Cumartesi, Mayıs 25, 2024

Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’de yer aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin öngörülebilir ve yönetilebilir olmasını temin etmek amacıyla Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu oluşturulması kararı aldı.

Yeni yönetmelik; bitkisel üretim, hayvansal üretim ve su ürünleri üretiminde tarım havzası veya işletme bazında üretimin planlanmasına esas iş ve işlemleri kapsıyor. Yönetmelikte söz konusu tarımsal üretimin planlanması uygulamaları için Bakanlığa ait ilgili merkez ve taşra teşkilatları ile Kurul, teknik komiteler, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe keşif komisyonları ve il/ilçe tespit komisyonları görevlendirildi. Tarımsal üretimin öngörülebilir ve yönetilebilirliğini sağlamak amacıyla Bakan tarafından görevlendirilecek bakan yardımcısı başkanlığında; Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü, Bitkisel Üretim Genel Müdürü, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Hayvancılık Genel Müdürü, Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanı, Tarım Reformu Genel Müdürünün üyesi olduğu Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu oluşturulacak.

İhtiyaç duyulması halinde Kurul toplantılarına katılmasında yarar görülen kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, ürün konseyleri, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarından Kurula temsilci davet edilebilecek. Kurul, başkanın çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunluk ile toplanacak. Kurul kararları, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılacak. Kurul kararları, Bakan onayı ile yürürlüğe girecek. Kurul raportörlüğü ve sekreterliği Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.


Kurulun görevleri

Kurul, üretimden sorumlu Bakanlık birimlerinin teklifi üzerine üretim planlamasına konu ürün veya ürün gruplarını belirleyerek değerlendirecek Tarımsal üretim planlanmasına esas olmak üzere üretim dönemleri itibarıyla ürün veya ürün grupları ile asgari ve azami üretim miktarlarını belirleme görevlerine sahip. Mevcut sosyo-ekonomik koşulları, üretim maliyetlerini ve gelir düzeyini, uluslararası gelişmeleri, iç ve dış ticareti, tarım ve gıda sektörünün mevcut durumunu ve gelişme trendi ile çevre faktörlerini dikkate alarak bütüncül yaklaşımla tarım, tarımsal sanayi ve kırsal kalkınmada entegrasyonu sağlayacak yönlendirmeleri de kurul tarafından gerçekleştirilecek. Kurul, arz güvencesinin temin edilmesi, verimliliğin artırılması ve tarımsal üretimin geliştirilmesi için iklim değişikliğini de dikkate alarak uygun ekolojilerde arz ve talep miktarı ile yeterlilik oranına göre tarımsal üretim planlaması yapacak. Kurul, üretim planlamasını tarımsal faaliyet alanlarına göre havza veya işletme bazında belirleyecek.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM