Cumartesi, Mayıs 25, 2024

Kanuna uymak Almanya pazarını koruyacak

İzmir Ticaret Odası Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Ticaret Gazetesi

İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) gerçekleştirilen etkinlikle, İzmirli firmalar en büyük ticaret ortağı olan Almanya’nın getirdiği Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu hakkında bilgilendirildi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD- IHK) işbirliği ile “Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu’nun Türk Ticari Hayatına Yansımaları” toplantısı gerçekleştirildi.

İzmir’in en büyük ticaret ortağı olan Almanya’ya 2022 yılında 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğine değinilen toplantıda, pazarın devamlılığını korumak ve ihracatı artırmak için gerekli olan uygulama ve yükümlülükler ele alındı. Almanya’nın 2023 itibarıyla yürürlüğe soktuğu Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu’nun getirdiği sorumlulukların birçok sektörden yüzlerce firmayı etkileyeceğinin belirtildiği etkinlikte, firmalara yol haritası niteliğinde bilgiler sunuldu.


“Almanya ile ticaretin sürdürülebilmesi için kanuna uymak şart”

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyigele İşleyen, açılış konuşmasına, Almanya pazarının İzmir ekonomisi için önemini vurguladı. Türkiye’nin Çin ve Rusya’dan sonra en büyük üçüncü ihracat pazarının Almanya olduğunu belirten İşleyen, “İzmir özelinde ise en çok ihracatın gerçekleştirildiği ülke Almanya. 2022 yılında Almanya’ya 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleşirken, ithalatta bu miktar 1,1 milyar dolar oldu. Bu nedenle Almanya’da yürürlüğe giren ve ticari ilişkilerimizi etkileyen tüm mevzuat çalışmalarının ülkemiz ve kentimiz ekonomisinin gelişimi için büyük önem taşıdığına inanıyoruz” diye konuştu. İşleyen, Almanya ile ticaret ilişkilerinin sürdürülebilir kılınabilmesi için Almanya Tedarik Zinciri Özen Yükümlüğü Yasası’nın yakından ve dikkatle izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

“Türk tedarikçileri kanun hükümlerine uymak zorunda”

Prof. Dr. Mehmet Köksal, kanundan hangi sektörlerin, ne ölçüde etkileneceğine ve uygulama alanlarına dair bilgi verdiği bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Köksal, Türk tedarikçilerin Alman şirketleri ile ticari ilişkilerini sürdürmek istemeleri halinde bu kanunun hükümlerine uymak zorunda kalacaklarını söyleyerek, “Alman Tedarik Zincirleri Özen Yükümlülüğü Kanunu, hizmet, üretim ve finans alanında çalışan tüm şirketlere yükümlülükler getiriyor. Kanun, Alman şirketlerine nasıl ki global olarak ticaret yapıyorlarsa, global anlamda çalışan haklarına ve çevreyi korumaya da saygı göstermelerini bekliyor. Kanun iki ana hedef belirliyor; İnsan haklarını ihlal edici her türlü faaliyetlerin risk olarak benimsenmesi ve önlenmesi ve çevrenin korunmasına yönelik önlemlerin alınması. Bu iki menfaati ihlal edebilecek olası risklerin tespiti de bu hedefe ulaşılmada kanun tarafından öngörülmüş yöntemler arasında sayılıyor. Riskin ortaya çıkma ihtimalinin varlığının dahi önlem alınması için yeterli olması ve önlem alınması zorunluluğu ilkeleri ana ilkeler olarak belirleniyor” dedi.

Firmalar kanun hakkında bilgilendirildi

TD-IHK İzmir Temsilcisi Deniz Eriten, Oda’nın kuruluş amacı, faaliyetleri ve yasanın uygulama detayları konularında detaylı bilgiler verdi. Eriten, Almanya’nın Türkiye’nin en büyük ticaret partneri olduğunu vurgulayarak, TD- IHK’nın Alman Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Kanunu’nun getireceği yükümlülükler ve uygulanması ile ilgili firmaların doğru bilgi ve desteğe ulaşmasının öneminin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM