeten tehlikeli olduğu, boğazlarımızdaki gibi kısıtlı suyollarından geçişlerdir. Bu aşamalarda gerek manevra alanının kısıtlanması, gerekse de mevcut su derinliklerinin azalması, akıntılar ve yoğun yerel trafik ve benzer etmenler bu pasajların iyi planlanmasını gerektirir.
     Bu noktada kılavuz kaptan, bu pasajlarda karşılaşılabilecek seyir tehlikeleri ile trafik düzeni gibi yerel şartları iyi bilen, mevcut akıntılar ve hava koşullarının gemiye etkilerine aşina bir uzman olarak gemiye çıkarak kaptana danışman olarak destek verir. Geminin sevk edilmesini yürüten köprü üstü takımı dediğimiz ekibe dâhil olarak; geminin seyrini takip ederken, yerel idare ve liman tesisi ile koordinasyon kurar, gerekli raporlamaları gerçekleştirir, mevcut koşullarda en emniyetli şekilde geminin geçişini ve manevrayı tasarlar, manevra yardımcı unsurlarını (bunlar römorkörler, palamar botları, palamarcılardır) yönlendirir. Bütün bilgilerin toplanarak işlendiği ve komutların yönlendirildiği adeta bir kontrol merkezidir kılavuz kaptan.

“Anlaşmazlık ve çatışmalardan kaçınabilen usta iletişimcilerdir”
     Mesleğinin doğası gereği kılavuz kaptanlar iyi birer yöneticidir, kendine güveni tam ve kararlarında net hatta iddialı olurlar. Aynı zamanda iyi bir takım oyuncu olarak köprü üstü takımına da uyum sağlarlar. Gemilerin pasajlarının kritik evrelerinde bir emniyet unsuru olarak değişkenleri takip ederek, sürekli risk analizi yapar ve gereken kararları alarak bunu etkili ve net şekilde karşı tarafa iletebilirler. Kılavuz kaptanlar proaktif düşünebilen, iyi bir gözlemci ve liderlik yönü gelişmiş denizcilerdir. Temsil ettiği kamu iradesinin hizmet verdiği gemideki yüzü olarak farklı milliyetten denizcilerle diplomasi yürütebilen, anlaşmazlık ve çatışmalardan kaçınabilen usta iletişimcilerdir.

“Kaliteli hizmet için sürdürülebilirlik gerekiyor”
Deniz Ticaretinde kılavuzluğun yeri nedir dersek, nerede konumlandırırsınız?
     Kalite, verimlilik ve emniyet denizcilik endüstrisinde yapılan işler ve verilen hizmetler için vazgeçilemez birer gereklilik olmuş durumdadır. Bir başka deyişle günümüz denizciliği, kaliteli hizmetin emniyetli ve sürdürülebilir bir şekilde sunulmasını gerektiriyor. Bununla beraber dünyanın yazılı, sözlü ve etik kurallarla en iyi şekilde düzenlenmiş mesleklerinden biri olan denizcilikte geçmişten günümüze yapılan taşımanın veya verilen hizmetlerin belirli bir standartta ve rehberlere uygun olması konusunda her zaman çok hassas davranılmıştır. Bununla beraber denizciliğin son çeyrek yüzyılında; teknolojik ilerlemeler ile sürekli gelişme trendi ve artan toplumsal farkındalık sonucu endüstrideki majör hedef deniz kazalarının ve denizcilik aktivitelerinden kaynaklanan çevre kirliliğinin en aza indirilmesidir. Bu da hizmet kalitesi anlayışının, emniyet ile ölçüldüğü bir noktaya gelmesini sağlamıştır.

“425 kılavuz kaptan tarafından 115 bin 883 hizmet verildi”
     Deniz taşımacılığında gemi tipi, gemi personeli, coğrafi ve çevresel koşullar gibi değişkenler dikkate alındığında, en kritik aşamalarda gerçekleştirilen kılavuzluk tam anlamıyla bir emniyet unsurudur. İnsan hayatı, deniz çevresi, liman ve geminin korunması amacıyla bütün taraflardan bağımsız olarak sadece emniyeti sağlamak için verilen kılavuzluk hizmeti aynı zamanda ülkemiz dış ticaretinin yüzde 88’nin deniz yoluyla gerçekleştiği dikkate alındığında ekonomi için doğrudan ve dolaylı olarak önemli bir katkı sağlamaktadır. 2018 yılında Türkiye’deki 69 limana uğrak yapan 72360 adet gemiye kılavuzluk hizmeti verildi. Bu sayıya İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan 23656 gemiye ve Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan 19958 gemiye verilen kılavuzluk hizmeti de eklendiğinde, Türk Boğazları ve limanlarında hizmet veren 425 kılavuz kaptan tarafından toplam 115 bin 883 adet gemide kılavuzluk hizmeti verilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus da Türk Boğazlarından geçen gemilerin zorunlu olmadığı halde yüzde 50’si kılavuzluk hizmetini kullanmayı tercih etmesidir.

“Stresli de olsa manevi tatmin duyulan meslek”
Kılavuz kaptanlığın güzelliklerini ve yaşanılan zorlukları nasıl kıyaslarsınız?
     Kılavuz kaptanlık denizde olmayı ve gemi üzerinde çalışmayı seven ancak uzak yol seferlerinde sevdiklerinden ayrı kalmak istemeyen bütün meslektaşlarımız için tercih edilen bir iş. Gemi güvertesinde sizi karşılayan zabit köprü üstüne kadar size refakat eder, köprü üstünde kaptan tarafından saygı ile konuk edilirsiniz. Şüphesiz bu saygı özünde meslektaş olunduğu için karşılıklıdır. Kısa süreli de olsa farklı kültür ve milletten insanlarla sohbet edebilme şansınız olur, diğer ülkelerde denizcilik ile ilgili gelişmeler hakkında doğrudan deneyimlerin aktarıldığı bilgiler edinirsiniz. Pek tabi ülkemizin hem denizciliğini hem de kültürünü temsil edebilme onurunu yaşarsınız. Çoğu aşaması stresli olsa da, kılavuzluk nihayetinde manevi olarak tatmin duygusu da verebilen güzide bir meslek.

“Uygunsuz kılavuz transfer donanımları kazalara sebep oluyor”
     Zorlukları çoğunlukla fizikseldir. Kılavuz botu denilen hızlı teknelerle gemiye açıkta ulaşma esnasında, olumsuz hava şartları ile karşılaşabilirsiniz. Botun gemi bordasına yanaşmasından sonra, pilot çarmıhına geçme ve yukarı tırmanma en riskli aşamadır. Standard olmayan veya uygunsuz kılavuz transfer donanımları nedeniyle halen birçok kaza gerçekleşmektedir. Bu kazalar kılavuz kaptanların hayatını kaybetmesi ile sonuçlanabiliyor. Bu vesile ile hizmet verirken hayatını kaybetmiş olan merhum meslek şehidi ağabeylerimizi bir kez daha saygıyla anmak isterim.

“Yorgunluk takibi ve zindelik yönetim planları oluşturulmalı”
     Bir de işin biyolojik kısmı var, 7/24 esasına göre verilen bir hizmet olduğu için, yorgunluk yönetimi büyük önem arz ediyor. Her zaman görev için yeterli düzeyde dinlenmiş olmak ve fiziki olarak hazır olmak gerekiyor. Deniz taşımacılığın en zorlu ve dikkat gerektiren aşaması kılavuzluğun gerçekleştirildiği aşamadır. Gerek gemi personelinin gerekse de kılavuz kaptanın yeterli düzeyde dinlenmiş olması bu aşamada büyük önem taşır. STCW Kodu Manila 2010 düzenlemesinde gemi personeli için gerekli en az dinleme ve çalışma saatleri kıstasları belirlenmiştir. Aynı şekilde her bir kılavuzluk teşkilatının kendi içlerinde kılavuzların çalışma saatlerini takip ederek, Yorgunluk Takibi ve Zindelik Yönetim Planlarını (Fatique Alertness and Endurance Management Plan-FAEMP) oluşturması gerektiğini düşünüyorum.


Gürhan Aktürk kimdir?

     2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Güverte Bölümünden mezun olarak denizde çalışma hayatına başlayan Aktürk, değişik tip ve tonajlardaki tankerlerde sırasıyla Vardiya Zabiti ve 1. Zabit olarak çalıştıktan sonra 2009 yılında Uzakyol Gemi Kaptanı olarak ham petrol tankerlerinde denizde çalışmaya devam etti. 2014 yılında gemi hizmetine son vererek, TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde tankerlerin emniyet ve çevre koruma denetimlerinden sorumlu olarak Vetting Enspektörü görevine başladı ve 2017 yılından bu yana İzmit Körfezi Kılavuz Kaptanı olarak görev yapıyor. Gemilerde emniyetli yönetim sistemleri ve acil durum hazırlılığı, çevre koruma ve petrol kirliliğini önleme konularında ve Uluslararası Emniyetli İşletim kodu (ISM), Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001/14001/50001) ve Kılavuzluk Teşkilatları Uluslararası Standardı (ISPO) üzerine çalışmalar yapmış olan Aktürk, aynı zamanda deniz ve kıyıların korunmasına büyük katkı sağlayan TURMEPA’nın gönüllü eğiticisi olarak görev yapıyor.

Bitti...


+ Benzer Haberler
» “Özel yurtlar da öğrenciler de mağdur”
» 2019’da 127 bin ton nohut ihraç edildi
» “Mandalina üreticileri arasında bir numara olacağım”
» “Turizmde durum iç açıcı değil”
» Dezenfekte üreticileri hammadde sıkıntısı yaşıyor
» “50 milyar $’ın tamamını kaybedebiliriz”
» “Tekstilde rota Türkiye’ye dönüyor”
» Kadın denizciler ön yargıları yıkıyor
» Paket servisi lokantalara ilaç olmadı
» Ekim sezonunu kaçırırsak, bir yıllık mahsulü kaybedeceğiz


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 03.04.2020
  Ticaret 02.04.2020
  Ticaret 01.04.2020
  Ticaret 31.03.2020
  Ticaret 30.03.2020
  Ticaret 28.03.2020
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni