• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Kariyer  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  TİCARET SOHBETLERİ  |  FİNANS  |  İHALELER  |  TİCARET BORSALARI  |  RESMİ GAZETE
YAZARLAR Koray Tarakçıoğlu ►KÖŞEGEN
12
14
16
18
10/05/2017 06:24
Ermeni Talepleri - 1

     Geçtiğimiz 24 Nisan günü Ermeniler yine birçok toplantı ve gösteri yaparak Türkiye’den taleplerini dile getirdiler.  Hiçbir mantıklı temele dayanmayan bu taleplerin üzerinde, ki özellikle toprak talebidir, biraz düşündük.

     Bazı argümanlar ortaya çıktı:
     • Ermenilerin toprak talebi haklı mıdır?
     • Tehcir kuvvetlinin istediğini yapması mıdır?
     • Ermenilere mezalim yapılmış mıdır?
     • Ermenileri Ruslar ve İngilizler mi kışkırtmıştır?

     Bu argümanların dördü de, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde temelsizdir. İddialar eksiktir, mantıksızdır. abartılmıştır ve yanlıştır. İşin aslı bu argümanlar değildir. İşin aslı, neden bu olaylar yaşanmıştır ve olaylara sebep olanların, yani Ermenilerin  “haklılık payı var mıdır?”  suallerinin cevaplarındadır.
     Bu iki sualin üzerine oturduğu gerçek ise Ermenilerin kendi devletlerini kurmak için, Anadolu’dan hangi yöntemle olursa olsun toprak kopartma çabalarıdır. Bu noktada önemli olan (hangi yöntem ile olursa olsun) ön şartıdır.
     Bu tespiti yaptıktan sonra olayların gelişmesine bakabiliriz.

     Birinci konu: Konu, tarihi süreç:
     a- Ermeniler kimdir? Tarihte Ermeni adı ile anılan bir halk var mıdır? Bugün Ermeni olarak isimlendirdiğimiz halk, Türkler yani Selçuklular Anadolu’ya gelmeden çok önce Anadolu’da yaşıyorlardı ve kendilerini Ermini değil HAYK  olarak isimlendiriyorlardı. Yaşadıkları bölge ise, en geçenli tahminlere gere FRİGYA olarak isimlendirilen bölgeydi. Frigler’in ise o bölgeye  Batı Trakya’dan geldikleri tahmin ediliyor. Frigya bölgesinden ne sebeple doğuya doğru kaydıklarına ilişkin bilgi yok. Esasen Frigyalı olmaları da sadece kuvvetle bin r tahminden ibaret. Bu tahmin geçerli sayılmaz ise, bu halkın, tıpkı Hititler gibi, nereden geldikleri tam olarak belli değildir. Ancak Anadolu’nun tarih boyunca bir geçit yeri olduğu ve geçişler esnasında bir kısın insanların bu bölgelerde yerleştikleri de yadsınamaz bir gerçek. Bu noktadan hareket ile şu söylenebiliyor: Hayk halkı bir birikimdir. Bu halkın yaşadıkları bölgeye HAYASTAN dedikleri de bulgular arasında var olduğu söyleniyor. Tahmini olarak belirtilebilen Hayastan bölgesi  ise bugün üzerinde anlamsız bir şekilde hak iddia ettikleri çok geniş bir Anadolu parçasıdır: Trabzon’dan aşağı, Sivas’ı içine alacak şekilde, Elâzığ ve Muratsuyu güneyinden, Van gölünün güneyinden Başkale’ye doğru çizilerek, bugünkü İran sınırına dayanan bir çizginin doğu ve kuzeyinde kalan bütün bölge. Fakat, tarih kayıtlarına ve kazılarda ele geçen taş yazlalar ve benzeri kayıtlara göre bu bölgede hükümran olan en eski halk ve devlet Urartu’lardır. Ermeni adının ise bölge üzerinde hükümran olmuş olan Urartu kralı ARAMU dan geldiği tahmin edilmekte. Bu bağlamda Ermenilerin atalarının Urartular olduğu söylenmekte. Sonuç olarak Ermenilerin ne şekilde bir araya geldikleri  veya nereden geldikleri belirlenmiş değildir. Var oluşları, açıklanmağa çalışıldığı gibi söylenti ve tahminlere dayanmaktadır.

     b- Belirttiğimiz bölge içinde ve dışında pek dağınık bir şekilde yaşamış olan Hayk halkına ülke adından galat olarak Ermeni denildiği iddia ediliyor.  Şu bir gerçek ki, bu bölgede yaşayan ve kendilerine zaman içinde Ermeni denen halk antik çağlardan başlayarak, yani İsa’dan 500 yıl öncelerinden başlayarak 1045 yılında Bizans tarafından tamamen haritadan silininceye kadar geçen 1500 yıllık süre içinde (50 yıllık bir süre hariç) hiçbir zaman bölgenin hakimi olamamışlar ve birbirleri ile  savaşan derebeylikler halinde yaşamışlardır. Bu sebeple bir başbuğdan yoksun olarak, birlik ve beraberlik sağlanamayan bölge aralıksız olarak  evvelâ Büyük İskender, sonrasında Persler, Araplar, Romalılar, Bizanslılar arasında sürekli olarak el değiştirmiştir. Hiç biri bölgede 200 yıldan daha uzun  kalamamış  olduğu anlaşılıyor. Güçlerinin azalması ve artmasına bağlı olarak bölgeye hakim olmuşlardır. Bütün bu süreç içinde bölge halkı birbirleri ile geçinemeyen derebeylikler halinde yaşamıştır. Ta ki, Bizanslılar 1040 yıllarında bütün derebeylikleri ve Ermenistan bölgesini ve  burada sadece 50 sene hüküm sürmüş olan Ermeni Devletini tamamen ortadan kaldırıncaya kadar.

     c- Bu bölgenin dışında,  bölgenin  güneybatısında kurulmuş olan Kilikya Ermeni Devleti vardır. Bu devletin yukarıda bahsettiğim bölge ile bir ilişkisi yoktur. Bölge Bizans işgali altındayken ve  Bizans merkezi otoritesinin zayıflığı sırasında, ki takriben onuncu yüzyıl içinde, Araplar bölgeyi işgal etmişler ve daha sonra Arapların zayıflaması üzerine Antalya’dan Amanos Dağlarına kadar olan bölgede bir Ermeni krallığı kurulmuştur. Bu krallık gerçek bir devlet olarak  300 yıl kadar bir süre varlığını sürdürebilmiş ve 1300 lü yılların ortalarında Memlûklar tarafından ortadan kaldırılmıştır.

    d- Bu olaylardan sonra sahneye Selçuklular ve Osmanlılar çıkmaktadır. Üst bölgeye Selçukluların gelişi 1071 tarihidir ve Selçuklular  Ermeniler ile değil Bizanslılar ile savaşmışlardır.  Ermeniler ortada yoktur. Bu noktaya dikkat etmek gerekir.
     Güney Kilikya bölgesi ise, Yavuz Selim’in Ridaniye ve Çaldıran savaşları sonunda Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ve Yavuz Selim Ermenilerle değil Memlûklar’la çarpışmıştır . Bu noktaya da dikkat etmek gerekir. Memlûklar’ın 1300 lü yıllarda Kilikya Ermeni krallığını yok etmesinden sonra 250 seneden fazla bir süre içinde  Ermenilerin hiçbir şekilde adı geçmemektedir.

     Sonuç: Bu kısa tarih özetinden çıkan sonuç şudur: Ermeni halkı esasen bölgenin yerlisi olmayıp   ye zamanla oralarda birikmiş bir topluluktur veya gruplar olarak bölgeye gelmiş, fakat nereden geldikleri  bilinmeyen bir topluluktur.  Bu iddia  bizim kişisel iddiamız değildir.
     Esas olan şudur: Tarih boyunca insanlar bir yerden bir yere göç etmişlerdir. Kimileri gittikleri yerlere hakim olabilmişler, kimileri olamamıştır. Bu noktada belirleyici olan bir başbuğun varlığı veya yokluğudur. Bir başbuğ yönetiminde olanların yaşadıkları bölgelerde hakimiyet sağladıkları, başbuğdan yoksun olanların ise hakimiyet sağlayamadıkları tarihin her safhasında görülmektedir. Ermeniler hiçbir zaman bir başbuğa sahip olmamışlar , bu sebeple de sürekli olarak kendi aralarında savaşan derebeylikler halinde veya genel olarak komşu güçlü halkların boyunduruğu altında yaşamışlardır.

     Tarihi süreç bütün topluluklara eşit şans vermiştir. Şansını iyi kullananlar bugün devletler topluluğunda yerlerini almış durumdalar. Şansını iyi kullanamayanlar ise işte bugün Ermenilerin ve Kürtlerin durumunda yaşamaktadırlar.  Bugün hangi ülkenin tarihine baksak güçlü bir başbuğun yönetimi altında ve organize bir şekilde bugüne ulaştıklarını görürüz. Böyle bir süreci yaşamadan sırf iddiası ile bir devletten toprak kopartmağa çalışmak hiçbir mantığa sığmaz. Tarih yaşanmıştır ve siyasi coğrafya son şeklini almıştır. Hakkını korumasını bilen, şansını iyi kullanan durumunu korumuştur ve konu kapanmıştır.

Önceki Yazılar :
Haberler
  SU ÜRÜNLERİ HAL FİYATLARI

  SEBZE-MEYVE HAL FİYATLARI

  20 Ocak 2018 Tarihli ve 30307 Sayılı Resmî Gazete

  Karayollarında Durum

  İHALENİN TARİHİ ve SAATİ ► 15.02.2018 - 10:00

  İHALENİN TARİHİ ve SAATİ ► 13.02.2018 - 10:30

  İHALENİN TARİHİ ve SAATİ ► 15.02.2018 - 10:00

  MÜTEFERRİK

  İLAÇ-TIBBİ MALZEMELER

  İAŞE

  ELEKTRİK-ELEKTRONİK-SU

  BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ

  YAKIT-AKARYAKIT

  HARİTA-PLAN-PROJE

  İNŞAAT

  Türk tekstili dünyayı solladı

  İhracatçıya KDV iadesi tasdik ücreti indirimi

  Coğrafi işaretlerde amblem kullanımı dönemi başladı

  Güvensizlik oranında dikkat çeken azalma

  Bina inşaatı maliyet endeksi %6,5 arttı

  HİZMET-İŞ ile MYK’dan mesleki yeterlilik için işbirliği

  ‘37. Dyo Sanat Ödülleri’ İzmir sergisi

  Sarıkan, “Kendi markamı yaratmak istiyorum”

  İzmir’de Aralık’ta konut satışları azaldı

  Çocuklar yarıyıl tatilinde Arkas Sanat Merkezi’nde

  Markalı konutlar artıyor ancak yapı kalitesi yeterli değil

  Yetersiz zamma ‘tabutlu’ protesto

  İçiniz ısınsın diye; Sabah çorbası Bornova Belediyesi’nden

  Yalıtımcı rotasını Anadolu’ya çevirdi

  Türkiye’nin ilk yapay denizi İzmir’de

  Çukurova Balkon, 20 bin TL peşinatla ev sahibi yapıyor

  Enerji verimliliğine Beykoz Üniversitesi’nden önemli katkı

  ‘Çılgın proje’ emlak fiyatlarını uçuracak

  Yeni kentsel dönüşümler olabilir

  Şirketlerdeki siber güvenliğin zayıf halkası; İnsan hatası

  Türkiye devlerinin Ar-Ge başvuruları Experto’ya emanet

  Geleceğin iş modeline dev yatırım

  İnşaat sektörü 2018’e temkinli yaklaşıyor

  Ucuz yarı yıl tatilinin adresi; Akraba evi

  Karşıyaka ‘EMITT 2018’e hazır

  Mecaz ile ‘İzmir Türküleri’ dile geldi

  Buca’dan amatöre 175 bin lira nakdi destek

  ‘Para ile Satılmaz’ Foça’da sahnelendi

  IF Wedding Fashion İzmir, başarı çıtasını yukarı taşıdı

  Arçelik’ten 2018 yılının en büyük kampanyası

  Burası İzmir; Karla mücadele başladı

  Bayraklı’da tiyatro festivali başlıyor; Haydi çocuklar tiyatroya

  Bornova Bamyası ve Misket Üzümü tescilleniyor

  Pınar Kido’dan çocuklara özel

  TEMİZLİK

ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 20.01.2018
  Ticaret 19.01.2018
  Ticaret 18.01.2018
  Ticaret 17.01.2018
  Ticaret 16.01.2018
  Ticaret 15.01.2018
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni