Salı, Temmuz 16, 2024

Organik arıcılık yapanlara kovan başına 30 TL destek verilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, destekleme ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 30 TL destek ödemesi yapılacak”diye belirtildi


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan, “Organik Arıcılık Yapan Yetiştiricilerin Desteklenmesine Dair Tebliğ” Resmî Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğin amacı, organik arı ürünleri üreticiliğinin geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik arıcılık yapan yetiştiricilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir”denildi. 

Ayrıca, “Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Karar kapsamında organik tarımı destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi ve organik arı ürünleri üreticiliği faaliyetinde bulunan yetiştiricilere organik arılı kovan için yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar” diye belritildi. Buna göre, destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, bugünden itibaren 22 Aralık mesai saati bitimine kadar ilgili belgelerle Organik Tarım Bilgi Sistemi’nde kayıtlı oldukları Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine başvuracak. 

Kayıtlı oldukları il ve ilçe dışında yer alanlar, bulundukları il ve ilçe müdürlüklerine de müracaatta bulunabilecek.

Organik arıcılık yapan yetiştiricilerin, kovan tespitlerini en geç 29 Aralık’a kadar yaptırması gerekiyor.

Destekleme ödemesine hak kazanan organik arılı kovanlar için kovan başına 30 TL destek ödemesi yapılacak.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM