Salı, Mayıs 28, 2024

“Kalkınma finansmanı kurumları, kritik rol oynuyor”

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), bu yıl başkanlığını Birleşik Arap Emirlikleri’nin yürüttüğü 28. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP 28) TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç ve Sürdürülebilirlik Lideri Genel Müdür Yardımcısı Meral Murathan’la birlikte ile katılım sağladı.

COP 28 ile ilgili izlenimlerini paylaşan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç,“İklim Değişikliği Konferanslarına her yıl odaklı şekilde ilgili ekiplerimizle katılım sağlıyor, etki alanımızdaki tüm konuları yakından takip ediyoruz. Bu yıl ulusal ve uluslararası temsilcilerle beraber sekiz farklı oturumda değerlendirmelerimizi ve iyi örneklerimizi paylaşma imkânı bulduk. Genel itibariyle COP 28’in ortak mesajı Paris Anlaşması ile uyumlu bir net sıfır yolculuğunda aksiyonların hızlanması ihtiyacı oldu. Gelişmekte olan ülkelerde küresel ısınmanın getireceği ekonomik ve sosyal riskler çok daha fazla. Adil bir geçiş planının başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyanın ortak ajandası olması gerekiyor. Uluslararası kalkınma finansmanı kurumları daha da artan şekilde sürdürülebilir finansman kaynaklarının mobilizasyonunda kritik bir rol oynamaya devam edecek” dedi.


“Sektörel karbonsuzlaşma stratejisini yakından izleyeceğiz”

Bu yıl hem konferansa hem de Türkiye delegasyonuna rekor sayıda katılım gerçekleştiğini belirten Bilgiçsözlerine şöyle devam etti: “COP 28’e ilgili tüm bakanlıklarımızın, kamu otoritelerimizin, finansal ve reel sektör temsilcilerimizin geniş bir katılım ve ilgi göstermesi iklim aksiyonlarının hızlanacağına işaret ediyor. Biz de ülkemizin 2053 net sıfır hedeflerine etkin katkı sunan bir banka olarak 12. Kalkınma Planı doğrultusunda sektörel karbonsuzlaşma stratejisini yakından izleyeceğiz. Tüm paydaşlarımızla entegre ve bütüncül bir bakış açısı ile kredi, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hatlarımızla ülkemizin yeşil dönüşümüne aktif şekilde destek vermeye devam edeceğiz.”

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM