Cumartesi, Mayıs 25, 2024

Türkiye’de aile şirketlerinin oranı %95 

alp avni yelkenbiçer

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), ‘Aile Şirketlerinde Yönetim Kurulu Yapılanması’ başlıklı semineri düzenledi. Seminerde aile şirketlerinin başarı hikâyeleri ile kurumsallaşma süreçleri hakkında bilgilendirme ve deneyimler paylaşıldı. GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Başkanı ve EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, konu hakkında önemli bilgileri aktardı. 


“EGİAD üyelerinin yaklaşık yüzde 60 aile işletmesi”

Türkiye’de bulunan şirketlerin çoğunluğunun aile şirketi olduğunu söyleyen EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Dünya üzerindeki kayıtlı işletmelerin yüzde 80’i aile işletmesi iken; Türkiye’de bu oran yüzde 95 düzeyindedir. Türkiye’de önde gelen şirketlerin birçoğu aile şirketlerinden oluşuyor. Türkiye’deki ekonomik yapının içinde çok büyük bir paya sahip bu şirketlerin devamını sağlamak adına kurumsallaşma, şirket anayasası ve danışmanlık gibi birçok destek şirketlerin imdadına yetişiyor. Biz de bu kapsamda EGİAD üyelerinin yaklaşık yüzde 60’nın aile işletmesi olmasından yola çıkarak, bu organizasyonlara start verdik. Aile İşletmelerine yönelik başlattığımız bilgilendirme seminerlerini daha sonra TAİDER ile de birleştirme sürdürme niyetindeyiz” ifadesine yer verdi.

Aile Şirketlerine ilişkin sunumunu gerçekleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Fakültesi Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Başkanı ve EGİAD Genel Sekreteri Prof. Dr. Fatih Dalkılıç, gelişen sanayi ve endüstrileşme ile birlikte şirket yönetimlerinde kurumsallaşmanın önemli olduğunu dile getirdi. 

Sanayi devrimini yapan ülkeler bugün asırlık işletmelere sahipken maalesef bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde şirket ömürleri çok uzun sürmediğini belirten Prof. Dr. Dalkılıç, “ Burada aile şirketlerinde yönetim kurulu yapılanması büyük önem arz ediyor. Asırlık şirketlerimiz olsun istiyorsak yönetim anlayışımızı günün koşullarına uygun hale getirmek zorundayız” dedi.


“EGİAD üyelerinin yaklaşık yüzde 60 aile işletmesi”

Aile şirketlerinde kurumsal yönetim süreçlerinin profesyonel bakış açısına sahip yönetim kurullarınca gerçekleştirileceğini dile getiren Prof. Dr. Dalkılıç, “Aile şirketlerinin sürdürülebilir şekilde başarılı olmak için yönetim kurullarının ortaya koyduğu performans kilit bir öneme sahiptir. Bu nedenle Aile-Sahiplik-Profesyonel Çalışanlar üçgenindeki dengeleri gözetmek gerekmektedir. Yönetim Kurulu bir şirketin en önemli ve stratejik unsurudur. Mikro boyutta bir işletmeden uluslararası boyutta bir işletmeye ya da halka açık bir şirketten birkaç hissedara sahip başka bir şirkete uzanan yelpazede, her şirketin kendi ihtiyaçlarına yönelik olarak ‘ideal’ ve işlevsel bir yönetim kurulu tasarlaması bu anlamda oldukça önemlidir. Yönetim kurulu, kurumsal yönetim felsefesi diye isimlendirdiğimiz yaklaşımın şirket içi temel mekanizmalarından birisidir. Yönetim kurulu, şirketlerde sahipleri temsil eden, farklı ülkelerin kanun ve düzenlemelerinde farklı şekillerde düzenlenen fakat temel yapıları benzer olan ve şirket kapsamında en güçlü yetkilere sahip organ olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler, yönetim kurulu marifetiyle üst yönetimin ve işletme faaliyetlerinin sürekli kontrolünü sağlarlar. Aile şirketlerinin sürdürülebilir şekilde başarılı olmak için yönetim kurullarının ortaya koyduğu performans kilit bir öneme sahiptir” diye konuştu. 

KAYNAKEGİAD
İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM