Pazar, Nisan 21, 2024

Ticaret Bakanlığı Katı Yakıt İthalat Denetimi Tebliği’nde değişikliğe gitti

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2023/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2023/31)” Resmi Gazete’de yayımlandı.

İlgili tebliğin 8’inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları  şöyle değiştirildi: “Ek-1’deki listede yer alan eşyanın; savunma sanayinde, ısıl işlem gerçekleşmeyen üretimde girdi olarak filtrasyonda ya da laboratuvarlarda araştırma ve analizlerde kullanılmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek miktar ve özelliklerde ithalatında, her ithalat işleminden önce her bir madde için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Çevre İthalat ve İhracat İzinleri Uygulaması üzerinden muafiyet başvurusunda bulunulur. Başvurunun uygun bulunması halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca İthal Katı Yakıt Uygunluk Belgesi yerine Muafiyet Yazısı verilir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir. Dördüncü fıkradaki muafiyetten yararlanmak isteyen ithalatçıların Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi alması zorunludur. Ancak belirtilen eşyanın yıllık 1 tonu aşmayacak miktarda ithalatında Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi aranmaz.”


İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM