• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

Kılıçdaroğlu: Enkaz edebiyatının arkasına saklanmadık

22 Kasım 2019 Cuma 17:00
12
14
16
18

Kılıçdaroğlu: Enkaz edebiyatının arkasına saklanmadık

   ► Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Başka partiler-den devraldığımız belediyelerde israfı önledik, tasarruf yaptık”

           SEZA NUR DEMİRPARMAK     
     İlki Afyonkarahisar’da yapılan ‘Kardeş Kentler Çağdaş Kentler’ sloganıyla düzenlenen Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Yönetimler Demokrasi Buluşmasının ikincisi İzmir’de gerçekleşti-riliyor. Buluşmanın açılış konuşmasında önemli mesajlar veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Devraldığınız, özellikle başka partilerden belediyeyi devralan arka-daşlarıma ve vatandaşlarıma sesleniyorum. Çok zor bir tabloyu devraldıklarını gördüler. Beledi-yenin borç batağında olduğunu gördüler. Hiçbir belediye başkanımız enkaz edebiyatı arkasına saklanmadı. Bu da bizim tarihimizde bir ilktir. Koşullar ne kadar zor olursa olsun hepsini aşabi-lecek kabiliyete sahibiz” açıklamalarında bulundu.

“Saraydakiler israf haramdır dediler, israf denizinde yüzdüler”
     CHP’li Belediye Başkanlarını faaliyetlerinden dolayı kutlayan Kılıçdaroğlu, “Tarihte yerel yöne-timlerde ilkleri yazıyoruz. Bulunduğunuz beldenin sorunlarını çözme de halk size yetki geldi. Siz o yetkinin gereğini yerine getiriyorsunuz. Önünüze engeller çıkabilir bunun önemi yok kararlıkla bütün sonuçları elde edeceğiz. Devraldığınız, özellikle başka partilerden belediyeyi devralan ar-kadaşlarıma ve vatandaşlarıma sesleniyorum. Çok zor bir tabloyu devraldıklarını gördüler. Bele-diyenin borç batağında olduğunu gördüler. Hiçbir belediye başkanımız enkaz edebiyatı altına saklanmadı. Bu da bizim tarihimizde bir ilktir. Önümüzdeki tablo ne kadar zor olursa olsun bunu aşma yeteneğine sahibiz. Enkaz edebiyatının arkasına sığınmadık. Koşullar ne kadar zor olursa olsun hepsini aşabilecek kabiliyete sahibiz” diye konuştu.
     CHP belediyelerinin israftan kaçınıp tasarruf ettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “İsraf haramdır diyoruz, saraydakiler de, sokaktaki çocuk, en yaşlımız da, 82 milyon vatandaş da israf diyor. Ama saraydakiler israf denizinde yüzüyorlar. Siz israftan kaçındınız, tasarruf yaptınız israftan kaçınarak bir belediyenin beldenin hakkıyla hukukuyla adaletle nasıl yönetileceğini bütün Türki-ye’ye gösterdiniz. Güven veren güveni tetikleyen ana unsur israftan, şatafattan kaçınmaktır. Ya-pılan her israf vatandaşın cebinden alınan paradır. İki örnek vereceğim Ankara Büyükşehir Bele-diyesi 7 buçuk ayda 387 milyon 821 bin 378 bin bütçe fazlası verdik. Batak içinde olan bir bele-diyeden geldiğimiz hale bakın. Diğer örnek Rize Fındıklı belediyemizde 4 nisandan bugüne 820 bin TL borç ödendi, 600 bin TL tasarruf edildi” diye konuştu.

“İsrafı önlüyor, tasarrufları halk için kullanıyoruz”
     CHP’li belediyelerin şeffaf ve katılımcı bir anlayış sürdürdüklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Büt-çede ve ihalelerde şeffaflık yapılıyor. Meclis toplantılarını halka açık yapıyorsunuz, internetten canlı yayın olarak yapıyorsunuz. Düne kadar saydamlık şeffaflık diye bir şey yoktu. Bizim bele-diyelerimiz şeffaflık konusunda üstlerine düşeni yapıyor. Bu da bir ilktir. Ben yine hepinize yü-rekten teşekkür ediyorum. Birlikte yöneteceğiz kimseyi dışlamayacağız dedik. Bununda gereğini yerine getiriyoruz. Muhtarlar, STK’lar, meslek kuruluşlarıyla bir araya geliyor. Bu konuda İstan-bul Belediyesinin yaptığı çalışma siyaset tarihinde bir ilk olacak. Yüzbinlerce insanın fikri alına-rak projeler yapılacak. Bu ortak aklı beraberliğin ne kadar değerli olduğunu Türkiye’ye anlatmak-tır” dedi.
     Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “17 yıldır bu ülkeyi yönetenler cepleri için çalıştılar. Va-tandaş için değil. İstanbul belediyesi bu yıl dar gelirli 30 bin üniversite öğrencisine yardım yapı-lacak miktarı 96 milyon TL. Bu parayı israfı engelleyerek buldu geliri bir yerden almadı, israfı kesti. 30 bin fakir dar gelirli üniversitede okuyan çocuklarına veriyor. İsrafı önlüyoruz tasarruf-ları halk için kullanıyoruz.”

“800 binden fazla kişi bin TL’den az aylık alıyor”
     Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bin TL’nin altında emekli maaşı yok açıklamasına SGK’dan aldığı rakamlarla tepki tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “SGK’nın Eylül 2019 tarihli tablo-sunda en başta bin TL’nin altında aylık alanlar var. Ben doğruları söyledikçe onlar yalanla halkı kandırmaya çalışıyorlar. Ne söylerlerse söylesinler, hangi gazete TV olursa olsun gerçeğin önün-de kimse engel olarak duramaz. Gerçek acıdır, ama gerçek değişmez. Güneş balçıkla sıvanmaz. 847 bin 603 kişi dediler ki böyle bir şey yok. 800 binden fazla kişi bin TL’den az aylık alıyor. Siyasette yeni bir süreci birlikte başlattık birlikte bitireceğiz. Ahlaklı adaletli ötekileştirmeyen bir siyaset. Ankara büyükşehir belediyesi 250 bin öğrencinin ulaşımını ucuzlattık. Bazı belediye baş aile sigortasının bir benzerini uygulamaya çalıştılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunu bütün Ankara için yapacak. Kreş yapacağız yoksul mahallelerden başlayarak her mahalleye kreş yapa-cağız. Çoğu belediye başkanı yaptı ve yapmaya devam ediyor. İstanbulda 150 mahalleye 150 kreş yapacağız. 17 yılda yapamadıklarını CHP belediye başkanları olarak sizler yapacaksınız. Kooperatifçilik konusunda pek çok ülkede kadınları bir araya getirip kooperatif kurarak onların alın teriyle gelir elde etmelerine imkan sağladınız. Bu kırla kent arasında gelir dengesinin sağlan-ması için önemli” açıklamalarında bulundu.

“Fabrikamızı Katar’a 25 yıllığına peşkeş çekmek ihanettir”
     Uzun süredir gündemde olan Katar’a işletme hakkı devredildiği bilinen Sakarya Tank Palet Fab-rikası hakkında konuşan Kılıçdaroğlu “Biz ülkemizin bütün varlıklarına sahip çıkarız. Ama birile-ri ülkemizin en değerli varlıklarını başka bir orduya ve ülkeye peşkeş çekiyorsa bunu dillendir-mek buna karşı çıkmak namus borcumuzdur. Tank Palet Fabrikası’nın değeri 20 milyar dolar. 1 milyon 88 metrekarelik bir alanda Sakarya’da bulunuyor ve Avrupa’nın konusundaki en büyük entegre tesisi, tank palet entegre tesis. Bu şu anda Katar Ordusu’nun hem de bedava. Bedava ve-rildi satılmadı. Önce diyordu ki özelleştirme yok burada. Şu soruyu sordum sormaya da devam edeceğim: Dünyanın hangi ülkesinde kendi silah fabrikasını 25 yabancı bir orduya 25 yıllığına bedava veren bir ülke var mı? Hatta parayla veren ülke var mı? İkinci kararnameyi resmi gazete-de yayınlamadılar. Ama ben bulurum, bu memlekette binlerce vatansever insan var. Böyle bir kararname yoktur diyemiyor. Biz satmadık diyor. Satsaydın karşılığında para alacaktın, parayı görecektik. Kiralamadık diyor. Zaten kiralasan bedelini öğreneceğiz. İşletme hakkını devrettik diyor. Sen burayı kaça devrettin yanıt yok. Madem ki devrediyorsun 25 yıllığına ihaleyi ne za-man yaptın? Katar Ordusu’na Avrupa’nın en büyük fabrikasını 25 yıllığına peşkeş çekmek Tür-kiye Cumhuriyeti’ne ve tarihine ihanettir. Göz göre göre bu kadar büyük bir hukuksuzluk bizim tarihimizde yoktur. Türk Telekomu da yanı şekilde devrettiler 6,5 milyar dolara. Burada 25 yıllı-ğına işletme bedelini bedavaya veriyorsunuz. Kime veriyorsunuz? Bu Katar ordusunun arkasında kim var? Eminim Katar da bundan rahatsızdır. Sonun kadar bununla mücadele edeceğim” dedi.

“İBB 4 temel ilke etrafında yoğunlaşıyor”
     Belediye hizmetlerinin dünyadaki gelişiminin 4 temel konunun üzerine yoğunlaştığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer, bu ilkelerin insan, bilgi, kültür ve doğa olduğunu söyledi. İBB’nin bu kavramları yeni stratejik planına temel ilkeleri olarak tayin ettiğini belirten Soyer, “Şehirdeki insanların talep ve beklentileri kentsel ve kırsal yaşamın her geçe gün farklılaşan koşullarına göre değişiyor. Bu değişimi iyi okuyabilmek şeffaf demokratik katılımlı bir yönetim anlayışı insan odaklı bir belediyeciliğin özünü oluşturuyor. Bu birinci ilkemiz nede-niyle biz insanlarımız sadece vatandaş değil ülkemizin geleceğine yön veren bir kaynak olarak değerlendiriyoruz. İkinci temel ilkemiz bilgi odaklı olmak. En temelde yönettiğimiz şehrin bilgi birikimini iyi analiz etmeli, toplumsal çözümler üretmek zorundayız. Yöneticisi olduğumuz şehir-lerin her biri yüzeler binlerce yıllık bir tarihsel sürecin sonunda bu duruma gelmiş. Bu köprü geçmiş kültürü, sosyal yaşamı, ilişkileri davranış biçimlerini beslemiş ve bu yönleriyle her bir şehrin kimliğini oluşturmuş. Bu nedenler üçüncü İlkemiz kültür odaklı bir yerel yönetim anlayışı kendi toplumsal belleğimize sahip çıkmak anlamına geliyor. Bu kültürün özünde tüm çeşitliliğiyle bir arada yaşama iradesi var. Kendini doğanın sahibi gören anlayışın sonunda bugün hem yerel hem de küresel anlamda ciddi bir ekolojik krizin ortasındayız. Yaşam alanlarımız ve geleceğimiz ciddi tehditlerle karşı karşıyayken mevcut politikaları yerelden değiştirerek başlamak zorundayız. Doğa insanın en berrak aynasıdır. O hastaysa bizde hastayız, o iyiyse bizde iyiyiz. Doğa odaklı yönetim anlayışı en temel ilkelerimizden biri olmak zorunda. Bu 4 temel ilke çerçevesinde yerel yönetimlerde kentlerin işleyişi de değişiyor, ekonomik siyasi kültürel roller yükleniyor” diye konuştu.
     Dünyada kent diplomasisi adı altında yeni bir alan açıldığını dile getiren Soyer, “Eskiden sadece devletler arası işler olurken, artık dünyadaki farklı kentler arasında ortaklıklar gerçekleşiyor. An-kara’da masa başında hazırlanan yerel yönetimler paketi umarım dünyadaki bu gelişmeleri gör-mezden gelmez ve bu fırsatları iyi değerlendirir. Aksi durumda bu taslak ülkemiz için reformdan ziyade halkımızın beklentilerini boşa çıkartacak bir geriye gidiş olacak” dedi.

“Hükümet belediyeleri yetkisiz bırakmak istiyor”
     Hükümetin muhalif belediyelerini baskı altına almaya çalıştığını dile getiren CHP Ordu Milletve-kili Seyit Torun, “CHP belediyelerin olduğu bölgelerde oylarımızda artış sürüyor. Ankara İstan-bul İzmir’de birçok büyükşehrimiz başta olmak üzere kayda değer yükselişler var. Saray bu ger-çeği görüyor. Saray, HDP belediyelerini kayyumla ele geçirirken, bizim belediyelerimizin de yet-kilerini alarak kuklaya çevirmek istiyor. Tek adam yönetimi belediyeleri yetkisiz bırakıp imkânsız hale getirmek istiyor. Önce TBMM’yi etkisiz hale getirdiler şimdi belediyelere yapmaya çalışıyorlar. Yerel yönetimler yurttaşların günlük meselelerinin çözüm adresidir, kapısını ilk çal-dığı sesini duyurabildiği yer belediyelerdir. Hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak etkisiz hale ge-tirmek istiyorlar. Çevre Şehircilik Bakanlığı ile imar yasasında kent planlamasına kadar tüm bele-diye yetkilerini ele geçirmeye çalışıyorlar. Bunlar seçmenin verdiği yetkiyi gasp etmek demektir. Bunun örneğini Boğaziçi imar yasasında gördük. Asla yılmayacağız. Enerjimizi kendi kaynakla-rımızı yaratmaya vereceğiz. Bizi her ne kadar borçlanmaya zorlasalar da yılmayacağız. CHP bele-diyelerin sarayın kuklasına dönüşmesine asla izin vermeyecektir. Seçmenimize verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. Demokrasi yerelde güçlenmesini sağlayacağız. Sahada kazandığımızı masa başında dönen oyunlarda kaybetmeyeceğiz. Yerel yönetim yasa tasarısını hep beraber ha-zırlayacağız. Bu buluşmayı yerel yönetim yasa tasarısının üzerimizde yarattığı karamsarlığı aşmak için büyük bir fırsat olarak görüyoruz” açıklamalarında bulundu.


+ Benzer Haberler
» 1.016 yeni vak’a ya karşı 1.334 iyileşme
» İnşaat malzemeleri ihracatında miktar arttı değer düştü
» Çin-Avrupa yük trenlerinin taşıdığı mallarda artış
» Fintek şirketleri, finansal sistemdeki sorunları çözmeye aday
» Gençlere ve Kadınlara pozitif ayrımcılık
» Siber güvenliğin geleceği Türk Telekom’a emanet
» Uzay Kampı Türkiye, yaz kamplarına 20. yılına özel programla başlıyor
» Akkol: Şirketler arasında paylaşımlı ortak ofis dönemi başlıyor
» İzmir Büyükşehir Belediyesi “Girişimcilik Merkezi” kuruyor
» E-Ticaret sitelerine 5 dakikada siber güvenlik taraması


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 11.07.2020
  Ticaret 10.07.2020
  Ticaret 09.07.2020
  Ticaret 08.07.2020
  Ticaret 07.07.2020
  Ticaret 06.07.2020
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni