Pazar, Aralık 3, 2023

Dış ticaret açığı artış hızı azaldı

Yılın ilk dokuz ayında dış ticaret açığı geçen yıla göre %4,9 artarak 83,1 milyar dolardan 87,2 milyar dolara yükseldi. İhracatın itahalatı karşılama oranı da %69,3den %68,2’ye geriledi. İlk dokuz ayda ihracat geçen yıla göre %0,5 azalarak 188,099 milyardan 187,204 milyar dolara geriledi. İthalat ise %1,2 artarak 271.241 milyardan 274.432 milyar dolara çıktı. Bu arada Eylül ayında ihracatımız %,5 azalırken, ithalatmız da %14,8 geriledi.


TUİK’in verilerinde yer alan bazı rakamlara göre ilk sekiz ayın gelişmelerinde ham petrol ithalatımız, 2020’den itibaren Ocak – Ağustos döneminde ton olarak şöyle gelişti:

Yıllar202302220212020
Miktar(ton)22.492.05125.701.66722.544.67222.422.648

Geçen senenin aynı dönemine göre petrol ithalatımız miktar olarak %12,5 azalmış durumda. Bu gelişmenin petrol faturasında müspet etkisi olacağını varsaymak mümkün. (Hampetrol ithalat değeri 2002 yılı başından itibaren gizleme nedeniyle paylaşılmamaktadır. O nedenle rakamsal olarak etkisi konusunda bir fikir sahibi olmak mümkün değil.


Ocak-Eylül dönemi için fasıllara göre ithalata baktığımız zaman, ilk 10 sırayı alan kalemlerin toplamı 201,192 milyar dolara ulaşıyor. Bu da toplam 274,432 milyar dolarlık ithalatın içinde %73,31 oranına işaret ediyor.

FASILLAR – İTHALAT000 $
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve türevleri bitümenli maddeler, mineral mumlar51 808 934
Kazanlar, Makinalar mekanik cihazlar parçaları30 527 559
Kıymetli taşlar – metaller26 799 103
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler22 851 269
Elektrikli Makina ve cihazlar20 846 854
Demir Çelik19 093 501
Plastikler ve mamulleri12 706 329
Organik kimyasal ürünler7 018 516
Optik, foto, sinema ölçü kontrol aletleri4 794 597
Bakır ve bakırdan eşya4 745 933
TOPLAM201.192.596
FASILLAR – İHRACAT000 $
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı22 330 235
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları18 705 280
Mineral yakıtlar ve yağlar, vs11 536 389
Elektrikli makina ve cihazlar, ses-görüntü11 314 292
Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar8 950 985
Plastikler ve mamulleri7 936 586
Örme giyim eşyası7 823 021
Demir veya çelikten eşya7 455 808
Demir ve çelik6 570 249
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı6 279 783
TOPLAM108 902 627

Mineral yakıtlar ve yağlar her yıl olduğu gibi toplam ithalatın %18,88’ini oluşturarak ilk sıradaki yerini koruyor.

İhracatımızda ise ilk 10 sırayı alan fasılların toplam ihracatımız içindeki payının ortalaması %58,17 ile geçen yılın ortalaması seviyesinde.
Motorlu kara taşıtları ihracatımız 22,330 milyar dolar ile ilk sırada yer alıyor ve ihracatımızın %11,93’ünü oluşturuyor.
Demir ve çelik İhracatımız 6,570 milyar dolar ile 9. Sırada.. Örülmüş ve örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları ihracatımız ise toplam 14,102 milyar dolar.
Motorlu taşıtlarda 521 milyon dolar aleyhte bir ticaret gözlenirken, demir çelik’te ilk dokuz ayda 12,523 milyar dolar fazla ithalat yapmış bulunuyoruz.
Geçen yılın toplamında da bu rakam 12 milyar doların üzerinde idi.


İthalatımız ve ihracatımızda ilk 10 sırayı alan ülkeler ise aşağıdaki tabloda yer alıyor:

İTHALAT 000 $İHRACAT 000 $
Rusya erasyonu34 704 677Almanya15 904 221
Çin34 397 091ABD11 007 184
Almanya21 189 547İtalya9 156 039
Gizli Ülke19 091 876İngiltere9 086 911
İsviçre16 563 189Irak8 932 520
ABD11 839 615Rusya8 321 276
İtalya10 892 389Fransa7 709 709
Fransa8 541 729İspanya7 486 067
BAE8 307 060Hollanda5 707 625
Güney Kore7 233 581BAE5 324 946
TOPLAM172 760 75488 636 498

Toplam ithalatımızın %62,95’ini ilk 10 ülke ile gerçekleştiriyoruz. Rusya’dan ithalatımız 34,704 milyar dolar ile toplam ithalatımızın %12,65’ini oluşturuyor. Buna mukabil Rusya’ya ihracatımız 7,463 milyar dolar. İkinci sırada yer alan Çin’den ithalat 30,669 milyar dolar ile toplam ithalatın %12,41’ini oluşturmakta.

İhracat yaptığımız ülkeler arasında Almanya 15,904 milyar dolar ile ilk sıradaki yerini koruyor. Toplam ihracatımızın %8,50’sini Almanya’ya yapıyoruz. Onu 11,007 milyar dolar ile ABD takip ediyor. Toplam ihracatımızın %47,35’i olan 88,636 milyar doları ilk 10 ülkeye yapıyoruz. İtalya 9,156 milyar dolar ile ihracatımızda 3. sırada yer alıyor ve toplam ihracatımızdaki payı da %5,88.


Not: Rakamlar TUİK’in verileri esas alınarak değerlendirilmiştir.

Ahmet Sükûti Tükel

Diğer Yazarlar