Pazar, Temmuz 14, 2024

Yetişkinlerin yaygın eğitime katılım oranı 2022’de %22,9 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin Yetişkin Eğitimi Araştırması İstatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye’de 18 yaş ve üzeri nüfustan son 12 ayda örgün veya yaygın eğitime katılanların oranı 2016 yılında yüzde 22,7 iken, bu oran 2022 yılında yüzde 22,9 oldu.

En yüksek katılım yüzde 51,7 ile 18-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bunu, yüzde 33,2 ile 25-34 yaş grubu takip etti.

Örgün veya yaygın eğitim faaliyetlerine 18 yaş ve üzeri erkeklerin yüzde 25,5’i katılırken, kadınlarda bu oran yüzde 20,3 olarak gerçekleşti.


İlk sırayı %30,3 ile hizmetler aldı

Türkiye’de fertlerin son 12 ay içerisinde katıldığı yaygın eğitim faaliyetleri Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması: Eğitim ve Öğretim Alanları 2013’e göre değerlendirildiğinde, ilk sırayı yüzde 30,3 ile hizmetler aldı; bu eğitim alanını sırasıyla yüzde 15,6 ile sağlık ve refah ve yüzde 10,1 ile eğitim takip etti. Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik ise yüzde 1,4 ile son sırada yer aldı.

Yaygın eğitim faaliyetlerinin gerçekleştiği eğitim alanlarına yaş gruplarına göre bakıldığında 18-24, 25-34, 35-54 ve 55-64 yaş gruplarında ilk sırayı hizmetler aldı. 65 ve üzeri yaş grubu ise yüzde 28,9 ile sanat ve beşeri bilimler alanında, yüzde 28,6 ile sağlık ve refah alanında ilk sırada yer aldı.


Yaygın eğitim sağlayıcıları %40,2 ile işverenler oldu

Türkiye’de 18 yaş ve üzeri fertlerin katıldığı yaygın eğitimlerin sağlayıcısı olarak ilk sırada yüzde 40,2 ile işverenler yer aldı. Bunu, yüzde 29,6 ile yaygın eğitim kurumları ve yüzde 13,7 ile örgün eğitim kurumları takip etti. Eğitim alan kadınlarda yaygın eğitim sağlayıcısı olarak ilk sırada yüzde 35,7 ile yaygın eğitim kurumları ve eğitim alan erkeklerde ise yüzde 46,9 ile işverenler yer aldı.


Yaygın eğitim kurumları, 18-24 yaş grubunda yaygın eğitim sağlayıcı olarak ilk sırada yer aldı

Katılımcıların yaş gruplarına göre eğitim sağlayıcılarına bakıldığında ise eğitim alan 18-24, 55-64 ve 65 ve üzeri yaş gruplarında sırasıyla yüzde 38,1, yüzde 38,1 ve yüzde 53,1 ile yaygın eğitim kurumları; 25-34 ve 35-54 yaş gruplarında ise sırasıyla yüzde 42,6 ve yüzde 44,5 ile işverenler ilk sırada yer aldı.

Nedenlerine göre yaygın eğitime katılım incelendiğinde, ilk sırada yüzde 60,7 ile işini daha iyi yapmak yer alırken, bunu yüzde 53,8 ile ilgisini çeken bir konu hakkında bilgi edinmek ve yüzde 47,1 ile katılmaya mecbur olmak takip etti.


Gayriresmî öğrenme en fazla genç nüfusta görüldü

Bilinçli, ancak daha az organize, daha az yapılandırılmış ve kişinin kendisi, ailesi veya toplum tarafından yönlendirildiği, örgün ve yaygın eğitimin dışındaki öğrenme faaliyetleri olarak tanımlanan gayriresmî öğrenme en fazla genç nüfusta görüldü. 2016 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan nüfusun yüzde 40,5’i gayriresmî öğrenme katılırken, bu oran 2022 yılında yüzde 47,2 oldu.

KAYNAKTÜİK
İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM