Cumartesi, Haziran 22, 2024

Uygulama İmar Planlarında yapılan değişik Resmi Gazete’de yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürürlüğe giren “Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, ilgili yönetmeliğin 2’nci maddesinde yer alan “ölçekteki ve türdeki” ibaresi, “ölçek ve türdeki mekânsal” olarak değiştirildi. Bununla birlikte yönetmeliğe, “Uygulama İmar Planlarında nüfus, yapı yoğunluğu, kat adedi ve bina yüksekliği değişimi ile alan kulanım kararı dışında kalan parsel ölçeğindeki değişiklikler ve maddi hataların düzeltilmesine yönelik değişikliklerde yeterlilik belge grubu şartı aranmaz” fıkrası eklendi.


Yeterlilik Belgesi, yıl sonuna kadar iade edilmek zorunda

Aynı yönetmeliğin içerisinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça düzenlenmiş olan basılı Yeterlilik Belgelerinin 31/12/2023 tarihine kadar Bakanlığa iade edilmesi zorunludur. Bu tarihe kadar belgelerin iade edilmemesi durumunda belge sahiplerinin Bakanlıkça oluşturulan elektronik ortama erişimi kapatılır” geçici maddesi yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM