Cumartesi, Haziran 22, 2024

Nestle ve Danone için sözlü savunma toplantısı 19 Aralık’ta yapılacak

Rekabet Kurumu

Rekabet Kurulu tarafından Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. A.Ş. ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş’ye 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinde yer alan “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır” kararını ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmıştı. Yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Bahse konu sözlü savunma toplantısı, 19 Aralık 2023 tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikâyetçi ve üçüncü kişiler, “Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ” uyarınca, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 12 Aralık 2023 günü mesai saati sonuna kadar Rekabet Kurumuna başvurabilirler.


Toplantı online olarak takip edilebilir

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, katılım formunu doldurarak toplantıyı online olarak takip edebilirler.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM