Salı, Mayıs 21, 2024

Üç kurum yeşil mutabakat için birleşti

İZKA İZTO İEÜ Yeşil Mutabakat Ticaret Gazetesi

İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmalara ‘Yeşil Mutabakat’ sürecinde yol gösterecek örnek bir çalışmaya imza attı. Şirketlerin temel ihtiyaçlarının ne olduğu, hangi stratejik adımları atmaları gerektiği ve yeşil dönüşümün firmaları nasıl etkileyeceği gibi birçok konuda, anket ve odak grup çalışmaları aracılığıyla analizler yapıldı. Elde edilen tüm veriler de ‘İzmir sanayisinin Yeşil Mutabakat’a hazırlık seviyesinin tespiti ve alınacak önlemler araştırması’ adlı rapor ile sektör temsilcileriyle paylaşıldı.


“İzmir Sanayisinin Yeşil Mutabakata Hazırlık Seviyesinin Tespiti ve Alınacak Önlemler Araştırması Sonuç Raporu Lansman Toplantısı”, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz’un katılımlarıyla İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleşti. Toplantıda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı ile Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Mine Güngörmüşler birer sunum gerçekleştirdi.

Kızılgüneşler: “Konunun önemini her platformda aktarıyoruz..”

Konuşmasında tüm dünyanın benimsediği bir çözüm olarak devreye giren yeşil ekonomik anlayışın önemine değinen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, “Bir numaralı ticari partnerimiz durumundaki Avrupa Birliği’ne olan ihracatımızda rekabetçiliğimizi korumamız, yeşil dönüşüm konusunda atacağımız adımların ciddiyetine bağlı. Bu gelişmeler ekseninde, firmalarımızı yeşil dönüşüme hazırlamanın temel görevlerimiz arasında olduğu inancıyla biz de çalışmalarımızı iki yılı aşkın zamandır sürdürüyor, konunun önemini her platformda anlatıyoruz” dedi.

“Tekstil sektörü raporumuzun tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz”

Kızılgüneşler sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortaya koyduğumuz dönüşüm niyetinin, somut çalışmalarla desteklenmesi ve kamu-özel sektör-üniversite işbirliğinde iyi bir yönetimle ilerlemesinin, yeşil finansman ve yeşil yatırımların kentimize çekilmesinde kaldıraç görevi göreceği kanaatindeyiz. Bu kapsamda, iklim değişikliğine karşı İzmir ekosisteminde KOBİ’lerin kırılganlıklarını belirlemek, belirlenen riskler ile kırılganlıklar doğrultusunda sektörel yol haritaları hazırlamak amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların ilk etabı olan tekstil sektörü raporumuzun tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu toplantının ve raporumuzun sektörümüzün yeşil ekonomik dönüşüm hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağı inancıyla, raporun hazırlanmasına emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

İZKA İZTO İEÜ Yeşil Mutabakat Ticaret Gazetesi

Aşkar: “Rekabet sisteminde arkada kalınmamalı”

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, küresel değişimlerin etkisini giderek daha şiddetli hissettirdiğine dikkat çekerek doğal afetler, kuraklıklar ve şiddetli hava değişimlerinin dünyayı etkisi altına aldığını söyledi. Prof. Dr. Aşkar, “11 Aralık 2019’da açıklanan AB Yeşil Mutabakatı çerçevesinde üye ülkeler, birlikte hareket etmeleri gerekliliğini kabul etti ve sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar, 1990’a göre en az yüzde 55 oranında azaltacaklarını taahhüt etti. Bu planlar kapsamında Avrupa ekonomisinin dönüştürülmesi amaçlanıyor. Bu değişimin küresel ekonomik ve ticari ilişkilerde de büyük bir etkisi olacaktır. Özellikle Türkiye gibi Avrupa ile yoğun ticaret ilişkisine sahip ülkelerin yeni rekabet sisteminde arkada kalmaması adına bu dönüşüme ayak uydurmaları gerekiyor. Çünkü Yeşil Mutabakat kapsamında ortaya konulan Direktiflere uyulması hem ihracatımızı, hem de ithalatımızı etkileyecek” dedi.

“Çalışmalara hız verdik”

Prof. Dr. Aşkar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de, Yeşil Mutabakat’a uyumluluk kapsamında bir hareket planı düzenlendi. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak bu süreçte aktif bir rol alma amacı ile kurumumuz bünyesinde sürdürülebilirlik temelli çalışmalara hız verdik. İş birliğinin özellikle elzem olduğu bu dönüşüm sürecinde akademisyenlerimiz, İzmir Ticaret Odası iş birliği ve İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile “İzmir sanayisinin Yeşil Mutabakat’a hazırlık seviyesinin tespiti ve alınacak önlemler araştırması’ projesini başarıyla tamamladı. Projede İZTO’ya üye olan, tekstil sektöründeki şirketler ile çalışıldı. Odak grup çalışmaları, anket çalışmaları, eğitimler yapıldı, bir pilot firmaya gerçekleştirilen karbon ayak izi analizi ile Yeşil Mutabakat ile gelecek olan değişimlere hazırlık durumu ölçüldü. Farkındalık yaratıldı ve eksikliklerin belirlenerek geliştirilmesine yönelik politika önerilerinde bulunuldu.”

Sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor

Günümüzde küresel iklim değişikliğinin etkilerinin belirgin şekilde hissedildiğini ifade eden İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz: “Karşı karşıya kaldığımız çevresel baskıların azaltılmasına yönelik sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, İzmir Kalkınma Ajansı olarak, çevre odaklı sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefleyen yeşil büyüme yaklaşımıyla; bölgedeki doğal kaynakları korumayı ve üretim üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeyi amaçlayan stratejiler geliştiriyor, temiz enerji ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çalışıyoruz. Özellikle sanayide kaynak verimliliğini hedefleyen uygulamaların geliştirilmesine ve karbon salınımının azaltılmasına yönelik yeşil dönüşüm faaliyetlerine destek veriyoruz.” dedi. Dr. Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü: “Malumlarınız olduğu üzere Avrupa Yeşil Mutabakatı, ihracatçı firmalarımız üzerinde bir takım düzenlemeleri gerekli kılıyor. İşte tam da bu noktada, Ajansımız, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası ortaklığı ile hazırlanan, İzmir’de tekstil sektöründe yer alan firmaların, yeşil dönüşüm ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ne derece hazır ve istekli olduklarını tespit ve analiz eden bu çalışmanın, farkındalık yaratarak sanayicilerimize bu alanda kılavuzluk edeceğini değerlendiriyoruz.” diye ekledi.

İZKA İZTO İEÜ Yeşil Mutabakat Ticaret Gazetesi

İzmir sanayisinin yeşil mutabakata hazırlık seviyesinin tesbiti ve alınacak önlemler araştırması hakkında:

‘İzmir Sanayisinin Yeşil Mutabakata Hazırlık Seviyesinin Tespiti ve Alınacak Önlemler Araştırması’ İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) işbirliği ile İzmir’de tekstil sektöründe yer alan firmaların yeşil dönüşüme ne derece hazır ve istekli olduklarını tespit ve analiz etmek dolayısıyla bu alanda bir farkındalık yaratarak sanayiciye bir kılavuz sunabilmek amacıyla gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında İzmir tekstil sektöründe yer alan firmalara “AB Yeşil Mutabakatı ve Karbon Ayak İzi Mevzuatı” ve “Endüstride Yaşam Döngüsü Analizi ve Karbon Ayak İzi Ölçümü” başlıklı eğitimler verildi. İki oturum şeklinde İZTO’da düzenlenen ve İEÜ öğretim üyelerinin verdikleri eğitimlere katılan toplam 16 firmaya Yeşil Mutabakat’ın içeriği ve ekonomik etkileri, karbon ayak izi ölçümü, karbon ayak izi ölçümü yapabilmek için sahip olmaları gereken teknik altyapı ve karbon ayak izlerini düşürmeye yönelik eylemler hakkında bilgilendirilme gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında, firmaların yeşil dönüşüm için ne derece gayret gösterdikleri, hangi şartlar altında uyum gösterecekleri, bilgi düzeyleri, çevreye ne derece duyarlı üretim, satın alım ve tasarım yaptıkları hakkında algı ve tutumlarını ölçen anket ve odak grup çalışmaları düzenlendi.

Çalışmanın son aşamasında ise gerçekleştirilen eğitimlerin ardından seçilen pilot firmanın hem yıllık kurumsal karbon ayak izi hem de pilot ürün olarak seçilmiş olan bir adet pamuklu t-shirt için karbon ayak izi ölçümleri tamamlandı. Bu proje çıktıları ile tekstil firmalarına Yeşil Mutabakat ile uyumlu olarak çevre dostu yönetim ve üretim süreçlerinin analiz edilmesi ve sürdürülebilir çözümler üretilmesi için ışık tutuldu.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM