Pazar, Şubat 25, 2024
spot_img

Devlet destekli ticari alacak sigortasında değişiklik

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası (DDAS) Sistemi’nde KOBİ tanımında düzenleme yapıldı. KOBİ’lerin sisteme dahil olmasında ciro üst sınırı 500 bin TL’ye yükseltildi


Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nin tarife ve talimatları ile çalışma usul ve esaslarına dair tebliğde değişiklikler yapan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğde, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğinde belirlenen tanıma uyan işletmeler kapsamında 10 Ekim 2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte” ibaresi “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğinde” olarak değiştirildi. 

Tebliğin devamındaki bendinde, “İki yıl önce kurulması” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya sermayesinin çoğunluğuna sahip bir başka tüzel kişiliğin en az iki yıl önce kurulmuş olması” ibaresi eklendi. Aynı bendin devamında 1 numaralı alt bendinde yer alan “yılda” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Tebliğ ile KOBİ’lerin ticari faaliyetlerine yönelik DDAS ve KOBİ’lere finansman sağlanmasına yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası (DDAS-Ticari) sağlanmasında sisteme dahil olmak için aranan şartlardan biri olan bir önceki mali yılda yurt içi satışlardan elde edilen ciro üst sınırı, DDAS-Ticari için 250 bin TL’den 500 bin TL’ye yükseltildi. Düzenlemeyle, Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin bu tutarı her bir başvuru için yüzde 40’a kadar artırma yetkisi de yüzde 50’ye çıkarıldı.

“Tahsiline ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “Merkeze” ibaresi eklenmiş; aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “15 TL’dir” ibaresi “30 TL’dir” olarak, “işbu” ibaresi “bu” olarak değiştirildi.

Vadeli Satışlardan Elde Edilen Ciro Bedeli ise  Aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “3.000” ibareleri “5.000” olarak değiştirildi.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM