Pazar, Nisan 21, 2024

Türkiye’de BİT pazarının büyüklüğü 400 milyar TL’yi aştı

Yazılım sektörü yazılım mühendisi

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) iş birliği ile oluşturulan Dijital Türkiye Platformu’nun, KPMG Türkiye’nin katkılarıyla hazırladığı “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında BİT Sektöründeki İş Birliğinin Geliştirilmesi” raporu yayımlandı. Raporda, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) alanındaki potansiyel iş birliklerinin getirebileceği faydalar ve bu iş birliklerinin nasıl geliştirilebileceği ele alınıyor. Bu amaçla yapılan çalışmada Türkiye’nin BİT sektörün genel durumu, iş gücü, öncelikli alanları, ihtiyaçları, fırsatları, stratejileri, hedefleri gibi birçok başlık altında veriler ışığında analizler ve incelemeler yapılıyor. Rapora göre son yıllarda hızlı bir büyüme gösteren Türkiye’nin BİT sektörü 400 milyar TL’yi aşan bir büyüklüğe ulaşırken çalışan sayısı 300 bine yaklaşıyor


Sektörün, yıllık ortalama büyümesi %25,2 oldu

Raporda yer alan verilere göre Türkiye’nin BİT sektörü, son yıllarda hızlı bir büyüme gösteriyor. 2018-2022 yılları arasında sektörün TL bazındaki yıllık ortalama büyümesi yüzde 25,2 artarak yaklaşık 434 milyar TL oldu. 2020 yılı itibarıyla alt sektörler bazında pazar yüzde 41 ile elektronik iletişim, yüzde 39 ile donanım, yüzde 13 ile yazılım ve yüzde 7 ile diğer servislerden oluşuyor. Türkiye’nin BİT sektöründe ücretli çalışan sayısı da son 10 yılda düzenli olarak artış gösterdi. Sektörde 2012 yılında 167 bin 570 kişi çalışırken bu sayı 2019 yılına gelindiğinde 212 bin 530’a, 2020 yılında 227 bin 543’e, 2021 yılında 259 bin 209’a ve 2022 yılında 282 bine ulaştı. BİT sektöründeki istihdamın yüzde 40’ından fazlasını AR-GE personeli oluştururken sektörde çalışanların yaklaşık yüzde 58’i 35 yaşın altında.

BİT sektörünün ihracatı 10 milyar doları aştı

BİT alanındaki ihracat hacmi 10,5 milyar doları aşarken bu hacmin yüzde 73’ten fazlası Avrupa ülkeleri ile yapılan ticari faaliyetlerden oluşuyor. Bu ihracatın büyük bir kısmını ise BT yazılım hizmetleri oluşturuyor. Türkiye’nin BİT sektörü AB, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Asya ve Kuzey Amerika bölgelerine yapılan 2 milyar doları aşan ihracatla birlikte ülke ekonomisinin önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Yazılım, donanım, ekipman ve hizmet kategorilerini içeren BİT sektöründe Türkiye’nin yaptığı ihracatın yüzde 70’ten fazlası ise ülkenin en çok ihracat yaptığı bölge olan AB’ye gerçekleşiyor.

Türkiye’de 2023 yılı itibarıyla toplam 97 adet teknoloji geliştirme bölgesinin kurulduğunu da gösteren rapordaki bilgilere göre bunların 15’i İstanbul, 11’i Ankara, 5’i Kocaeli ve 4’ü İzmir ve 62’si diğer illerde bulunuyor. Bu bölgelerde 445’i yabancı/yabancı ortaklı firma, 2 bin 662’si kuluçka firma, 1.951’i akademisyen ortaklı firma olmak üzere diğer firmalar birlikte toplam 9 bin 736 adet firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalarda ise toplam 103 bin 300 personel istihdam ediliyor. Bu bölgeler üzerinden yapılan ihracat ise yaklaşık 10 milyar dolara ulaşılıyor.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM