Salı, Mayıs 28, 2024

“Bölgede nitelikli ve sürdürülebilir bir etki sağlamayı hedefliyoruz”

TSKB

Ulusal ve global kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağladığı fonlarla nitelikli yatırım projelerini destekleyen TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), İslam Kalkınma Bankası ile deprem bölgelerinin sürdürülebilirlik prensipleriyle yeniden kalkınması için 100 milyon dolar tutarında bir finansman anlaşmasına imza attı. İslam Kalkınma Bankası’ndan temin edilen bu yeni finansmanla, Ulusal Afet Yönetim Kurumu (AFAD) tarafından resmi olarak depremden etkilendiği açıklanan 17 ildeki özel sektör firmalarının yatırımlarına destek verilerek bölgenin sürdürülebilir ekonomik toparlanmasına katkı sağlanacak.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketlerinin ardından bölgenin sosyo-ekonomik yönden yeniden kalkınmasına katkı sağlamak ve refah seviyesini yükseltmek amacıyla ilk günden beri çalışmaya devam ettiklerini açıklayan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “Bugün İslam Kalkınma Bankası ile gerçekleştirdiğimiz 100 milyon dolar tutarındaki kaynak anlaşmasıyla bölgede sadece onarıcı değil, nitelikli ve sürdürülebilir bir etki sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapım Değerlendirmesi (TERRA) Raporu’nda yer alan imalat sanayine yönelik iyileştirme stratejisini de gözeterek üretim kapasitesini ve verimliliği artıran yatırımlarla bu illerimizin rekabet gücünü yeniden kazanmasına ve istihdamın artmasına katkı sunacağız” diye konuştu.


“Adil ve düşük karbonlu kalkınma hedeflerine de hizmet etmeli”

Depremin etkilerinin sadece bölgeyi değil tüm Türkiye’yi kapsadığına işaret eden Bilgiç sözlerini şöyle sürdürdü: “Saha ziyaretimiz sonrası yayınladığımız ve paydaşlarımıza ilettiğimiz araştırma raporumuzda da belirttiğimiz üzere, deprem bölgesindeki illerin ülke gayri safi yurtiçi hasılasındaki payı yüzde 13’ü bulurken, farklı iktisadi faaliyet kollarında değişen ağırlıklara sahip olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda bu faaliyet kollarının ileri-geri bağlantılarıyla Türkiye ekonomisine etkisinin rakamların işaret ettiğinden fazla olduğunu söylemek mümkün. Deprem bölgelerinin yeniden yapılanmasına hizmet edecek olan bu yeni finansman anlaşmamız ülkemizin ekonomik istikrarına da katkı sağlayacak. Diğer yandan TSKB olarak çevresel ve toplumsal etkileşimi dikkate alan güçlü sürdürülebilirlik yaklaşımımızı sürdürüyor, afet sonrası yeniden yapılanmanın, toplumsal taban ile ekolojik tavan arasındaki güvenli alanda, adil ve düşük karbonlu kalkınma hedeflerine de hizmet etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizimle aynı vizyonu paylaştığını bildiğimiz değerli iş ortağımız İslam Kalkınma Bankası’na bu anlamlı güç birliği ve bizlere duydukları güven için teşekkür ediyoruz.”


“Deprem bölgelerinde burs desteği vermeye devam ediyoruz”

Deprem bölgelerinin yeniden kalkınması için sağladıkları finansman desteğinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de bölgeye odaklandıklarını ifade eden Bilgiç, sözlerini şöyle tamamladı: “Toplumsal iyileşmenin yolu çocukların ve gençlerin hızla iyileşmesinden ve hayata entegre olmasından geçiyor. Bu inançla deprem illerinde zenginleştirilmiş okul kütüphaneleri açmaya başladık. İlkini Adıyaman’da açtığımız, önümüzdeki günlerde de Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta açılışını gerçekleştireceğimiz okul kütüphanelerini 2025 yılına kadar 11 ilimizde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ayrıca üniversiteli kız öğrencilere yönelik burs fonumuzla bu yıl deprem bölgesinden 100 gencimize destek veriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bölgedeki öğrencilere öncelik tanımaya devam edeceğiz.”

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM