Pazar, Nisan 21, 2024

Öğrencilere, teknolojik destek yürürlükte

Resmî Gazete’nin 25 Ekim 2023 tarihli yayımlanan kararında, Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar yürürlüğe girdi. Buna göre, üniversite öğrencileri cep telefonu, bilgisayar ve ücretsiz internet desteğinden 1 Kasım itibarıyla yararlanabilecek. Kararda, satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacağı aktarıldı.


“Her öğrenci bir defaya mahsus yararlanabilecek”

Desteğin, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL’yi aşmayan mobil telefon cihazlar ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen faturayla yapılan satın alımlarında kullanılacağı belirtilen kararda, “İkinci el cihaz satın alımları destek kapsamının dışında tutulacak. Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak. Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz aylık en fazla 10, yıllık 120 cigabayt olarak verilecek. İnternet desteği, ilgili öğrenci adına kayıtlı bir hatla kullanılabilecek” ifadelerine yer verildi.

Edinilen mobil telefon cihazların destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süreyle sadece destekten yararlanan tarafından kullanılması gerektiği vurgulanan kararda, “Şartların ihlalinin veya desteklerden usulsüz yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yararlanılan destek tutarı, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”un 51’inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak. Karar kapsamında verilen destekler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten karşılanacak” açıklamasında bulunuldu.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM