Çarşamba, Şubat 28, 2024
spot_img

Resmi Gazete’de bugün

28 Kasım 2023 Tarihli ve 32383 Sayılı Resmî Gazete


YÖNETMELİKLER

 • Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 • Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliği
 • Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik
 • Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu Uzmanlığı Yönetmeliği

TEBLİĞLER

 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 83) (Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınması)
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 84) (Kamu İdarelerince Yurt Dışına Gönderilenler İçin Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedinin Düzenlenmesi)
 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/1)
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/33)
 • İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/34)
 • Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.e)

KURUL KARARLARI

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/11/2023 Tarihli ve 10729 Sayılı Kararı
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/11/2023 Tarihli ve 10730 Sayılı Kararı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

 • Anayasa Mahkemesinin 12/7/2023 Tarihli ve 2018/20423 Başvuru Numaralı Kararı
 • Anayasa Mahkemesinin 6/9/2023 Tarihli ve 2019/13732 Başvuru Numaralı Kararı
 • Anayasa Mahkemesinin 6/9/2023 Tarihli ve 2019/16530 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

 • Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM