Cumartesi, Mayıs 25, 2024

TÜRİB’in 5 yıllık işlem hacmi 190 milyar TL 

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB), 16-17 Nisan 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Fintech Week 2024’te, tarım sektöründe dijital dönüşüm ve yenilikçi finansman modellerinin öncüsü olma vizyonunu paylaştı. TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali etkinliğin 17 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen ‘Tarımsal dönüşümde anahtar bir unsur olarak Fintech’ oturumuna katıldı. Kırali, borsa işlemlerinde aracılı sisteme geçişin detaylarını ve tarımın finansmanını dönüştürmedeki potansiyel etkisini değerlendirdi. Ayrıca, faaliyete geçtiği 2019 yılından bu yana toplam 190 milyar TL işlem hacmi ile 41 milyon ton ürünün el değiştirdiği TÜRİB’in, tarım sektöründe yenilikçilik konusundaki sorumluluklarını ve fintech çözümleri yoluyla tarım sektörünün büyümesini ilerletmek için yürütülen projeleri ve iş birliklerini anlattı.


Tarım 4.0’ın itici gücü: TÜRİS Projesi

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, 2024’ün ilk yarısında tamamlanması planlanan yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen TÜRİB İşlem Sistemi (TÜRİS) projesinin, tarımsal yenilik ve verimliliği önemli ölçüde artıracak çözümler sunacağını vurguladı. TÜRİS’in, Tarım 4.0 hedeflerine ulaşılmasında ve tarım ekosisteminin dijital dönüşümünde kritik bir role sahip olduğunu belirtti.


Tarım emtiası ticaretinde aracılı sisteme geçiş 

ELÜS Piyasasında ürün piyasası aracı kurumlarının (ÜPAK) 2024 yılında faaliyete geçmesiyle birlikte tarım sektöründe piyasa dinamiklerinin yeni bir döneme adım atacağını belirten Kırali, bu yeniliğin, tarımsal finansmanın çehresini değiştireceğini ve sürdürülebilir büyümenin itici gücü olacağını belirtti. Kırali, ÜPAKların, ortakları ticaret borsaları ile birlikte yüzyılı aşan ticaret borsacılığı bilgi birikiminin tarım sektörüne entegre edilmesinin, ürün ihtisas borsasının verimliliğini ve etkinliğini önemli ölçüde artıracağını vurguladı. Bu dönüşümün, hem piyasalara hem de bu piyasalarda yer alan tüm katılımcılara katma değerli hizmet sağlayacağına dikkat çekti.


TÜRİB: Tarım için FinTech çözüm merkezi 

Kırali, teknik ve mevzuat altyapısının 2024’te tamamlanması planlanan katılım finansa hizmet edecek Teverruk Piyasası’nın ve 2025’te devreye alınması planlanan TÜRİB Vadeli İşlem Piyasası’nın emtia piyasalarını çeşitlendirmeye ve ticaretteki risk yönetimini güçlendirmeye yönelik adımlar olarak dile getirdi.

TÜRİB Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Necla Küçükçolak etkinliğin 17 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen ‘Kadınlar Fintech yeniliğine öncülük ediyor’ oturumunda TÜRİB’in yenilikçi süreçlerde ve tarım finansmanında nasıl öncü bir rol üstlendiğini ve kadın liderlerin bu alandaki dönüşüme nasıl öncülük ettiğini anlattı.


“Kadın çiftçiler tarımın sessiz kahramanları”

Küçükçolak, TÜRİB’de genç ve 2023 yılsonu itibarıyla çalışanların yüzde 53’ü kadınlardan oluşan bir ekibin liderliğinde, tarım finansmanında yenilikçi çözümler sunarak sektörün geleceğini şekillendirdiklerini belirtti. Kadın çiftçilerin tarım sektörünün sessiz kahramanları olduğuna dikkat çeken Küçükçolak, “TÜRİB, tarımın finansmanı ve dijitalleşme alanında, tarım emtiasını temsil eden elektronik ürün senedi (ELÜS) teminatlı kredi gibi yenilikçi çözümler ve ulusal çapta erişilebilir hizmetler sunarak, tarım sektörünün geleceğini yeniden şekillendiriyor, herkes için daha kapsayıcı hale getiriyor” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM