Cuma, Aralık 8, 2023

Yaya yolları ve kaldırımlara standart getirildi

kaldırım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yaya Yolları ve Kaldırımların Tasarım Kuralları Hakkında Yönetmelik hazırladı. Yönetmelik 07 Kasım 2023 Tarihli ve 32362 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre; uygulama imar planı bulunan yerlerde; yeni yapılacak ve yeni yönetmelik ile verilen ölçülerin sağlanabilmesi halinde yenilenecek yaya yolları ve kaldırımları kapsayacaktır. Buna göre, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren yapılacak yeni yerlerde yeni ölçüler (standartlar) uygulanacaktır. Mevcut olup, yenilenecek olan yerlerde ise yeni standartların sağlanabilmesi halinde yenilenecek yol ve kaldırımlarda da yeni ölçüler uygulanacaktır.

Yönetmelik; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun uygulandığı illerde yapım, bakım ve onarımı büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda olan yerlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyesinin sorumluluğunda olan yerlerde büyükşehir ilçe belediyeleri diğer illerde belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ilgili belediyeleri, dışında ise il özel idareleri tarafından uygulanacaktır.


Kaldırımlar yolun türüne göre değişecek

Yönetmeliğe göre, kaldırım genişlikleri yol türüne ve kullanım amacına göre değişecek. Yol genişliği 8 metrenin altındaysa, kaldırımların minimum genişlik ve yükseklik standartlarına uyulacak. Kaldırım üzerine toplu taşıma durakları ve çöp konteynerleri yerleştirilirken kaldırım genişliği daraltılmayacak. Ayrıca, yaya yoğunluğuna bağlı olarak belirli kuralların uygulanmayabileceği de belirtiliyor.

Kaldırımların eğimi yüzde 5’i geçmeyecek. Yüzde 8’in üzerindeki eğimler için sahanlıklar kullanılacak. Eğimi yüzde 8’in üzerinde olan kaldırımların merdiven şeklinde düzenlenmesi gerekebilecek. Kaldırım kesitlerinin eğimi ise yüzde 1 ila yüzde 2 arasında olacak.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM