Salı, Haziran 25, 2024

EPDK’dan lisansız elektrik üretiminde yönetmelik değişikliği

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde yeni düzenleme yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nde bazı düzenlemeler yapılarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

EPDK’dan konuya ilişkin verilen bilgide; “(15) Mahsuplaşma işlemleri bu madde kapsamında yürütülen, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında yer alan üretim tesisleri ile farklı ölçüm noktasında olmak kaydıyla, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında üretim tesislerinin birlikte kurulması halinde, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki tesisin çalışması şartıyla; aylık mahsuplaşma sonucunda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamındaki tesisten şebekeye enerji verilmesi halinde, söz konusu enerji miktarı ilgili mevzuat uyarınca altıncı fıkrada yer alan usule uygun olarak YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Bu fıkra kapsamında yer alan üretim tesislerinin toplam kurulu gücü, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca ilişkili tüketim tesisine göre belirlenecek toplam kurulu güçten fazla olamaz”ifadelerine yer verildi.


İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM