Pazartesi, Aralık 11, 2023

Resmi Gazete’de bugün

21 Kasım 2023 Tarihli ve 32376 Sayılı Resmî Gazete


KANUN

  • 7473 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Cezayir’de Uluslararası Bir Türk Okulu Açılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

  • Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 155)
  • Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 156)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

  • Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

  • Gebze Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

  • Anayasa Mahkemesinin 27/9/2023 Tarihli ve 2018/25163 Başvuru Numaralı Kararı
İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM