• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

KOBİ’lere mentör desteği

14 Nisan 2018 Cumartesi 12:00
12
14
16
18

KOBİ’lere mentör desteği

   ► BORGİP’LE “İyi Yönetim, Rekabetçilik ve Büyüme” Yolları Denizlili KOBİ’lere anlatıldı.

            HABER MERKEZİ     
      Denizli- Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) yönetim becerilerini iyileştirmeyi, nitelikli insan kaynaklarına erişimini kolaylaştırmayı ve teknoloji kullanım düzeylerini artırmayı hedefleyen, TÜSİAD - TÜRKONFED işbirliği, Garanti Bankası’nın ana desteği ve Kariyer.net İK Platformu İş Ortaklığı ile hayata geçirilen Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi (BORGİP), Denizli’de düzenlenen toplantı ile devam etti. Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ev sahipliğinde “İyi Yönetilen, Rekabetçi ve Büyüyen KOBİ’ler” ana temasıyla 13 Nisan 2018 tarihinde Denizli Anemon Otel’de düzenlenen toplantı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Nalbant’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

     Denizli iş dünyası temsilcileri ve KOBİ’lerin katıldığı toplantıda projenin tanıtımı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - TÜSİAD BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk, Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı Pazarlama Direktörü Gökhan Koca ve Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal tarafından yapıldı. Toplantıda ayrıca, Kariyer.net desteği ile KOBİ’lerin nitelikli insan kaynağına serbest zamanlı olarak erişimi için oluşturulan platform hakkında da bilgi verildi. VİRA Stratejik Ortaklık Yönetici Ortağı ve Yönetim Danışmanı Senem Kılıç toplantının öğleden sonra gerçekleştirilen oturumunda Rekabetçi ve Karlı Büyümenin Yolları’nı, Denizlili iş insanları ve KOBİ yöneticilerine aktardı. BORGİP ile imalat sanayiinde faaliyet gösteren ve 20 ila 249 çalışana sahip KOBİ’lere mentörlük, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji gibi alanlarda destekler sunuluyor. Toplantıda başvuran ve seçilecek firmalar proje kapsamında mentörlük desteği alabilecek.

Kadooğlu: “KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesi yerli ve milli bir politika haline getirilmelidir”
    Yerelden-küresele rekabetçilik zincirinde yeni bir kalkınma modelini harekete geçirecek, Türkiye’nin büyümesini sürdürülebilir kılacak gücün KOBİ’lerin elinde olduğunu belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, “2018 yılının da güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ile kapatılması için, KOBİ’lerin yetkinlikleri geliştirilmeli, dijital dönüşüm sürecine entegre edilmeli, üretime ve yatırıma dönüşecek teşvik, kredi ve desteklerden yararlandırılmalı, finansmana erişim başta olmak üzere, nitelikli insan kaynağı ile ihracat güçleri artırılmalıdır. Yani KOBİ’lerimizin sürdürülebilir büyümeleri ile yerelde yaratacakları kalkınma hamlesi için kapasitelerinin geliştirilmesi ‘yerli ve milli bir politika’ haline getirilmelidir” dedi.

“BORGİP orta gelir tuzağı’ndan çıkışın anahtarı niteliğinde”
     KOBİ’lerin rekabet gücünü yükseltmek için teşvik ve desteklerin bir kaldıraç olduğunu ifade eden Kadooğlu, şöyle devam etti: “KOBİ’lerimizin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, nitelikli insan kaynağı ve finansmana erişim, pazarlama ve ihracat kapasitelerinin artırılması ile mentörlük destekleri, reel sektörün gelişmesi ve dönüşmesini de sağlayacaktır. Verimlilik, istihdam, teknolojik altyapı, Ar-Ge ve inovasyon gibi alanlarda KOBİ’lerimizin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefleyen BORGİP, Türkiye ekonomisinin yerelden başlayacak bir kalkınma hamlesi ile sürdürülebilir büyümesinin ve Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkışının anahtarı niteliğindedir. İşletmelerimizin iyi yönetilmesini sağlamak, rekabetçiliğini artırmak, nitelikli insan kaynağını geliştirmek, sanayimizde bilgi ve teknolojik dönüşümü yaratmak, ekonomimizin sürdürülebilir büyümesini sağlamak, yerelden kalkınmayı desteklemek bölgelerarası gelir uçurumunu da azaltacaktır. Türkiye ekonomisinin sürdürülebilirliği, işletmelerin üretkenliği ve verimliliğine odaklanan BORGİP, bir Türkiye projesidir.”

Bilecik: “Türkiye’nin bilgi ve teknoloji üretmeden gelişmesi ve kalkınması mümkün değildir”
     KOBİ’lerimiz, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması, küresel rekabetçiliğin sağlanması ve sanayimizin yüksek katma değerli bir yapıya dönüşümü için kritik önem taşıyor. KOBİ’lerin toplam şirket sayısı içindeki pay ve istihdam oranı olarak OECD ortalamasının üzerindeyken, katma değer yaratma açısından maalesef daha düşük seviyede kaldığına dikkat çeken TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, “Bizleri BORGİP projesini hayata geçirmeye sevk eden nedenlerden biri de bu fark oldu. KOBİ’lerimiz benzer ülke KOBİ’lerine göre neden daha az verimli olsun, neden hayatta kalma süreleri daha kısa olsun ya da neden büyük şirket olabilme oranları çok daha aşağılarda kalsın? KOBİ’lerimizi nasıl daha fazla katma değer yaratan ve büyüyen şirketlere dönüştürebiliriz? KOBİ’lerimize büyüme vizyonunu nasıl kazandırabiliriz? Bunları önceliklerimiz arasına almalıyız” diye konuştu.
     Türkiye’nin bilgi ve teknoloji üretmeden gelişmesinin ve kalkınmasının mümkün olmadığını söyleyen Erol Bilecik “Sanayinin dijital dönüşümü, tek bir şirketin veya bir sektörün, tek bir teknoloji ile başarabileceği bir süreç değildir. 4. Sanayi Devrimi, değer zincirinin tüm halkalarının rol aldığı, kararlılık isteyen bir ekip işidir. Bu sebeple, ülke olarak öncelikli gündem maddelerimizden biri, bu dönüşüme nasıl uyum sağlayabileceğimiz olmalıdır.” dedi

Nalbant: “Bire beş veren girişimcilik ruhunu geliştireceğiz”
     Türkiye’nin tabiat ve tarihi zenginlikle bezenmiş en kıymetli coğrafyasında, ortak paydası makine-metal sanayi, madencilik, tarım, turizm, tekstil olan üç şehrin  tüm işletmelerinin,  ulusal ve uluslararası ticari ve sınai arenada, haklı – adil ve yüksek rekabet koşullarında çalışabilmesini hedeflediklerini belirten GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Nalbant ise, “Bu amaç doğrultusunda ulusal ölçekte çok önemli bir proje olan BORGİP’in bire beş veren girişimcilik ruhumuzu geliştireceğine inanıyoruz” dedi. KOBİ’lerin kurumsallaşması cesaretlenmesi, ar-geye yönelmesi, nitelikli iş gücüyle buluşması, markalarını yaratması ve ihracat tecrübelerini geliştirmeleri konusunda desteklenmelerinin önemini vurgulayan Aysun Nalbant, “KOBİ’lerin orta gelir sarmalından kurtulabilmeleri için yüksek başarıyı yakalamış rol model işletmeler ve patronlarla aynı platformda buluşarak, tecrübeye erişmelerinin, destekçi finans kaynaklarıyla ve nitelikli iş gücü ile beslenmelerinin hayati önem taşıdığının farkındayız” diye konuştu.

Ünlütürk: “Bölgesel kalkınmakada yerel şirketler kritik önemde”
     KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı ve TÜSİAD-BORGİP Çalışma Grubu Başkanı Şükrü Ünlütürk, BORGİP projesine ilişkin şunları söyledi: “BORGİP, özellikle, kişi başı yıllık geliri ülke ortalamasının yarısından az olan bölgelerimizin kalkınması amacıyla, o bölgelerdeki yerel iş insanlarının ve şirketlerin çok önemli bir rol oynayabilecekleri düşüncesi ile kurgulanmış bir projedir. Başarı hikâyeleri yaratarak, çarpan etkisi ile çok sayıda firmanın büyümesine, yeni firmaların kurulmasına yardımcı olmayı hedefleyen bir destek platformudur. BORGİP ile hedeflenen, KOBİ’lerin sürdürülebilir olarak büyümesine katkı sağlamak, bu amaçla başta yönetim becerileri, nitelikli insan kaynağı ve teknoloji olmak üzere ihtiyaç duydukları alanlarda desteklere ulaşabilmeleri için kolaylaştırıcı bir platform oluşturmaktır.”

Koca: “BORGİP projesiyle denizli’den daha fazla küresel markalar çıkacak”
BORGİP’in hem Denizli hem de Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu belirten Garanti Bankası KOBİ Bankacılığı Pazarlama Direktörü Gökhan Koca sözlerine şöyle devam etti: “BORGİP, KOBİ’lerin iş yapış şekillerini 21. yüzyıl şartlarına uyumlu hale getirmesine olanak sağlıyor. Bu projeyle Denizli’nin potansiyelinden daha fazla faydalanmasının önünü açacağımıza inanıyoruz. Küresel rekabete ayak uydurmak için eksikliklerinin ve ihtiyaçlarının ne olduğunu tanımlama konusunda da KOBİ’lerimiz farkındalık elde edecek. Proje eğitimlerinden faydalanan işletmeler ayakta kalabilecek güçlü bir altyapıyı oluşturabilecek. Garanti Bankası olarak, KOBİ’lerimizin sürdürülebilir büyümelerinde yardımcı olacak yol haritası oluşturuyoruz. Bu açıdan banka olarak ana stratejimiz, KOBİ’lerin hayal ettikleri noktaya ulaşmalarında onların en büyük destekçisi olmak üzerine kurulu. Finansman desteğinin yanı sıra, bilgiye ve yeni pazarlara erişim konusunda, KOBİ’lerle omuz omuza çalışıyoruz. Onların farklı alanlardaki ihtiyaçlarına yönelik bilgi paylaşımında bulunabileceğimiz platformlar yaratıyoruz. Denizli’de BORGİP’e dahil olmuş imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin, küresel düzeyde rekabet edebilir hale gelebileceğine inancımız tam. Bu çalışmalarımızla, Denizli’den daha fazla küresel markalar çıkacak.”

Uysal: “KOBİ’lerle nıtelıklı ınsan kaynağını buluşturuyoruz”
     Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, 19 yıllık tecrübeleri ve gelişmiş teknik altyapılarıyla iş arayanlarla işverenleri doğru işte buluşturduklarını ifade etti. Uysal, şu açıklamayı yaptı: “İK Platformu İş Ortağı olarak katıldığımız BORGİP’te, en az 15 yıl deneyime sahip çalışanları, rekabet alanlarını genişletmek ve iş süreçlerini iyileştirmek için nitelikli çalışana ihtiyaç duyan, Anadolu’nun dört bir yanındaki KOBİ’lerle, serbest zamanlı olarak bir araya getiriyoruz. Programa dahil edilen firmaların bir adet ilanlarını ücretsiz yayınlıyor ve aradıkları adayı bulmaları amacıyla İlan Danışmanlarımızı hizmetlerine sunuyoruz. BORGİP; sürdürülebilir bir istihdam piyasası inşa etmek adına hem KOBİ’ler hem de genç emekliler de dediğimiz deneyimli çalışanlar tarafında çok önemli bir girişim. Bu projenin içinde yer alarak KOBİ’lerle nitelikli insan kaynağını buluşturmaktan, sanayinin büyümesine, yatırımların artmasına ve iş ortamının gelişmesine katkıda bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.”

 


+ Benzer Haberler
» KDV ve ÖTV’de bahar müjdesi
» Soyer: “İzmir’de raylı sistemi iki kat artıracağız”
» NISSAN, uzatılan ÖTV ve KDV indirimlerini sıfır faizle destekliyor
» Atığı yönetenler iklimi değişikliğini engelleyebilir mi?
» Yarışmak isteyen gençler için büyük fırsat
» “İstihdam seferberliği doğru bir hamle”
» Dijital tarımda yerli ve milli ürün ‘Filiz’
» Fındıkta 1 milyar dolar gelir kaybı olabilir
» İzmirli gençler, Vodafone Freezone Son Ses Online Müzik Yarışması’nda yarı finale yükseldi
» Expomed Fuarı sektörü bir araya getirmeye hazırlanıyor


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 21.03.2019
  Ticaret 20.03.2019
  Ticaret 19.03.2019
  Ticaret 18.03.2019
  Ticaret 16.03.2019
  Ticaret 15.03.2019
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni