• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

Sanayiye ‘verimlilik doktoru’ geliyor

19 Mart 2021 Cuma 06:00
12
14
16
18

Sanayiye ‘verimlilik doktoru’ geliyor

   ► İzmir Model Fabrika, yalın üretim ve verimlilik başta olmak üzere firmalara girişimcilik, kurumsallaşma, süreç inovasyonu, dijitalleşme konularında rehberlik ederek rekabet güçlerini artıracak ve şirketleri Endüstri 4.0’a hazırlayacak

           SEDA GÖK      
     Avrupa Birliği (AB)’nde ortalama üretilen katma değer 810 bin Euro… Türkiye özelinde bu rakam 190 bin Euro iken Almanya’da 2,44 milyon Euro. Rakamlar da gösteriyor ki sanayinin verimliliğini arttırmak; Türkiye’nin öncelikli ev ödevleri arasında yer alıyor.
     Bu kapsamda AB-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından fonlanan ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ile ortak girişimiyle İzmir Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi A.Ş. (İzmir Model Fabrika) kuruldu.
    İzmir Model Fabrika, yalın üretim ve verimlilik başta olmak üzere firmalara girişimcilik, kurumsallaşma, süreç inovasyonu, dijitalleşme konularında rehberlik ederek rekabet güçlerini artıracak ve şirketleri Endüstri 4.0’a hazırlayacak.
     TİCARET Sohbetleri köşemin bu haftaki konuğu, İzmir Model Fabrika Direktörü Osman Arslan oldu. Osman Arslan ile Model Fabrika’nın sistem olarak nasıl çalıştığı, Türkiye’de yapılan çalışmalar ve İzmir Model Fabrika’yı diğerlerinden ayıran özellikleri ile hedeflerini konuştuk.

Model Fabrika’nın dünyada ve Türkiye’deki gelişimini anlatır mısınız?
     İşletmelerde operasyonel mükemmellik ilkelerinin, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak, ölçeklendirilebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan Model Fabrika yaklaşımı tüm dünyada şirketleri dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0’a hazırlamak için kurgulanmış bir sistem. Ana kurgusu ABD’de çıkıyor, Çin, Almanya İtalya, Hollanda, Güney Kore, Fas başta olmak üzere bütün dünyada yaygın olarak uygulamaları var.
     Temel amaç, yalın üretim teknikleri ile firmaları donatmak ve bu teknikler ile israftan tümüyle arınmış işletmelerde Endüstri 4.0’ı gerçekleştirmek.  Bu bir otomasyon değil bu bir dijital dönüşümdür. Bu sistem ile müşteri talebinden müşteriye mal teslimine kadar olan süreç yalınlaştırılarak verimlilik artırılmaktadır. Bu süreç sonrasında dijital dönüşüme yatırım yapmak gerçekçidir.
     Model fabrika yaklaşımı, sadece sınıf eğitimleri içeren geleneksel kapasite geliştirme programlarından ve danışmanlık hizmetlerinden, Model fabrika programına katılan işletmelerin bizzat kendi sahalarında verimlilik artırma uygulamalarının (öğren dönüş) yapılması ile ayrışmaktadır.
     Proje fikri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından imalat sanayi işletmelerinin verimliliklerinin artırılmasına yönelik yapılan uluslararası araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Türkiye’de ilk Model Fabrika Ankara’da kurulmuş, bunu Bursa, İzmir, Kayseri Gaziantep, Konya, Adana ve Mersin takip etmektedir.

İzmir Model Fabrika’nın diğerlerinden farkı nedir?
     Bizim işverenimiz sanayicilerdir. Onların sorunlarını çözmeye odaklandık. İş modelimizde bünyemizdeki tam zamanlı eğitmen ve danışmanlardan başka serbest danışmanlar, sanayi kökenli danışmanlar ve üniversite kaynaklı danışmanlar var. Böylece sanayicinin sorununu çözecek tüm uzmanların bir araya geldiği bir ekibiz.
     İşe ve soruna göre uygun çözüm bulmak için gerekli kaynakların kullanılacağı bir köprü görevi üstleniyoruz.  Bir problemde bizim danışmanlarımız, serbest danışmanlar teknik olarak desteğe ihtiyaç duyduklarında üniversite kökenli 7 danışmanımız da var. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesinden hocalarımız ile bu konuda çalışıyoruz.
     Türkiye’deki diğer model fabrikalardan ayrıştığı nokta, yukarıda tanımlanan bir iş modeli ile kurulmuş olmasıdır.  Bizim modelimizin ayrıntılarına baktığımızda bir yanda işverenlerimiz olan sanayi işletmeleri diğer yanda ise ülkemizde sanayi işletmelerinin sorunlarını çözmede uzmanlaşmış serbest danışmanlar, sistemin orta noktasında ise sistem entegratörü işlevini üstlenen İzmir Model Fabrika var.

Sizde sistem nasıl işliyor?
     Çatı örgütlerimiz olan EBSO ve İZTO ile temas halinde tüm Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyetlerimizi anlatan farkındalık artırıcı çalışmalar yapıyor, sanayicileri faaliyet alanımız ve iş modelimiz hakkında bilgilendirerek verimlilik artışına yönelik projemize katılmaya davet ediyoruz.

Projemize katılan sanayi işletmelerinde 3 aşamalı program ile çalışıyoruz.
     1.aşamada fikri mülkiyeti İzmir Model Fabrikaya ait olan “Verimlilik Teşhis Kılavuzu” ile sanayi işletmesinin yalın olgunluk seviyesini analiz ederek, o işletmenin yönetimi ile yaşadıkları verimsizlik sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuyor ve yalınlaştırılarak iyileştirilecek model proses üzerinde mutabakat sağlıyoruz.
     2.aşamada sağlanan bu mutabakat çerçevesinde yine kullanım ve satış hakkı İzmir Model Fabrikada olan “Video Analiz Sistemi (VAS)” ile iyileştirilecek model proses için işletmenin sahasında çekimler yaparak mevcut durum tespiti yapıyoruz. İşletmeye özel “terzi usulü” bu çalışma sonrasında çalışanlara verilecek olan yalın üretim teknikleri eğitimini o işletmeye özel olarak VAS ile yapılan çekimlerdeki örnekler ile hazırlıyoruz. Burada amaç çalışanların eğitimlerini mükemmel fabrikalardan verilen örneklerin yerine bizzat kendi işletmelerindeki örnekler ile gerçekleştirmek. Bu sınıf eğitimini İzmir Model Fabrikanın gerçek üretim sahasında deneyimsel atölye uygulama eğitimi ile tamamlıyoruz. Bu aşamada yalın üretim teknikleri ile “iyi ve kötü” senaryoları kurgulayarak işletmelerinde iyileştirmeye açık alanları tespit etmelerini sağlıyoruz.
     3.aşamada ise İzmir Model Fabrika danışmanları, eğitim alanlar ile işletmelerdeki iyileştirilecek model proses üzerinde çalışmaya başlıyor. Sanayi işletmesinin üretim sahasında gerçekleştirilen bu çalışma sonrasında elde edilen somut kazanımları firma üst yönetimine raporluyoruz. 3. aşamanın sonunda yalın üretim tekniklerinin işletme içerisinde içselleştirilmesine, yaygınlaştırılmasına yönelik “Lider Gelişimi ve 10 Adım Kaizen” vb. çalışmalara başlıyoruz.
     14-16 hafta süren bu 3 aşama sonrasında İzmir Model Fabrika olarak “Biz balık vermeyip, balık tutmayı öğretmeyi hedefliyoruz.” yaklaşımını benimsemekteyiz.
     İşletmelerde yalın süreçlerin yaşam tarzı olarak benimsenerek dijital dönüşüme hazırlık için çalışmaların 1,5-2 yıl boyunca daha düşük yoğunlukta tarafımızdan saha mentörlüğü şeklinde sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.

İki yıl sanayicilere uzun bir süre olarak gelmiyor mu? Özellikle KOBİ’lerin bu sürece karşı refleksleri nasıl oluyor?
     Evet başlangıçta uzun olarak düşünülebiliriz. Ancak 4-6 ay süren her bir aşamanın sonunda üst yönetim ile izlenmesine karar verilen finansal performans göstergeleri ölçümlenerek raporlanmaktadır. Bu sayede iyileşme/gelişme üst yönetim tarafından somut olarak görülebilmekte, sürekli gelişim firma kültürü haline gelebilmektedir.

Bölgenin sektörel dağılımına baktığımız zaman sektörel uzmanlaşma söz konusu olacak mı?
     Yalın üretimin en önemli özelliği; müşteri talebinden müşteriye mal teslimine kadar olan tüm süreçleri kapsamasıdır.  Dolayısıyla her sektöre hizmet verebiliriz.

Hizmet verirken bölgesel olarak limitiniz var mı?
     Coğrafi olarak limitlerimiz yok. Bizim ilk hedefimiz; İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki şirketlere hizmet vermektir. Ayrıca öğrenilmiş dersler kapsamında diğer model fabrikalara da hizmet vermek isteriz.

Odaklanacağınız diğer başlıklar neler olacak?
     İzmir Model Fabrikanın ana hedef kitlesi KOBİ boyutundaki sanayi işletmeleri olmakla birlikte daha büyük ölçekteki işletmelerin yan sanayilerini geliştirme programlarını onların adına yürütebiliriz. Yurt dışında bunun uygulama örnekleri bulunmaktadır.
     Ayrıca İzmir Model Fabrikanın yetkinlikleri içinde sanayicilerimize “süreçlerini iyileştirerek, fabrikalarını taşıma, yerleşim düzenlerini yeniden düzenleme hizmeti de veriyoruz. Bu bizi ayıran bir özellik...

Türkiye’de işletmelerin birçoğu KOBİ’lerden oluşuyor. KOBİ’ler en çok hangi sorunlarla size geldi, geliyor?
     Sanayi işletmelerine gittiğimizde gördük ki, danışmanlık bizzat sahada/işbaşında “uygulamacı eğitmen” ile yapılmamış. Yalın üretim kavramının temelini oluşturan “sürekli gelişim ve insana saygı” fikri geliştirilememiş. Yalın Üretim Teknikleri ile daha önce tanışmış ancak başarısız eğitim ve danışmanlık deneyimi yaşamış sanayicimiz bu yüzden başlangıçta mesafeli davranıyor.

Model Fabrika nasıl para kazanacak? Finansman olarak süreci nasıl yönetiyorsunuz?
     Bina tadilatı, tezgahlar ve çalışan ücretleri için AB tarafından Haziran 2021’e kadar fon desteği devam edecek.
     İzmir Model Fabrika Anonim Şirket olarak kurulan ilk örnek. Bu bağlamda kâr amacı gütmeden çalışmakta olup hizmetini ücret karşılığında yapmaktadır. İşletmelerimiz Model Fabrikadan aldıkları hizmet karşılığında KOSGEB tarafından desteklenmektedirler.
     Bilinirliliğimizi artırıp sanayi işletmelerinin buradan faydalanmaları için farkındalık eğitimleri veriyoruz. Reklam ve tanıtım çalışmaları yapıyoruz.
     En iyi ve ilk olma yolundaki çalışmalarımızda, EBSO ve İZTO temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulumuzun uyumu, Odalarımızın Genel Sekreterleri ile ekiplerinin katkıları ve değerli Oda Başkanlarımızın destek ve liderlikleri en kıymetli değerlerimizdir.

     - Diğer model fabrikalara da gerektiğinde kapılarımız açık diyorsunuz...
     Kesinlikle. Bu konuda diğer model fabrikalara da gerektiğinde destek olmaya hazırız. En kıymetli bilgi; öğrenilmiş derslerdir. Biz birbirimize rakip değiliz. Ama tabii ki bu hizmetin karşılığı da alınmalıdır.

Bugüne kadar kaç kurum ile görüştünüz ve dikkat çekici diyaloglar neler oldu?
     Bugüne kadar 9 Organize Sanayi Bölgesi ziyaret edilerek tanıtım faaliyetinde bulunduk. Bu kapsamda 40’a yakın firmada farkındalık artırıcı çalışmalar gerçekleştirdik. Sanayicilerimizin Endüstri 4.0 yolunda bizlerle gerçekleştireceği bu verimlilik hedefli yolculuk sonunda hayallerindeki firma düzeyine erişerek mutlu olmalarını hedefliyoruz.


+ Benzer Haberler
» “Çandarlı Limanı ‘rüzgâr’ın üssü olsun”
» Yeni satış kanalları oluşturup, ‘Sürdürülebilirlik’ ile yol alacak
» Enerji deposu ‘hibrit konteyner’ geliyor
» “STK’lar 5 yıl içinde altın çağını yaşayacak”
» Pastane kültüründe kişiye özel ürün dönemi
» Ege’nin iki yakası İZDENİZ ile kavuşacak
» Viyana’yı, Beyoğlu çikolatası ile ‘fethedecek’
» “Güneş enerjisi yatırımlarını ve alım satımını vergiden muaf tutun, bakın nasıl gelişiyor!”
» “Tarım ve gıda sektörleri ihracatı salgın döneminde başarılı bir sınav verdi”
» Proaktif önlemler aldılar, dış ticareti kesintiye uğratmadılar


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 22.10.2021
  Ticaret 21.10.2021
  Ticaret 20.10.2021
  Ticaret 19.10.2021
  Ticaret 18.10.2021
  Ticaret 16.10.2021
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni