Pazar, Aralık 3, 2023

Orta Kademe Yöneticilik Nedir ve Neden Önemlidir

Geçenlerde bir Üniversitede gençlere hitap ederken onlara profesyonel kariyerimin en zorlu döneminin Orta Kademe Yöneticili olduğunu itiraf ettim. Her ne kadar bazıları Üst Kademe Yöneticiliği daha zorlu görseler de ben aynı kanıda değilim. Aslında tam ne düşündüğüm de yukarıdaki fotoğraftan net olarak anlaşılır diye düşünüyorum.


İşe her zamanki gibi tanımlarla başlayalım. Nedir Orta kademe Yöneticilik?

Orta kademe yöneticilik, bir organizasyon içinde üst düzey yöneticilerle temel çalışanlar arasında yer alan bir yönetim seviyesidir. Bu yöneticiler, genellikle departman veya bölüm düzeyinde sorumluluk alırlar. İş süreçlerini planlar, uygular ve takip ederler; aynı zamanda üst düzey yönetimden gelen stratejik hedefleri operasyonel düzeye çevirirler. Orta kademe yöneticiler, organizasyonun genel başarısına katkıda bulunarak hem üst yönetimle hem de alt düzey çalışanlarla etkili iletişim kurarlar.

Gördüğünüz gibi bir paragrafa sığan ve dışarıdan çok basit gibi gözüken bir tanım. Ama hayat hiç de göründüğü veya yazıldığı kadar kolay değildir. Orta kademe Yöneticisi her gün birçok zorlukla karşılaşır ve işi bunların üstesinden gelmektir.


Peki, nedir bu zorluklar?

Çift Yönlü Baskı:

Orta kademe yöneticiler, hem üst düzey yönetimden gelen beklentilere cevap vermek hem de alt kademedeki çalışanların gereksinimlerini anlamak zorundadır. Bu çift yönlü baskı, dengeyi sağlamak açısından zorlu olabilir. Bakınız üstteki fotoğraf.

Stratejik ve Operasyonel Denge:

Orta kademe yöneticiler, şirketin stratejik hedeflerini operasyonel düzeye çevirmekle sorumludur. Bu dengeyi sağlamak, hem uzun vadeli hedeflere odaklanmak hem de günlük işleri etkili bir şekilde yönetmek gerektirir.

İkna ve Delegasyon Yetenekleri:

Orta kademe yöneticiler, hem üst düzey yönetimi hem de alt kademedeki çalışanları etkilemek zorundadır. Bu nedenle ikna kabiliyetleri ve görevleri etkili bir şekilde delegasyon yapma becerileri önemlidir.

Değişim Yönetimi:

Organizasyonlardaki değişim süreçlerini yönetmek, orta kademe yöneticiler için sıkça karşılaşılan bir zorluktur. Hem üst düzey yönetimin hem de çalışanların değişikliklere uyum sağlamasını sağlamak önemlidir.
Çeşitli Beklentilerin Yönetimi: Orta kademe yöneticiler, farklı departmanlar arasında çeşitli beklentilere cevap vermek durumundadır. Bu da geniş bir yelpazedeki sorumlulukları etkili bir şekilde dengeleme ihtiyacını beraberinde getirir.

Risk Yönetimi:

Orta kademe yöneticiler, hem organizasyonun hem de kendi departmanlarının karşılaştığı riskleri değerlendirmeli ve yönetmeli. Bu, zaman zaman zorlu kararlar almayı gerektirir.
Bu faktörler, orta kademe yöneticiliğin karmaşıklığını ve zorluklarını yansıtan unsurlardır. Başarılı bir orta kademe yönetici, bu zorlukları anlar ve etkili bir şekilde yönetim yapabilme yeteneklerine sahiptir.


Ne dersiniz, sizce yeterince karmaşık ve zor mu?

Gelin şimdi de konuya bir başka açıdan bakalım. Yetenekli ve kaliteli Orta Kademe Yöneticilerine sahip olmak şirketler açısından iyi bir şeydir. Ama ya kötüleri bize rastlamışsa!

Ya da biz kötülerini seçmişsek?

Cevabı çok basit; kötü bir orta kademe yöneticinin şirkete çeşitli olumsuz etkileri olacaktır. Aklıma gelen bazı örnekleri sizlerle paylaşayım. Ben çoğunu deneyimledim. Bazı gecelerim uykusuz geçti.

İletişim Sorunları:

Kötü bir orta kademe yönetici, çalışanlar arasındaki iletişimi zorlaştırabilir. Bu durum, ekip içinde anlaşmazlıklara ve motivasyon kayıplarına neden olabilir.

Performans Düşüşü:

Yetersiz yönetim, iş süreçlerinin etkili bir şekilde yönetilememesine ve performans düşüşüne yol açabilir. Bu da şirketin hedeflerine ulaşmasını engelleyebilir.

Takım Motivasyonunun Azalması:

Kötü bir liderlik tarzı, çalışanların motivasyonunu olumsuz etkileyebilir. Takım üyeleri, güdülenme eksikliği nedeniyle işlerine odaklanmakta zorlanabilirler.

İşyeri Kültürüne Zarar Verme:

Olumsuz bir ortam yaratan kötü bir yönetici, işyeri kültürünü olumsuz etkileyebilir. Bu da yetenekli çalışanların ayrılmasına ve yeni yeteneklerin çekilememesine yol açabilir.

Karar Alma Güçlükleri:

Kötü bir yönetici, etkili kararlar almakta güçlük çekebilir. Bu durum, şirketin hedeflerine ulaşma sürecini yavaşlatabilir.

Çalışan Sadakatsizliği:

Kötü bir liderlik tarzı, çalışanların şirkete olan bağlılığını azaltabilir. Bu da yüksek personel devir hızına ve dolayısıyla ek maliyetlere neden olabilir.
Bu etkiler, şirketin uzun vadeli başarısını olumsuz yönde etkileyebilir.

Sonuç olarak şunu söyleye bilirim. İyi bir orta kademe yönetici, ekibini motive eder, iletişimi güçlendirir ve şirketin hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunup, bir şirketin etkili bir şekilde çalışmasında kilit bir rol oynarlar. Orta kademe yöneticiler, organizasyonun genel başarısına katkıda bulunacak tüm süreçlerin içinde etkin bir şekilde bulunduklarından son derece önemlidirler. Kötü veya yeteneksizinden sakının derim.

Ali Serdar Süalp

Diğer Yazarlar