• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

“Kayıt dışı çalışan kadınlar işini ilk kaybeden oluyor”

13 Kasım 2020 Cuma 15:00
12
14
16
18

“Kayıt dışı çalışan kadınlar işini ilk kaybeden oluyor”

   ► TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: Ülkemizde Kovid-19 tedbirleri kapsamında işten çıkarılmalar sınırlansa da kayıt dışı çalışanların 3’te 2’sini oluşturan kadınlar, işgücü kaybının ilk sıralarında yer alıyor. Her üç kadından biri işgücünün dışında kalıyor.

           SELDA AK      
     Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye iş birliğinde hazırlanan “Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri” araştırmasının bulguları paylaşıldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş tarafından hazırlanan araştırma, Covid-19 salgınının özel sektör üzerindeki olası etkilerini toplumsal cinsiyet bakış açısından anlamayı ve kriz dönemlerinde özel sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

“Dünyada 740 milyon kadın kayıt dışı istihdam ediliyor”
     Kovid-19’un ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta yarattığı olumsuzluktan en fazla kadınların etkilendiğini kaydeden TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Dünya genelinde 740 milyon kadın kayıt dışı istihdam ediliyor. Kriz zamanı işlerini ilk kaybedenler kayıt dışı çalışan kadınlar oluyor. Toplam çalışma saatinin 3’te 2’sinin kadınlara ait olmasına rağmen dünya genelinde gelirin sadece yüzde 10’una sahip olmaları da adil ve eşitlikçi bir sistem ihtiyacını gösteriyor. 2030 yılına kadar iş hayatında cinsiyet eşitliğinin sağlanması dünyada 13 trilyon dolarlık bir refah artışı anlamına geliyor. Pandemi sürecinde eşitlikçi adımların atılmasıyla küresel ekonominin önümüzdeki 10 yılda 8 trilyon dolar büyüyeceği tahmin ediliyor. Ülkemizde bu noktada bir takım gelişmeler sağlansa da bunun yeterli olmadığı görülüyor. Kadının işgücüne katılımında yüzde 30 pay alması gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması önem kazanıyor. Ki gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 50’lerin üzerinde. Ülkemizde Kovid-19 tedbirleri kapsamında işten çıkarılmalar sınırlansa da kayıt dışı çalışanların 3’te 2’sini oluşturan kadınlar işgücü kaybının ilk sıralarında yer alıyor. Son verilere göre kadın işsizlik oranı yüzde 15.9 olurken, geniş tanımlı işsizlikte bu oran iki katına çıkıyor. Her üç kadından biri işgücünün dışında kalıyor” diye konuştu.

“Krizlerde, kadınlar daha olumsuz etkileniyor”
     Krizlerde, salgınlarda, doğal afetlerde kadınların ve erkeklerin farklı şekillerde etkilendiğini anlatan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski,  “Araştırmalar bu tür kriz anlarında ve sonrasında kadınların erkeklerden daha olumsuz etkilendiklerini ortaya koyuyor. Bu durum pandemi içinde geçerliliğini koruyor. Pandemi tüm dünyada etkisini sürdürürken özellikle kadın istihdamını ve kayıt dışı istihdamı olumsuz yönde etkiliyor. Küresel salgının ekonomik etkilerinden ağır darbe alan sektörlerde erkeklerden daha çok sayıda kadın çalışıyor. Diğer taraftan Kovid-19 tedbirleri kapsamında evden çalışmanın ve ev içerisinde geçirilen zamanın artmasıyla kadınlar ve kız çocuklarının üzerindeki bakım yükümlülükleri ve ev işlerine harcanan zaman da artıyor. Bunun yanı sıra kadınlar ve kız çocukları artan oranda aile içi şiddetle de mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bu sorunlarla mücadele etmezsek toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri derinleşecektir. Kadın hakları konusunda büyük bir mücadele ve toplumsal dönüşüm ile elde edilen kazanımları daha ileri taşımak gerekirken, krizin bizi bu hedeften uzaklaştırmasına izin veremeyiz. Hiçbir krizden, toplumun yarısını geride bırakarak çıkamayız” şeklinde konuştu.

“Kadınlarda 1.1 milyon iş kaybı yaşandı”
     Kovid-19’un iş gücü piyasasındaki var olan eşitsizlikleri derinleştirdiğini anlatan UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova, “Salgının özellikle kadınların işlerine, kariyerlerine ve gelirlerine olumsuz etkiledi. 2020 Nisan ayının verileri kadınların 1.1 milyon iş kaybı yaşadığını gösterirken, bu rakam erkeklerde 1.5 milyon olarak gerçekleşti. Daha az sayıda kadın işini kaybetmiş gibi görünse de, kadınların iş gücüne katılım oranlarının erkeklere kıyasla düşük olduğu düşünülürse, kadınlar ciddi oranda bir iş kaybı yaşadı” dedi.

“Kovid-19 hepimiz için bir uyanış çağrısı”
     UN Women Stratejik Ortaklıklar Direktörü Dan Seymour, Kovid-19’un kadınlara yönelik şiddet, ekonomik güçlenme gibi konularda var olan eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğini söyleyerek, “Krizin etkileri kadınlar tarafından daha fazla hissediliyor. Ev içi bakım, ev-iş dengesi ve kariyer gibi konularda kadınlar ciddi zorluklar yaşıyorlar. COVID-19 hepimiz için bir uyanış çağrısı, var olan sorunları düzeltmemiz için bir fırsat” ifadelerini kullandı.
     Toplam 339 şirketin katıldığı “Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanlar Açısından Etkileri” araştırmasının sonuçları Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş tarafından katılımcılarla paylaşıldı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkanı Nüket Küçükel’in moderatörlüğünde, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan Aktar ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Program Yöneticisi Zeliha Ünaldı’nın katılımıyla gerçekleşen etkinlik, “Krizi Eşitlikçi Yönetmek Mümkün mü?” paneli ile devam etti. Panelde araştırma bulguları ışığında Covid19 sürecinde toplumsal cinsiyete duyarlı müdahaleler alınması için öneriler konuşuldu.

Araştırmanın önemli bulguları şöyle:
     “Covid-19 döneminde kadın ve erkek çalışanların yaşadıkları temel sorunlar birbirinden ayrışıyor. Covid-19 döneminde kadın ve erkek çalışanların sorun olarak gördükleri 3 konuya bakıldığında; kadınların yüzde 99’unun artan ev işleri ve bakım sorumluluğu, yüzde 97’sinin uzaktan/evden çalışma ile artan iş yükü, yüzde 95’inin ise endişe, psikolojik stres ve tükenmişlikten, erkeklerin ise yüzde 74’ünün salgın döneminde ücret/gelir yetersizliği, yüzde 69’unun iletişim ve bilişim teknolojilerine kısıtlı erişim ve yüzde 65’inin psikolojik stres ve tükenmişlikten bahsettiği kaydedilmiştir.

En büyük fark ev-iş dengesi ve artan şiddet bağlantılı
     Araştırmada, kadın ve erkek çalışanların yaşadığı sorunlarda en büyük farkın ev-iş dengesi ve artan ev içi şiddet bağlantılı olduğu görülmüştür.  Araştırmaya katılan işletmelerin neredeyse tamamında (yüzde 99) kadın çalışanlar tarafından ortak olarak iletilen sorunlar arasında artan ev işleri ve çocuk/yaşlı/hasta bakımı nedeniyle karşılaşılan zorluklar belirtilirken, işletmelerin yüzde 25’inde bu sorun erkekler tarafından iletilmiştir. İşletmelerin yüzde 89’unda kadın çalışanlar ev içi şiddetin arttığını belirtirken, yüzde 19’unda erkekler tarafından bu soruna işaret edilmiştir.

Covid-19 döneminde kadınların karşılaştığı sorunlara yeterli önlem alınamıyor
     Covid-19 salgını ve ilgili kısıtlamalar başladığından bu yana çalışanların yaşadığı stresi azaltmak ve genel refahlarını desteklemek üzere, araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 76’sı özel önlemler aldığını belirtmiş, ancak sadece yüzde26’sı kadın çalışanlara yönelik özel önlem alındığını ifade etmiştir. Bunun yanında ev ve iş dengesine yönelik veri toplayan şirketlerin oranı yüzde 14, iç iletişim yapan şirketlerin oranı yüzde 13 ve aynı konuda özel önlem alan şirket sayısı 3’tür. Benzer şekilde ev-içi şiddete yönelik veri toplayan şirketlerin oranı yüzde 1.5, iç iletişim yapan şirketlerin oranı yüzde 6 ve özel önlem alan şirket sayısı 1’dir.

Eşitlik endeks değeri yükseldikçe önlem alma eğilimi yükseliyor
     Araştırma kapsamında bir eşitlik endeksi oluşturulmuş, bu endekste eşitlik ilkelerine yönelik taahhüt vermiş olma/imzacı olma, eşitlik faaliyetlerinde iş birliği çalışmaları yapma ve yönetici pozisyonlarında eşit temsil sağlama kriterleri dikkate alınmıştır. Eşitlik endeks değeri yükseldikçe Covid-19 salgınının etkileriyle mücadelede şirketlerin, artan iş yüküne karşı ev-iş dengesine yönelik ve ev içi şiddete yönelik önlem alma eğilimi de artış göstermektedir.”


+ Benzer Haberler
» Hisarcıklıoğlu: Ekonomideki sorunları istişare ile çözeceğimize inanıyoruz
» Günlük vak’a sayısı 30 bini geçti
» Dövizin %5 artışının iç borca faturası; 13,7 milyar TL
» SMA hastalığında güncel tedaviler çalıştayı düzenlendi
» Rüzgarda çifte rekor
» Çin’de üretilen Teslalar’ın Avrupa’ya ihracatı başladı
» Devlet katkısı fon tutarı 21 milyar TL’yi aştı
» İlaç kullanım onayları artık elektronik ortamda
» Markalı ürünlere talep arttı, patent başvuru sayısı 160 bine ulaştı
» İndirim günlerinde dikkatli olan karlı çıkar


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 30.11.2020
  Ticaret 28.11.2020
  Ticaret 27.11.2020
  Ticaret 26.11.2020
  Ticaret 25.11.2020
  Ticaret 24.11.2020
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni