Cuma, Mart 1, 2024
spot_img

Çin’den demir-çelik sektörünü destekleyecek hamle

Çin’de yedi resmi kurumun, 25 Ağustos’ta ortaklaşa ‘Demir-Çelik Sektörünün İstikrarlı Büyümesine Yönelik Çalışma Planını’ yayımladı. Planın uygulama döneminin, 2023’ten 2024’e kadar ve temel amacının, mevcut durgun talep ve azalan yatırım güveni eğilimi altında çelik sektörünün işleyişini istikrara kavuşturmak olduğu bildiriliyor. Belgede, sektörün 2023 yılında sanayi katma değerinde yıllık yüzde 3,5 artış hedefine ulaşmak amacıyla arz ve talebin dinamik bir dengeyi koruması gerektiğine, ayrıca tüm sektörün sabit varlık yatırımı ve ekonomik faydalarına dikkat çekildiği belirtiliyor.

2024 yılında çelik sektörünün endüstriyel katma değerindeki artış hedefi yüzde 4’ün üzerinde olduğu ve bunun da 2023 yılında istikrara kavuştuktan sonra pazarın yüksek kalitede gelişmesine katkıda bulunacağı kaydediliyor. Yukarıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesine dört önlemle ulaşılacağı; bunların, teknolojik dönüşüm, tüketici talebinin genişletilmesi, arz kapasitesinin geliştirilmesi ve lider işletmelerin yetiştirilmesi olarak nitelendirildiği aktarılıyor. Teknolojik iyileştirme, elektrik ark ocaklı çelik üretiminin ve ultra düşük emisyon dönüşümünün geliştirilmesinin teşvik edilmesinin yanı sıra çelik üretiminde enerji verimliliğinin artırılmasını da içeriyor.


Maliye, vergilendirme ve mali politika destekleri serbest bırakılacak

Çelik sektörünün iç talebi canlandırmanın yanı sıra ihracatı da artırmasının gerektiği; ürün kalitesinin ve farklı çelik kalitelerinin tedarik kapasitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra demir kaynaklarının arzının arttırılmasının da tedarik kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunacağı anlaşılıyor. Ayrıca, merkezi hükümet tarafından teşvik edilen kapasite değişimi ve işletme birleşmelerinin sanayi yoğunlaşmasını daha da artıracağı bildiriliyor.

Kamuya açık belgeye göre, çelik sanayiinin 2023- 2024 hedeflerine ulaşabilmesini sağlamak amacıyla, işletmelerin dönüşümünde maliyet baskısını azaltmak için yukarıdaki önlemlere yönelik maliye, vergilendirme ve mali politika desteklerinin de serbest bırakılacağı rapor ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM