• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE
YAZARLAR Selçuk Karaata ►YARINI TASARLAMAK
12
14
16
18
25/11/2021 06:56
Küresel Teknoloji Devrimi 2020

     RAND Corporation Ulusal Güvenlik Araştırma Bölümü biyoteknoloji, nanoteknoloji, malzeme teknolojileri ve bilgi teknolojileri gibi önümüzdeki yıllarda dünyada büyük ve önemli küresel etkisi öngörülen alanlara yönelik bir araştırma raporu yayınladı. Küresel Teknoloji Devrimi 2020, Derinlemesine Analiz başlıklı bu raporda, belirtilen küresel teknolojilerde 2020 yılına yönelik öngörüler ve küresel etkiler ortaya koyulmuştur. Daha önemlisi tüm dünyadan temsili 29 ülkenin bu teknolojilerin önemli uygulama alanlarında günümüzdeki konumları değerlendirilmiştir.

     Dünyanın biyoteknoloji, nanoteknoloji, malzeme ve bilgi teknolojileri alanlarındaki gelişmelere bağlı olarak küresel teknolojik bir devrim sürecinde olunduğu tespitinden yola çıkılarak hazırlanan bu raporda, 2020 yılına yönelik önemli toplumsal ve sosyal etkileri öngörülen ve bu 4 teknolojik alandaki gelişmelere bağlı olarak şekillenecek 16 teknoloji uygulama alanı belirlenmiştir. Bu alanlara örnek olarak ucuz güneş enerjisi, kırsal kablosuz iletişim, giyilebilir bilgisayarlar, kuantum şifreleme, hibrid arabalar, geliştirilmiş teşhis ve ameliyat yöntemleri ve yeşil üretim verilebilir. Rapor detaylı bir şekilde bu teknolojilerin teknik ve uygulama olarak 2020 yılında bir market değeri olarak ortaya koyulabilme potansiyelini, buna engelleri ve bunu kolaylaştıracak faktörleri ortaya koymuştur.

     Sonuç olarak 29 ülke; teknoloji kapasiteleri, teknolojik alan uygulamalarına engeller ve teşvikler göz önünde bulundurularak belirlenen 16 alandaki uygulayabilme potansiyeline göre 4 ana grupta toplanmıştır. İlk grup, Kuzey Amerika, Batu Avrupa, Avustralya ve Japonya – Kuzey Kore gibi Doğu Asya gelişmiş ekonomilerinden oluşan ve bu 16 uygulama alanından en az 14 tanesinde potansiyele sahip ülkeler olarak verilmiştir.

      Bu ülkeler genel olarak çok iyi derecede bilim ve teknoloji (B&T) kapasitesi ve teşviklerin çokluğu – bariyerlerin azlığı nitelikleri ile tanımlanmışlardır. Asya’nın geri kalanı ve Doğu Avrupa ülkelerinden oluşan ikinci grup ise 10-12 uygulama potansiyeli, çok iyi derecede B&T kapasitesi, yüksek sayıda teşvik ama aynı zamanda yine yüksek sayıda bariyer varlığı olan ülkeler olarak verilmiştir. Latin Amerika ülkeleri, Güneydoğu Asya, Türkiye ve Güney Afrika’dan oluşan 6-9 oluşturmuştur.

     Bu grup çok iyi B&T kapasitesi olmayan ve hem bariyer hem de teşvik sayısının az olduğu ülkeler olarak ortaya çıkmıştır. Son grup ise Afrika’nın büyük bir bölümü, Orta Doğu, Karaip ve Pasifik Adalarından oluşan 1-5 teknoloji uygulama alanı potansiyelli ülkelerdir. Bu ülkeler genel olarak B&T kapasitesi açısından zayıf ve bariyerlerin teşviklerden fazla olduğu ülkelerdir.

     Biyoteknoloji, nanoteknoloji, malzeme ve bilgi teknolojilerinin entegre bir biçimde gelişmesiyle ortaya konabilecek bu teknolojik gelişmeler, sağlık, enerji, sosyal hayat, askeri teknolojiler, çevresel etkiler, yönetişim, toplumsal güvenlik ve refah, ekonomik-ticari kalkınma gibi birçok alanda etkiye sahip olacaktır. Bundan dolayı ülkelerin ve toplumların gelişimi, refah düzeyi ve sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanabilmesi açısından bu teknolojik alanlardaki gelişmeler önemli bir konuma sahiptir.

     Özellikle bizim ilgi alanımızı oluşturan nanoteknoloji RAND raporunda belirtilen 16 alandan 15’inde etkiye sahip bir alan olarak belirtilmiştir. Bundan dolayı Türkiye’de geliştirilebilecek bir nanoteknoloji politikası sürecinde bu raporun göz önünde bulundurulması daha da önemli bir hale gelmektedir.

     Bu raporda teknolojik gelişmelerin 2020 uygulanabilirliğini ölçebilme adına 10 ana bariyer ve itici güç ortaya konmuştur.
Bunlar;
1. Maliyet ve Finansman: teknolojiye erişim, gerekli altyapının kurulması ve kullanılması ile insan kaynaklarına yatırım için gerekli finansmanın sağlanması.
     2. Kanunlar ve Politikalar: ülke öncelikleri – amaçları, mevcut koşullara ve toplumsal yapıya göre değişebilecek teknoloji uygulamaları için uygun çevre koşullarının ortaya konması.
     3. Sosyal Değerler, Kamuoyu ve Politikalar: teknolojik gelişmelerin ve yeniliklerin nasıl algılandığını ve uygulanabilirliliğini etkileyecek din, gelenekler ve görenekler, sosyal olguların anlaşılabilmesi ve sağlanması.
     4. Altyapı: Hem teknolojiye erişim hem de yeni teknolojik gelişmelerin uygulanabilirliğini etkileyecek limanlar, hava alanları, teknoloji merkezleri, iletişim ağları gibi altyapıların kurulması veya mevcudiyetinin sağlanması.
     5. Gizlilik Kaygıları: üretilen bilgi ve teknolojinin gizlilik ve patent ilkelerine uygunluğunun sağlanması.
     6. Kaynak Kullanımı ve Çevre Sağlığı: ulusal kaynakların mevcudiyeti veya yeterliliği ve çevresel uyumu.
     7. Ar-Ge Yatırımı: bilimsel bilgi, teknolojik araçlar ve yetenekler gibi teknolojik gelişime katkıda bulunacak ve sürdürülebilirliğini sağlayacak bilim ve teknoloji araçları için Ar-Ge yatırımının sağlanması.
     8. Eğitim ve Okuryazarlık: bilim ve teknoloji politikalarını yürütecek ve teknolojik bilgiyi -gelişimi ortaya koyacak eğitim araçlarının, kurumlarının ve bilim insanlarının tanımlanması.
     9. Nüfus ve Demografik Özellikler
     10. Yönetişim ve Siyasal İstikrar: hem bilimsel ve teknolojik politikaların yönetişimi hem de bunların sürdürülebilir bir şekilde yapılabilmesi için gerekli organların ve denetim mekanizmaların kurulması ve bunlar için istikrar ortamının sağlanması. Bu bariyer ve itici güçlerin analizi sonucu Türkiye daha önce de belirtildiği gibi 6-9 uygulama alanı potansiyelin sahip 3. Grup ülkeler arasında değerlendirilmiştir.

     Türkiye 16 teknolojiden 9 tanesine yeterli kapasitede görülmüştür. Bunlar, ucuz güneş enerjisi, kırsal kablosuz iletişim, genetiği geliştirilmiş ürünler, hızlı biyossaylar (rapid biossays), filtre ve katalizörler, ucuz özerk iskan, yeşil üretim, ve hibrid arabalar. Öte yandan giyilebilir bilgisayarlar, kuantum şifreleme, geliştirilmiş teşhis ve ameliyat yöntemleri ve hazır bilgi erişimi, doku mühendisliği, hedeflenmiş ilaç teslimi ve her tarafa yayılan sensörler teknolojileri için ise yeterli bilgi birikimi ve altyapıya sahip olmadığı belirtilmiştir.

     Diğer önemli bir nokta ise Türkiye’nin bu teknolojik gelişmeleri sağlamasında itici güç olacak veya bunlara bariyer olacak faktörlerin ortaya konmasıdır. İçinde bulunduğu grup ile birlikte Türkiye’nin ortak olarak paylaştığı 2 itici güç arasında daha fazla rekabet edebilmek için kaynak girdisinin azaltılması ve nüfus artışı-demografik değişimler verilebilir. Artan nüfus ve demografik değişimlerin getirdiği baskı ve aynı zamanda enerji fiyatlarındaki artışlar, doğal kaynakların azalması ve çevresel bozulmanın yükleri ile birlikte, politikacıların ve karar alıcıların doğal kaynakların daha verimli kullanılması, çevresel etkilerin azaltılması, iş olanakları oluşturulması, sağlıklı koşullar oluşturulması ve toplumun diğer ihtiyaçlarının karşılanması için bir ihtiyaç ve baskı duyacak olmaları itici güç olarak ortaya konmuştur. Bundan dolayı hem nüfus ve demografik özellikler, hem de kaynak kullanımı ve çevresel faktörler itici güç olarak verilmiştir.

     Bunlara ek olarak diğer bir itici güç olarak ise sosyal değerler, kamuoyu ve politikalar verilmiştir. Hem politikacıların hem de halkın bilim ve teknoloji politikaları konusunda bilgisinin ve bilinçliliğin artması bunların uygulanması için teşvikleri artıracak bir güç olarak da verilebilir. Bu yönde Türkiye’de ekonomik rekabetçiliğe ulusal bir vurgu olması, düzenlemeler yapılması ve bilim & teknoloji politikalarının bunun aracı olarak tanımlanması Türkiye’deki dördüncü ve son itici güç olarak tanımlanmıştır.

Önceki Yazılar :
Haberler
  Vak’a/test oranı iki gündür geriliyor

  TEHLİKELİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI, ARA DEPOLANMASI ve BERTARAFI HİZMET ALIMI

  Dış ticaret açığı 5,3 milyar dolar

  “Mevcut para politikası etkileri 2022’nin ilk yarısında görülecek”

  Travel Turkey İzmir turizme yön veriyor

  Nebati: Önceliğimiz yatırım ve istihdam olacak

  Güler: Tek tarafı koruyan sözleşme olmaz

  Duayen iş insanı Erdoğan Özgörkey hayatını kaybetti

  Süt üreticisi fahiş zamlara tepkili

  “Antalya Havalimanı ihalesi ekonomiye olan güvenin göstergesi”

  Döviz / Altın

  Google Türkiye 15. yılını kutluyor

  Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

  Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

  Kırsal kalkınma desteklerinde düzenleme

  Sanayinin yeni buluşma noktasına ilgi artıyor

  “Kadınlar oldukça tartışma zenginleşiyor”

  Telseren: Önce suya yatırım yapmalıyız

  PTT AŞ hizmetlerinde dijital dönem

  İzmir sevdalıları Konak’ta anıldı

  Karşıyakalı minikler ‘Şubadap Çocuk’ ile buluştu

  İzmir’de kadınlar “temsilde eşitlik” için yürüyecek

  Güveli Barajı tamamlandı

  Elektrik üretiminde en büyük pay rüzgar enerjisinin

  Çiftçinin kuraklık kaybı 20 bin TL

  İzmir’in bisikletli ulaşım projeleri ödül kazandı

  BBŞT’de ikinci gala

  Borsalarda Alım-Satım

  Pamukkale Belediyesi A0 tarayıcı satın alacak

  Buca’ya giysi toplama kumbaraları geldi

  Su Ürünleri Hal Fiyatları

  Sebze-Meyve Hal Fiyatları

  Türk Telekom ile engelsiz yaşam

  Pamukkale Belediyesi çiçek satın alacak

  112 bin satıcı 63 milyon ürünü Türkiye ile buluşturdu

  Efes Selçuk Belediyesi ile AKUT arasında protokol

  Yaşamak için engel yok!

  Kur artışı dijital pazarlama yatırımlarını durdurmadı

  DSİ Samsun 71. Şube Müdürlüğü onarım işi yaptıracak

  Soyer: Ekonomik krize rağmen yatırımlarımız sürecek

  Konak Belediyesi’nin yeni bina projesi görücüye çıktı

  İhale Özetleri

  02 Aralık 2021 Tarihli ve 31677 Sayılı Resmî Gazete

  Karayollarında Durum

  Aralık ayının ilk gününde 196 kişi vefat etti, 22.556 yeni vak’a tespit edildi

  Poşet bedeli ile çevre fonu kurulsun!

  Döviz / Altın

  “Enflasyona karşı emeği koruyacak asgari ücret belirleyeceğiz”

  Kredi Garanti Fonu’ndan iki yeni destek

  İSO Türkiye İmalat PMI 52,0’ye yükseldi

ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 03.12.2021
  Ticaret 02.12.2021
  Ticaret 01.12.2021
  Ticaret 30.11.2021
  Ticaret 29.11.2021
  Ticaret 27.11.2021
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni