Pazar, Mayıs 26, 2024

Resmi Gazete’de bugün

22 Aralık 2023 Tarihli ve 32407 Sayılı Resmî Gazete


YÖNETMELİK

  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

  • Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/38)
  • Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/39)
  • Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/40)

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

  • Anayasa Mahkemesinin 26/10/2023 Tarihli ve E: 2020/73, K: 2023/181 Sayılı Kararı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI

  • Yüksek Seçim Kurulunun 20/12/2023 Tarihli ve 2023/1572 Sayılı Kararı ve Eki Siyasi Partilerin Ön Seçim veya Aday Yoklaması Yöntemleriyle Aday Tespitine İlişkin 125 Sayılı Genelge
  • Yüksek Seçim Kurulunun 21/12/2023 Tarihli ve 2023/1574 Sayılı Kararı ve Eki SSPS-Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Genelge
İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM