Salı, Nisan 23, 2024

Tarım sektörü, kırsalda ulaşımın kolaylaşmasını istiyor

Antalya Tarım Konseyi (ATAK), yerel seçim öncesinde tarım sektörünün belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlardan beklenti ve talep eğilimlerini belirlemek amacıyla toplantı düzenledi. ATAK’ın tarım paydaşlarını bir araya getirdiği toplantıda, tarım sektörünün yerel yönetimlerden beklentileri konuşuldu. ATAK Başkanı Ali Çandır, toplantıda dile getirilen sorun, talep ve önerilerin rapor olarak başta büyükşehir belediye başkan adayları olmak üzere yerel yönetimlere aday olanlara sunulacağını bildirdi. 

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarların seçileceğini belirten Çandır, tarım sektörünün yerel yöneticilerden beklentilerini görüşmek üzere bir araya geldiklerini kaydetti. Toplantıda dile getirilen sorun, talep ve önerilerin rapor haline getirilerek seçim öncesinde, yerel yönetimlere aday olanlara ulaştırılacağını kaydeden Çandır, taleplerin takipçisi olacaklarını söyledi. Kırsaldan kente ulaşımın kolay hale getirilmesi gerektiğini dile getiren tarım sektörü paydaşları, bunun kırsaldan kente göçü önleyeceğine dikkat çekti.


32 maddelik beklenti ve talep rapora girdi

Toplantıda tek tek söz alan icra kurulu üyeleri ve danışma kurulu üyeleri, tarıma yönelik sorun, talep ve önerilerini dile getirirken, yerel yönetimlere aday olanların seçim taahhütlerinde tarıma yer vermesini beklediklerini kaydetti. Toplantıda sonunda hazırlanan ATAK raporunda, üyelerin talep ve önerileri içeren 32 madde yer aldı.

Raporda, Bütünşehir Yasası’nın kırsaldaki tarımsal faaliyetleri zorlaştırdığı vurgulanırken, maliyetleri yükselttiğine dikkat çekildi. Yerel yönetimlerle tarım sektörünün ilişkisinin büyük bölümünün harç ve vergi ödemelerinden ibaret olduğunu kaydeden ATAK üyeleri, yerel yönetimlerin ayda en az bir kere tarım sektörüyle toplantı yapmasını, sektörel plan, proje, destek ve yönlendirme faaliyetlerinin görüşülmesini talep etti. Raporda, “Kırsal alan ve tarımsal faaliyetler ile ilgili konulardaki planlamalar ve projelendirmeler yöredekilerle önceden paylaşılmalı ve görüşler dikkate alınmalı” ifadesi yer aldı.


“Kırsala destek, etkili ve verimli olmalı”

Kırsala yönelik tarımsal desteklerde amaca ulaşma ve etkili olma düzeyinin geliştirilmesi gerektiği kaydedilen raporda, “Gübre, ilaç, tohum, fide, yem gibi özellikli girdi destekleri kırsalın niteliklerine uygun, şeffaf ve yaygın şekilde verilmeli. Enerji ve sulama gibi genel amaçlı destekler, tüm kırsalda yoğunluğa göre yaygınlaştırılarak verilmeli. Tarımsal faaliyetlerde kullanılmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına kırsalın özelliklerine uygun etkili destek verilmeli. Veteriner ve ziraat mühendisi danışmanlıkları tüm kırsala planlı ve etkili biçimde yaygınlaştırılarak sağlanmalı. Ürünlerin bollaştığı ve fiyatlarının maliyet altına geldiği dönemlerde doğrudan alım destekleri vermeli. Küçükbaş hayvancılığa ve özellikle Teke yöresi değerlerine önem verilmeli ve etkili desteklenmeli. Göçer hayvancılık artırılmalı ve desteklenmeli. Sulak alanlar, eylek, yaylak ve meralar koruma altına alınmalı ve rehabilitasyonu yapılmalı. Kırsaldaki tarımsal faaliyetlerle ilgili acil konularda hızlı, etkili ve şeffaf destek vermeli. Kırsalda damla sulamaya destek artmalı, yerel yönetimlerin kırsaldaki sulama, enerji, atık, mera ıslah ve ulaşım gibi sektörel alt yapı yatırımları geliştirilmeli” talepleri yer aldı.


Gençleri kırsalda tutacak proje beklentisi

ATAK üyeleri, tarıma ve tarımsal kooperatiflere eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini özellikle vurguladı. Tarım paydaşları, gençlerin kırsalda kalmasını sağlayacak eğitim, öğretim olanakları sağlaması ve gençlere yönelik tarımsal projelere özel önem vermesini istedi. ATAK üyeleri, kırsalda okul öncesi çocukların eğitim alabileceği ana okulu, kreşlerin açılması, yine kırsalda okullaşmaya acilen geri dönülmesi, yerel yönetimlerin da buna destek vermesi beklentisini dile getirdi. Raporda, “Kırsalda yaşam refahını artırıcı eğitim, sağlık, kültür ve spor yatırımları yapılmalı” ifadesi yer aldı.


“Kırsalın altyapısı güçlendirilmeli”

Kırsaldan kente ulaşımın kolay hale getirilmesi gerektiğini dile getiren tarım sektörü paydaşları, bunun kırsaldan kente göçü önleyeceğine dikkat çekti. Raporda, yerel yönetimlerin kırsaldaki altyapı yatırımlarına önem vermesi istenirken, “Tarımsal atıkların toplanması, geri kazanılması ve dere yataklarının ıslah edilerek temizlenmesi sağlanmalı. Çay ve derelerin kadastro çalışmaları ile denize ulaşımı engellendiği için su basması-sel felaketleri yaşanıyor. Çay ve dere kenarlarına inşaat yapı izni verilmemelidir. Yağmur sularının tutulması ve yağmur hasadı projeleri geliştirilmeli. Kırsalda yapılan evlerde elektrik, su ve diğer donatım hatlarıyla ilgili ruhsat sorunları çözülmeli. Bu durum bile tersine göçü olumlu etkileyecek. Belediye kırsalda iç taraflarda kalan tarlalara yol açmalı. Kırsal kesimdeki mera, tarım alanı ve benzeri taşınmazlarla ilgili muhtarların dava açma hakkı yeniden verilmeli. Yerel yönetimler bu konuya destek olmalı” talepleri dile getirildi.

Konsey üyeleri, merkez hal’in Antalya’ya yaraşır ve cazip düzeye getirilmesini isterken, ilçe hallerinin ilçe belediyelerine devredilmesi ve ortak veri tabanı oluşturulması gerektiğini dile getirdi. Raporda, şehir merkezlerine yığılmış AVM’lere yenilerinin eklenmemesi görüşü de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM