• Anasayfa  • Künye  • Kurumsal  • Reklam  • Üyelik  • Arşiv  • Site Haritası  RSS 
YAZARLAR  |  GÜNCEL  |  GÖRÜNTÜLÜ  |  ÖZEL  |  SOHBETLER  |  FİNANS  |  İHALELER  |  BORSALAR  |  RESMİ GAZETE

Yıl sonu enflasyon tahmini % 13.4’e çıktı

31 Temmuz 2018 Salı 19:00
12
14
16
18

Yıl sonu enflasyon tahmini % 13.4’e çıktı

   ► Çetinkaya: Tahminleri oluştururken para politikasındaki sıkı duruşun uzun süre korunacağı bir çerçeveyi esas aldık.

           SEDA GÖK / ANKARA     
     Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), yüzde 8,4 olan yılsonu için enflasyon tahminini yüzde 13,4’e yükseltti.
     TCMB,  yılın üçüncü Enflasyon Raporu’nu açıkladı. 2018 yıl sonu için yüzde 8,4 olan enflasyon tahmini 5 puanlık revizyona gidilerek yüzde 13,4’e çekildi.
     Raporda en dikkat çeken tahminlerden biri de yılsonu gıda enflasyonunun yüzde 7’den yüzde 13’e çıkması oldu. Banka 2019 için enflasyon tahmini ise yüzde 6,5’ten yüzde 9,3’e yükseltti.
     Ankara’da düzenlenen toplantıda Enflasyon Raporu’nu açıklayan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 sonunda orta noktası yüzde 13,4 olmak üzere yüzde 12,5 ile yüzde 14,3  aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini söyledi. Çetinkaya, “Enflasyonun 2019 yılsonunda yüzde 9,3’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülmektedir. 2020 yılında ise enflasyonun yüzde 6,7 olacağını öngörüyoruz” dedi.

     “Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir politika duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörmekteyiz” diyen Çetinkaya, bu konuda şu değerlendirmelerde bulundu:
     “Bu çerçevede, enflasyonun 2018 yılsonunda yüzde 13,4 olarak gerçekleşeceğini, 2019 yılsonunda yüzde 9,3’e, 2020 yılsonunda ise yüzde 6,7’ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2018 yılı sonunda yüzde 12,5 ile yüzde 14,3 aralığında (orta noktası yüzde 13,4), 2019 yılı sonunda yüzde 7,6 ile yüzde 11,0 aralığında (orta noktası yüzde 9,3), 2020 yılı sonunda ise yüzde 4,8 ile yüzde 8,6 aralığında (orta noktası yüzde 6,7) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.”

     Yılın ikinci yarısında iktisadi faaliyetin dengelenmeye devam edeceğini öngördüklerini ifade eden Çetinkaya, bu konuda “Reel kurdaki birikimli değer kayıplarının, turizmdeki güçlü toparlanmanın ve küresel büyümedeki olumlu seyrin etkisiyle mal ve hizmet ihracatının büyümeye desteğini sürdürerek cari işlemler dengesini olumlu etkilemeye devam etmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
     Rapor öngörüsünün önemli ölçüde üzerinde gerçekleştiğini, benzer görünümün işlenmemiş gıda ve alkol-tütün dışı tüketici enflasyonu tahmininde de gözlendiğini anlatan Çetinkaya, yakın dönemde maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerinde etkili olduğuna vurgu yaptı.
     Türk Lirası’ndaki değer kaybının yanı sıra petrol ve emtia fiyatlarındaki artışın da bu gelişmede etkili olduğuna değinen Çetinkaya, talep koşullarının enflasyonu yükseltici etkisinin bir miktar zayıflamakla birlikte, yılın ikinci çeyreğinde de devam ettiğini söyledi.

TÜKETİCİ FİYATLARINDA MALİYET BASKISI VURGUSU
     Üretici enflasyonunun ikinci çeyrek sonunda yüzde 23,7’ye ulaşmasıyla, tüketici fiyatları üzerinde maliyet baskısının önemli ölçüde güçlendiğini anlatan Çetinkaya, bu dönemde talep koşullarının, önceki çeyreğe kıyasla azalmakla birlikte, enflasyonu yükseltici etkide bulunmaya devam ettiğini söyledi.

TURİZMDEKİ CANLANMANIN ENFLASYONA ETKİSİ
     Turizm sektöründeki canlı görünümün devam etmesinin, bu sektörle bağlantısı güçlü kalemlerde enflasyon baskılarını artırdığını söyleyen Çetinkaya, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin ulaştığı yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışının bozulmasına, ekonomide talep ve maliyet yönlü baskıların ötesinde fiyat artırma eğiliminin güçlenmesine neden olduğunu kaydetti. Çetinkaya, bu konuda şu değerlendirmelerde bulundu:
     “Bu dönemde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) dönemlik olarak yüzde 2, yıllık olarak ise yüzde 7,4 oranında artış kaydetti. İlk çeyrekte dönemlik ve yıllık büyümenin kaynağı yurt içi talep oldu. İş gücü piyasasındaki iyileşmenin etkisiyle, özel tüketim güçlü artış kaydetti. Kamu tüketiminin büyümeye desteği ise daha sınırlı kaldı. Bu dönemde yatırımların yıllık büyümeye katkısı makine-teçhizat yatırımları ve inşaat yatırımları kaynaklı oldu. Yatırımların dönemlik büyümeye katkısı yalnızca inşaat yatırımlarındaki artıştan kaynaklandı ve makine-teçhizat yatırımlarındaki gerileme derinleşti. Net ihracatın yıllık büyümeye katkısı düşürücü yönde olurken, ithalattaki belirgin azalış nedeniyle net ihracatın dönemlik büyümeye etkisi artırıcı yönde gerçekleşti.”

İÇ TALEPTE İVME KAYBININ ETKİSİ
     Turizmdeki toparlanmanın güçlü şekilde devam etmesi ve iç talepteki ivme kaybına bağlı olarak ithalat talebinde gözlenen azalma neticesinde net ihracatın büyümeye olumlu katkısının sürdüğünü gözlemlediklerini belirten Çetinkaya, yurt içi talepte görülen yavaşlamanın, altın ve enerji hariç cari işlemler dengesindeki kötüleşmeyi sınırladığını söyledi. Çetinkaya, “Yılın ikinci yarısında iktisadi faaliyetin dengelenmeye devam edeceğini öngörmekteyiz. Reel kurdaki birikimli değer kayıplarının, turizmdeki güçlü toparlanmanın ve küresel büyümedeki olumlu seyrin etkisiyle mal ve hizmet ihracatının büyümeye desteğini sürdürerek cari işlemler dengesini olumlu etkilemeye devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

ORTA VADELİ TAHMİNLERDE DIŞ FAKTÖR ETKİSİ
     Orta vadeli tahminleri oluştururken dışsal olarak aldığımız yurt dışı faiz patikası varsayımını, sınırlı bir miktar yukarı çektiklerini ifade eden Çetinkaya, ayrıca önümüzdeki dönemde küresel risk algılamalarında mevcut duruma kıyasla ek bir bozulma olmayacağını varsaydıklarını sözlerine ekledi.

Çetinkaya’dan satırbaşları

 • İç talepteki yavaşlama sinyallerinin belirginleştiğini görüyoruz. İç talep etkilerini özellikle son çeyrekte görmeye başlayacağız.
 • Enflasyonda ulaşılan yüksek seviye ve artan küresel riskler dikkate alındığında, mevcut durumda enflasyonla mücadelede ödünleşimlerin azaltılması ve ekonomimizin dayanıklılığının desteklenmesi bakımından maliye politikasının ve makroihtiyati politikaların dengelenme sürecine vereceği katkı kritik önem taşımakta.
 • Öngördüğümüz temel senaryodan bir sapma olması durumunda enflasyon görünümündeki değişime bağlı olarak para politikası duruşu gözden geçirilebilecektir.
 • OVP çalışmalarına her zaman olduğu gibi MB’nin katkısı talep edildiğinde, politika yapıcılarla elbette paylaşacağız.
 • Son kararımızda orta vadeli duruşumuzda söylemi daha net hale getirdik, uzun süre para politikasında sıkı duruşun devam edeceğini söyledik, ilave sıkılaştırma gerekiyorsa kurul tereddüt etmeden gerçekleştirecektir.
 • Finansal aktarım belli bir gecikmeyle etki ediyor, bu etkileri görmeye devam ediyoruz, bu gecikmeli etkilerin takip edilmesinin önemi değerlendirildi.
 • Yeniden yapılandırmada bir miktar artış olduğunu gözlemliyoruz, bugün itibarıyla dikkat çekici veya sinyal veren bir risk olmadığı kanaatindeyiz.

Enflasyon sunumundan satır başları

 • Parasal sıkılaştırma ve Türkiye’nin risk priminde gözlenen artış, kur takası faizlerinin tüm vadelerde yükselmesine neden oldu.
 • Küresel risk iştahındaki bozulmanın yanı sıra yurt içi gelişmelerin de etkisiyle TL’nin ima edilen oynaklığı önemli ölçüde yükseldi.
 • İkinci çeyrekte ticari kredi büyümesi yavaşlarken, finansal koşullar belirgin şekilde sıkılaştı.
 • Fiyatlama davranışına ilişkin takip edilen göstergeler, ekonomik birimlerin fiyat artırma eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor.
 • İktisadi faaliyetteki dengelenme eğiliminin yakın dönemse istihdam ve işsizlik verilerine de yansımaya başladığı görülüyor.
 • Yılın ikinci yarısında mal ve hizmet ihracatının büyümeye desteğini sürdürerek cari işlemler dengesini olumlu etkilemeye devam etmesi bekleniyor.
 • Yılın ikinci yarısında mal ve hizmet ihracatının büyümeye desteğini sürdürerek cari işlemler dengesini olumlu etkilemeye devam etmesi bekleniyor.
 • Petrol fiyat tahmini 2018 için 68 dolardan 73 dolara revize edildi.  Petrol fiyat tahmini 2019 için 65 dolardan 73 dolara revize edildi.
 • İthal fiyatları tahminini bu yıl için yüzde 4,8’den yüzde 6,3’e revize ettik.

 


+ Benzer Haberler
» Elma üreticisinin yeni umudu; ‘Tanzim’
» Yaşlı zeytin ağaçları budama ile gençleşecek
» Fransa’da Türk modası rüzgârı esti
» Kayıt dışı istihdam teşvikle azalıyor
» Habip Aydoğdu, “76/76... ile sanatseverlerle buluştu
» Palandöken, “Kısa vadede SGK pirim oranları düşürülmeli”
» İçimdeki Hazine ile otizmli çocuklar engel tanımıyor
» Corendon Airlines’dan Germania’nın yarattığı boşluğa ilave kapasite kararı
» “Her şeye rağmen üretime, ihracata devam”
» İş dünyası üretim ve istihdam kaybından endişeli


ÇOK OKUNANLAR
bu hafta | bu ay
Foto/Video Galeri
  Ticaret 20.02.2019
  Ticaret 19.02.2019
  Ticaret 18.02.2019
  Ticaret 16.02.2019
  Ticaret 15.02.2019
  Ticaret 14.02.2019
Para Piyasaları
Hava Durumu
Takvim
Üye Giriş
E-Posta :
Şifre :
Beni Hatırla
     
      Üye Olmak İstiyorum
      Şifremi Unuttum
Bu sitenin tüm hakları saklıdır Ticaret Gazetesi    rt.moc.isetezagteracit @ ofni