Salı, Mayıs 21, 2024

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden S plaka kararı

İzmir Büyükşehir Belediyesi S plaka

İzmir Büyükşehir Belediyesi, S plakalı araçlar ile ilgili düzenlemeye gitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından S plakalı araç sayısının ilk olarak 400 adet arttırılmasına yönelik karar doğrultusunda gerekli işlemlerin mevzuatın ve yargı kurumlarının yönlendirmeleri ve kararlarına göre yapıldığı açıklandı. Açıklamada, düzenleme kapsamında açık teklif usulü ile ihale yapılmasına ilişkin encümen kararının açılan dava üzerine Danıştay tarafından iptal edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, Sayıştay’ın “Dolmuş, Taksi, Servis ve Minibüs Plakalarının Süresiz Olarak Verilmesi” başlıklı raporunda yer alan, “(Belediyelerin) Danıştay’ın görüşü ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın kararıyla süresi 49 yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredilebileceği, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği, toplu taşıma hatlarını kiraya verebileceği veya hizmet satın alma yoluyla yerine getirebileceği belirtilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ‘Kiralarda Sözleşme Süresi’ başlıklı 64’üncü maddesinde ise kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresinin, 10 yıldan çok olamayacağı hüküm altına alınmıştır” ifadelere yer verildi.


Üst sınır olan 10 yıl süre ile kiralama yoluyla verilebilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Ulaşım Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada, “Belediyemiz tarafından; Sayıştay Raporları ve Danıştay/Mahkeme Kararları doğrultusunda, İzmir il sınırları içerisinde faaliyet gösterecek ticari plakalı araçlar ‘kiralama yoluyla’ verilebilecektir.

23.03.2021 tarihli 211/144 sayılı UKOME Genel Kurul kararının gereğini yerine getirebilmek amacıyla ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 64’üncü maddesi, ‘Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz’’ hükmü doğrultusunda; 400 adet ‘S’ plakanın ihale (kiralama) yoluyla dağıtılması ve kullanım süresinin 10 yıl olarak belirlenmesine ilişkin 12.07.2023 tarihli 05.725 sayılı Meclis Kararı alınmış olup, bu doğrultuda iş/işlemler yürütülmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, mevzuatın ve yargı kurumlarının yönlendirmeleri ve kararlarına göre işlem yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM