• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE
YAZARLAR Selçuk Karaata ►YARINI TASARLAMAK
12
14
16
18
09/04/2021 06:25
Açık Veri ve Açık İnovasyon

AÇIK VERİ:
      Yazımız Deloitte danışmanlık firmasının açık veri hakkında hazırladığı bir raporda elde ettiği bulgulara yer verecek biçimde hazırlandı. Rapor, açık verinin yaratıcılık ve yenilikçilik üzerinde yarattığı olumlu etkiyi ortaya çıkarmaya odaklanmıştır. Bulgulardan Türkiye için daha öncelikli ve önemli olduğunu düşündüklerimizi aşağıda özetledik.

Araştırmalar ve görüşler, önümüzdeki dönemin örgütlerinin alışagelmiş rekabet unsurlarının yanı sıra, verilerden somut eylemler çıkarma becerisine sahip olma konusunda da bir rekabet içine girileceğini ortaya koymaktadır. Açık veri demek sadece kamu yönetiminin şeffaflık düzeyini artırması değildir. Kamu yönetimlerinin yanı sıra açık veri paradigmasının iş dünyasını, kamuoyunu, tüketicileri de kapsayan bir dönüşümü işaret ettiği kabul edilmektedir. Kamuya açık kaynaklar kritik kütle oluşturacak boyutlara ulaşmıştır. Bu boyut iş dünyasının gereksinim duyduğu açık veriye dayanarak ürünlerini ve hizmetlerini geliştirme olanaklarını sunma noktasına yaklaşmaktadır.

     Deloitte uzmanlarının yaptıkları tahminlere göre; iş dünyası da kendi ellerinde bulundukları verinin üzerinde bulunan zincirleri gevşeteceklerini, açık inovasyon paradigmasından yararlanarak sayısal-dijital ortamda birbiriyle temas halinde olan toplulukların ilgi ve yeteneklerinden daha fazla yararlanacaklarını ortaya koymaktadır. Tanımlandığı biçimiyle bir mekanizmanın hayata geçirilmesiyle birlikte yukarıdaki cümlede de belirtildiği gibi rekabetçi unsurların kapsadığı alana farklı dinamiklerin de dahil olacağı beklenebilir. Bir süredir yoğun bir biçimde gündemde irdelenen açık inovasyon yaklaşımının tüm özellikleriyle enine boyuna detaylı incelenmesi gereği de bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu bu konuyu ele ala alan çalışmalar sürdürmektedir.

     Açık inovasyon kavramı hakkında bir hatırlatma yaparak açık veri konusuna devam etmenin yararına inanmaktayız. Açık inovasyon kavramı hakkında şu bilgiye yer vermek gereekir:

     “Chesbrough, kapalı inovasyondan açık inovasyona geçişi, bilim felsefecisi Thomas Kuhn’un ortaya koyduğu paradigma değişimi  ile özdeşleştirmiştir. Daha çok kurumların iç sistemlerine dönük olan kapalı inovasyon mimarisinin, uzun yılar boyunca başarılı olduğu bilinmektedir. 20. yüzyılın çok büyük bir bölümünde kapalı inovasyon modeli başarılı Ar-Ge ve inovasyona dayanak teşkil etmeyi başarmıştır. Alman kimya endüstrisi için merkezi bir Ar-Ge laboratuarı yapılandırılmış, bu merkez çok sayıda ürünün ticarileşmesini sağlamıştır. Thomas Edison, Almanya’daki bu yapıya benzer bir merkezi ABD’de yapılandırmıştır. Sonunda General Electric firmasına ait ünlü bir laboratuar ortaya çıkmış, başarılı çalışmalara bu laboratuarda imza atılmıştır. Bell laboratuarları fizik bilimi için çok ilginç bir gerçekliği ortaya çıkarmayı başarmış ve transistörü bulmuştur. Chesbrough, bu tip çok sayıda başarıya imza atsa da, kapalı inovasyon felsefesiyle çalışan bu mekanizmanın artık sürdürülebilir olmadığını savunmaktadır.

     Açık inovasyonun arkasındaki ana fikir ise şudur: bilginin çok yaygın bir biçimde geçişken olduğu bugünkü dünya düzeninde, şirketler tamamen kendi yaptıkları araştırmalarla sınırlı kalmamalı, bu sınırlanma yerine diğer şirketlerin buluşlarını ve proseslerini satın almalı veya lisanslarını temin etmeliler. Ayrıca, kendi iş alanı için yarattığı ancak kullanmadığı buluşlarını da firmanın sınırları dışına çıkarması gerekir. Bunun yöntemleri arasında lisanslama, ortaklıklar kurma gibi alternatifler bulunmaktadır. Diğer taraftan, kapalı inovasyon diye andığımız kavram bir firmanın sınırları içinde varolan bilginin yine sınırları içinde kalması ve firma sınırları dışında oluşmuş bilginin kullanılmaması anlamını taşır.


     Aşağıdaki tabloda geleneksel inovasyon ile açık inovasyon arasındaki temel farklılıkları ortaya koyan, bu yapıların dikkate aldığı prensipler temelinde bir karşılaştırma yapılmaktadır”.

KAPALI İNOVASYON PRENSİPLERİ AÇIK İNOVASYON PRENSİPLERİ
Firmamız en yetenekli insanlarla çalışır Tüm yetenekli insanları bizim firmamızda çalışmaz. Gerek firmamızda, gerek firmamızın dışındaki yetenekli işgücü ile çalışmalıyız
Ar-Ge’den kar edebilmek için icat etmeliyiz, geliştirmeliyiz ve kendimize maletmeliyiz Kurum dışında yapılan Ar-Ge’nin önemli bir değeri vardır; bünyede yapılan Ar-Ge ise, dışarıdaki değerden yararlanmalıdır
Firma, yarattığı yenilikçi değeri pazara ilk sunan kurm olmalıdır Pazarda ilk olmaktan çok iyi bir iş modeli geliştirmek önemlidir
Endüstri içinde en iyi ve en çok fikri üreten kurum kazançlı çıkar Dışarıda ve içerideki en iyi fikirlerden yararlanmasını bildiğimiz takdirde kurumumuz kazançlı çıkacaktır
Inovasyon süreçlerimizi kontrol etmeliyiz. Böylece rakiplerimiz fikirlerimizden yararlanıp kar edemezler Inovasyon proseslerimizi diğer kurumların kullanmasından kar etmeliyiz; aynı zamanda, eğer iş modelimizi daha iyiye taşıyacaksa diğer kurumların fikri mülkiyet haklarını satın almalıyız.

     1 Bir model, bir bakış açısı, bir anlayışın adıdır. Herhangi bir alanda yerleşik tüm kurallar bütünü.
      Kaynak: Prof. Henry Chesbrough, Open Innovation, Harvard University Press, 2006


     Artık neredeyse tüm kamuoyu tarafından bilinse de rapor küresel ekonominin ana sermaye gücünün veri olduğunu ifade etmektedir. Örgütlerin-kurumların yeni  büyüme yöntemlerini keşfetmeye gayret ettiği, daha güçlü bir biçimde performans gösterebilmek için formülleri araştırdığı, müşterileriyle daha anlamlı birlikteliklerin yollarının araştırıldığı düzen içinde, verilerden anlamlı sonuçlar çıkararak somut eylemleri ortaya koymak amacıyla oluşan baskının arttığı hissedilmekte olduğunun altı çizilmektedir. Bu bağlamda son dönemlerde iş dünyasının gündemine oturan bir kavram raporda irdelenmektedir. Bu kavram Büyük Veri olarak anılmaktadır. Büyük veri kavramı ile iş dünyasının stratejik yaklaşımında kullanabileceği veri hacminde çok büyük ölçüde bir artışın yaşandığı ve artan hacimle de birlikte verinin toplanması, saklanması ve yönetilmesi için ihtiyaç duyulan teknolojiye işaret edilmektedir.

     Açık veri hakkında yoğunlaşan akımlarla birlikte Deloitte uzmanları iş dünyasının aslında büyük bir bölümünde bugünün koşullarında zaman zaman kabaran, zaman zaman da sönen bir ilgiye veya kullanıldığı biçimiyle görüşe ve anlayışa sahip olduğunu iddia etmekteler. Ancak bu gerçeklikle birlikte açık veri ile ilgili zengin bir ekosistemin doğduğuna dair kanaatlerini paylaşmaktalar. Sektöründen ve ölçeğinden bağımsız bir şekilde iş dünyasının her alanının açık veri sisteminin potansiyelinin ürünlerde ve hizmetlerde inovasyon yapabilmek için yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymaktalar.

     Deudil, i3 Education Services, Parkopedia ve Spotlight gibi yeni kurulan işletmelerin geliştirdikleri yeni iş modellerinin açık veri paradigması üzerine inşa edildiğini ifade etmekteler. Bugün Türkiye’de de özellikle mali sistemin ve telekom sektörünün müşteri bilgilerini etkin bir biçimde kullanarak farklı pazarlama taktikleri uyguladıkları, CRM diye anılan müşteri bilgisinin yönetildiği yazılımların son derece önemli bir yatırım kalemi halini aldığı bilinmektedir. Önümüzdeki dönem verinin bilgiye dönüşümünün hızlanması ve bu akım ile birlikte gerek kamu, gerek üniversite ve özel sektör kuruluşlarının açık veriden yararlanarak rekabetçi güçlerini sürdürebilecek yöntemlerle daha fazla uğraşacaklarını beklemek pek de yanlış olmayacaktır.

Kaynaklar:
     1. Chesbrough, H., 2006, Open Innovation, Harvard University Press
     2. Deloitte Analytics Paper, 2012, Open Data Driving Growth Ingenuity and Innovation

Önceki Yazılar :
Haberler
  İyileşen sayısı yeni vak’aları geçti

  Döviz / Altın

  Borsalarda Alım-Satım

  KÇÖ’nün uzatılması iş dünyasına can suyu oldu

  Yenilenebilir enerjiye kriz antikor oldu

  Tüketici güveni yılın en düşük seviyesinde

  MB: Politika faizi enflasyonun üzerinde oluşturulacak

  Yetiştiricilere 1,5 milyar TL’lik destek

  TBB’nin yeni başkanı Alparslan Çakar

  EPDK: Tüketicilerin faturalarına ilave bir bedel yansıtılmayacak

  Bazı ürünlerin ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

  “İhracatta fiyat birlikteliği dijital platformla sağlanabilir”

  İnşaat sektörünün 2021 yılı rotası

  Eker’in online olarak düzenlediği 23 Nisan Çocuk Koşusu başlıyor

  İTO ve Türk Telekom’dan KOBİ’lerin dijital dönüşümüne katkı

  Buzda şampiyonluk zamanı

  TEİAŞ 7. Bölge Müdürlüğü yol açma ve kazı çalışmaları yaptıracak

  Setur Marinaları, 3 yıldır üst üste “Türkiye’nin En İyi İş Yeri” ödülünü aldı

  İzmir’de Biz Varız dayanışması büyüyor

  Tüpraş ve Arter’den 23 Nisan’da çocuklara özel sanat etkinliği

  Ege İhracatçı Birlikleri web sitesi Türkçe, İngilizce ve Çince hizmet veriyor

  İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi tıbbi sarf malzeme satın alacak

  Hırdavat sektöründen ilk çeyrekte 2,4 milyar dolar ihracat

  Büyükşehir Karaburun’daki depremzedelerin yanında

  23 Nisan coşkusu Migros ile evlere geliyor

  Ege Üniversitesi dünyanın en iyileri arasında yer aldı

  Kirazlı eğitimcilerden Başkan Soyer’e hizmet teşekkürü

  VakıfBank’tan sosyal yardım ödemelerine özel; Ön Ödemeli Kart

  ELEKTRİK SARF MALZEMESİ ALINMASI İŞİ

  T.C. İZMİR 3. İCRA DAİRESİNDEN AÇIK ARTIRMA İLE ZİYNET EŞYASI SATIŞI

  Su Ürünleri Hal Fiyatları

  Sebze-Meyve Hal Fiyatları

  Bayraklı’nın sokakları yenileniyor

  Çaldıran Belediyesi inşaat malzemeleri satın alacak

  Turkcell geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştiriyor

  Oteller mobil ödeme ile tamamen temassız olacaklar

  Konak’ta dezenfeksiyon atağı

  Dijitalin en karlısı kitap sektörü

  Borusan ve YGA, 10 bin öğrenciyi bilimle buluşturuyor

  İhale Özetleri

  22 Nisan 2021 Tarihli ve 31462 Sayılı Resmi Gazete

  Karayollarında Durum

  Rakamlar yüksek seviyelerini koruyor

  Kısa Çalışma Ödeneği Haziran’a kadar uzatıldı

  Döviz / Altın

  Borsalarda Alım-Satım

  Hedef finansmana kolay erişim

  2021’in ilk çeyreğinde çilek ihracatında yüzde 333’lük rekor artış

  Havalimanlarından 73 milyon yolcuya hizmet verildi

  Belarus yatırım yapılacak 50 ülke arasında

ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 23.04.2021
  Ticaret 22.04.2021
  Ticaret 21.04.2021
  Ticaret 20.04.2021
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni