Cumartesi, Temmuz 20, 2024

T.C. Tire 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi Sıfatıyla)nden / Başkanlığından İlan

ESAS NO : 2023/30 Esas
DAVALI : ÇAĞATAY BAŞAR – 4023896 TC kimlik numaralı,
DAVA : Nafaka (Nafakanın Artırımı)
DAVA TARİHİ : 17/01/2023


Davacı tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Nafakanın Artırımı) davasının yapılan yargılamasında;
HMK. 126, 127, 129/1 md. uyarınca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevaplarınızı, delillerinizle birlikte ibraz etmeniz, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemeniz, başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli bilgileri vermeniz ve gider avansını yatırmanız, cevap dilekçesinin verilmemesi halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu, ayrıca,
Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmalarının ihtarına,
HMK 139. maddesi gereğince duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğinin ihtarına,


#ilangovtr

Basın İlan No: 01891925