Salı, Nisan 23, 2024

İnovasyon için Fikir Yeşertme ve Fikirleri Yok Etme

Kurumlar öldürücü fikirlerden yarar sağlamak amacıyla fikir öldürenlerden kurtulmalıdır. Kurumsal dünyanın büyük bir bölümü inovasyonun yarattığı fırsatları kaçırmaktadır. Uzmanlar bu konuda üst yönetime son derece önemli görevler düştüğünü, yeni fikirlere yer açmanın kritik bir başarı faktörü olarak görülmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Neden işletmelerin büyük bir bölümü fikirleri öldüren kütleler olarak algılanmaktadır. İnovasyonu bir kurum kültürü haline getirmeyi başaranlar daha iyi performans sergilemektedir. İkon olarak nitelenen işletmeler geleceği tasarlayacak olan fikirlere hayata geçirmek üzere alan açan kurumlardır.

Bugünün dünyasında işletmelerin çok büyük bir bölümü fikirleri etkin bir biçimde kullanamadıkları izlenmektedir. Aslında, ürünlerde, hizmetlerde, teknolojik ilerlemelerde veya kurulan ortaklıklarda fikirleri teşvik etmek çoğu zaman bir işletmenin kuruluş prensiplerine ters düşer. Genellikle belirli bir beceri seti veya uzmanlık etrafında kurulurlar ve operasyonel verimliliğe hizmet etmek amacıyla kalıba açıkça uymayan her şeyi gönderecek şekilde yapılanmışlardır. Çok sıklıkla, işletmeler çalışanları, düşüncelerini, iletişimleri ve operasyonlarına ilişkin olarak çok iyi yapılanmış sayılabilir. Bu normaların dışında olanlar genellikle dışlanırlar. Pekiyi, bir işletmenin üst düzey yöneticileri fikirlerin gelişmesini nasıl sağlamaktadır. Fikirleri istemeden bastırmak yerine onları kucaklamak için kendi getirdikleri sınırlamalardan nasıl kurtulabilirler? 

Yeni fikirler için nasıl alan yaratmak mümkündür? Bunun için farklı yöntemler mevcuttur. Örneğin kuluçkalık programları geliştirmek bu yöntemlerden önemli ve etkin olanlardan biridir. Böylece kurumun dışından gelecek olan yaratıcı ve yenilikçi fikirlere fırsat tanınmış olur (açık inovasyon yaklaşımı). Nestle’nin InGenius, Barclays Bank’ın Rise örneği kuluçkalık programı örnekler arasında verilebilir. Türkiye’de de çok sayıda büyük ölçekli kurumun Şişe Cam gibi, kuluçkalık çalışmaları mevcuttur. İşletmeler küçük bir gruba yetki verebilirler veya tüm organizasyonu uzun dönemli inovasyon için harekete geçirebilirler. Örneğin Netflix özgürlük ve sorumluluk kültürü ile örnek uygulamaları hayata geçiren bir kurum olarak işaret edilmektedir. Ancak bilinmesi gereken ne tür fikirlerin peşinden koştuğunuzdur. Bir başka ifadeyle artımsal-adımsal inovasyonlar mı, yoksa devrismel inovasyonlar mı sizin tercihinizdir. Aynı zamanda hangi modelin kurumunuz için iyi bir yapı olduğuna karar vermek gerekir. Her ne opsiyonu seçerseniz seçin, üst yönetimin desteği olmaksızın fikir gelişimini sağlamak mümkün değildir.

Fikirlerin nasıl test edileceğini bilmek..

Üst yönetimde hangi kademede olursanız olun fikirlerin nasıl geliştiğini takdir etmemiz gerekmektedir. Küçük ilerlemeler sağlayan fikirlerin denenmesine izin verme ve beklendiği şekilde işe yaramadıklarında onlardan vazgeçme yönünde kurumsal bir alışkanlık sıklıkla rastlanan bir durumdur. Fikirleri öldürenler veya fikirlerin gelişimine olanak tanıyanlar genellikle risk almazlar. Genellikle yeni bir ürün, hizmet ya da sürecin geliştirilmesinde ürkek davranırlar. Bu durumun yanısıra önemli bir gerçeklik; fikirlerin pilot uygulamaya tabi tutulması öğrenmeye, sürekli ve kendini tekrar eden bir biçimde gelişmeye olanak sağlar. İnovasyonu iyi bir biçimde hayata geçirebilmek aynı zamanda az miktarda harcama yapmakla birlikte çok miktarda öğrenmeye fırsat tanır (yaparak ve yaşayarak öğrenme). Küçük bir ölçeği kurgulayarak test edin; fikirlerin ortaya çıkardığı yenilikleri doğru bir biçimde anlayın ve öğrendiklerinizi bir sonraki takip eden adımda kullanın. Test etme ve öğrenme öyle düşünüldüğü gibi büyük maliyetlere neden olmayacaktır. İyi uygulama örneklerini ortaya çıkarmayı başaran işletmeler, bu sürece tüm ve tam inançlarıyla kendilerini adarlar ve çoklukla gerçekliğe yaklaşmadan fikirler hakkında derinlemesine analizler yaparlar. Örneğin; Amazon’un hissedarlarına-ortaklarına yaptığı duyurular, genellikle zorluklar oluşturulmuş olan fikirlerine yapılan yatırımları ön plana çıkarır. Apple, yakın zamanda tabiat ananın sürdürülebilirlik girişimlerinde liderliğini üstlendiği bir reklam ile ilgi çekmeyi başardı.

Tüm bunlar, işletmelerin geleceği nasıl gördüklerine ve kendilerini bu geleceğe nasıl yönlendirdiklerine dair fikir veren niyet beyanlarıdır. Yeni ortaya çıkan fikirlerin bu şekilde sosyalleştirilmesi, potansiyel tüketicilerden ve hissedarlardan anında geri bildirim alınmasına olanak tanır.

Mutlaka, şartlar ne olursa olsun, engellere rağmen inovasyon hep gündemimizde olsun.     

Selçuk Karaata

Diğer Yazarlar