Çarşamba, Şubat 28, 2024
spot_img

Resmi Gazete’de bugün

24 Kasım 2023 Tarihli ve 32379 Sayılı Resmî Gazete


CUMHURBAŞKANI KARARLARI

  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7845)
  • İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7846)

YÖNETMELİKLER

  • Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği
  • Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendis, Mimar, Tekniker ve Teknisyenler Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği

TEBLİĞ

  • Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (Tebliğ No: 2020/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/37)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

  • Anayasa Mahkemesinin 11/10/2023 Tarihli ve E: 2022/96, K: 2023/174 Sayılı Kararı
  • Anayasa Mahkemesinin 11/7/2023 Tarihli ve 2018/5552 Başvuru Numaralı Kararı
  • Anayasa Mahkemesinin 19/7/2023 Tarihli ve 2019/6433 Başvuru Numaralı Kararı
  • Anayasa Mahkemesinin 19/7/2023 Tarihli ve 2020/35181 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

  • Yargıtay 2 ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM