Pazar, Mayıs 26, 2024

EPDK’dan yeni düzenleme

epdk

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre EPDK, aktif elektrik enerjisi arz ve talebinin dengelenmesine ve uzlaştırmanın gerçekleştirilmesine yönelik yönetmelikte değişikliğe gitti. Yapılan değişiklikler 1 Ocak 2024 tarihi itibarı ile geçerli olacak. 

Buna göre, gün içi piyasasında sunulabilecek minimum fiyat adımları Piyasa İşletmecisi tarafından belirlenerek piyasa katılımcılarına PYS aracılığıyla duyurulacak. Teklif miktarları lot cinsinden 1 lot ve katları olacak şekilde bildirilecek. Daha iyi fiyat, satış tekliflerinde daha düşük fiyatı, alış tekliflerinde ise daha yüksek fiyatı ifade edilecek. 

Katılımcılar, standart, süreli, tamamını eşle veya yok et (TEYE), olanı eşe veya yok et (OEYE), Fiyat seviyeli,  Zaman seviyeli, Buzdağı, teklif opsiyonlarını kullanabilecek. 

Gün içi piyasası teklifleri için fiyat alt ve üst limitleri Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen fiyat limitlerinin en düşüğü ve en yükseğinin, pozitif ve negatif dengesizlik katsayıları ile çarpılması suretiyle belirlenecek. Fiyat alt ve üst limiti PYS aracılığıyla piyasa katılımcılarına bildirilecek. 

Piyasa İşletmecisi; PYS’nin arızalanması, PYS’de bakım yapılması veya bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tamamlaması gereken süreçleri belirlenmiş olan sürede tamamlayamayacağının ortaya çıkması durumunda, Piyasa İşletmecisi tarafından ilgili kontratlar askıya alınabilir ve söz konusu durumların sona ermesi halinde kapı kapanış zamanı geçmemiş askıya alınan kontratlar tekrar işleme açılabilir. PYS bakım zamanları başlama ve sona erme zamanı Piyasa İşletmecisi tarafından gün içi piyasası katılımcılarına duyuracak.

Gün içi piyasası katılımcılarına, ticari işlem onaylarına ilişkin bildirimlerde hata bulunması durumunda itiraz edebilmeleri için bildirimden sonra en geç kapı kapanış zamanından 5 dakika sonrasını geçmemek kaydıyla 15 dakika süre tanınacak. Yapılan itiraza, piyasa işletmecisi tarafından kapı kapanış zamanından 10 dakika sonrasını geçmemek kaydıyla 20 dakika içerisinde cevap verilecek.Değişiklik kapsamında, piyasa işletmecisi tarafından kabul edilmeyen itiraz başına 1000 lira ücret, katılımcının gün içi piyasası işletim ücretine ilave edilecek.

Söz konusu yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM