Pazar, Mayıs 26, 2024

Tüketici Mahkemesi başvuru sınırı 104 bin TL oldu

Türk Lirası kredi banka hesap tüketici

Ticaret Bakanlığı, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’inci ve Tüketici Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ıncı  Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ 20 Aralık 2023 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Tüketici Mahkemesi başvuru sınırı 104 bin TL olması kararlaştırıldı. 

Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 58,46  oranında artırılmıştı. 2024 yılı için yapılacak başvurularda alt sınır değeri 104 bin Türk lirası oldu. Belirlenen değerin altında bulunan uyuşmazlıklarda ise  İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak. 

Tüketici Hakem Heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Bakanlıkça belirlenecek. İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili olacak. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkili olacak. 

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilecek.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM