Cuma, Mart 1, 2024
spot_img

Biyolojik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi Resmi Gazete’de 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/ veya Biyoteknik Mücadele Desteklemelerine Dair Uygulama Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan kararda; bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele tekniklerinin uygulanmasıyla kimyasal ilaç kullanımının azaltılması, insan sağlığının ve doğal dengenin korunması için biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir”ifadelerine yer verildi. 

Biyolojik veya biyotenik mücadele yapılan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacağı belirtilen maddede, yer alan koşulların sağlanması karşılığında çiftçiye destek verileceği belirtildi. 

Paylaşılan tebliğde aranan koşullarda; Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılması için; Örtüaltı üretim yerinin ÖKS’de, açık alanda üretim yerinin ÇKS’de kayıtlı olması,  Biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelede kullandığı BKÜ’ye ait faturaya sahip olması,  Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik gereği ÜKD kayıtlarını tutması ve onaylanmış olarak başvuru belgeleri ile birlikte ibraz etmesi, Bitki koruma faaliyetlerinin zirai mücadele teknik talimatlarına ve entegre mücadele prensiplerine göre yapılmış olması,  Kullanılmış olan BKÜ’nün etiket bilgilerine göre uygulanmış olması, Örtüaltında faydalı böcek kullanan üreticilerin seralarında giriş ve yan havalandırma açıklıklarının tül ile kapatılmış olması, Üreticilerin zeytinde zeytin sineğine karşı biyoteknik mücadelede ruhsatlı olan feromon+tuzak desteğinden yararlanabilmeleri için bireysel olarak en az 40 dekar zeytinlik alanda biyoteknik mücadele yaptığını beyan etmesi, Ek-1’de yer alan dilekçe ekinde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hususları belgeleyen eklerle birlikte il/ilçe müdürlüğüne başvurması, Örtüaltı bitkisel üretimde domates güvesine karşı mücadele amaçlı dekara 2-4 adet, aynı amaçla açıkta domates yetiştiriciliğinde ise dekara 4-6 adet feromon kullanılmış olması, gerekir”maddelerine yer verildi

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM