Çarşamba, Şubat 28, 2024
spot_img

Resmi Gazete’de bugün

23 Kasım 2023 Tarihli ve 32378 Sayılı Resmî Gazete


YÖNETMELİKLER

  • Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği
  • Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

  • Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/11/2023 Tarihli ve 2023/ÖİB-K-26 ve 27 Sayılı Kararları

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

  • Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihli ve E: 2023/59, K: 2023/164 Sayılı Kararı
İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM