Salı, Haziran 25, 2024

Kısa vadeli dış borç stoku martta 175,4 milyar $

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında artışla 175,4 milyar dolar düzeyine gerçekleşti.  Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde  4,1 oranında artarak 71,2 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,7 oranında azalarak 58,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.


Bankaların borç stoğu arttı

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre yüzde 21,0 oranında artarak 15,3 milyar dolara yükseldi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,1 oranında azalarak 19,2 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2,0 oranında azalışla 20,3 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 8,9 oranında artışla 16,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 


Özel sektörün kısa vadeli dış borcu azaldı 

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,4 oranında azalarak 51,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 yıl sonuna göre yüzde 9,3 oranında artarak 37,7 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 2,8 oranında azalarak 91,8 milyar dolar oldu. 

Alacaklı bazında incelendiğinde; özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 5,2 oranında azalarak 90,6 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,7 oranında artarak 79,8 milyar dolara yükseldi. 2023 yıl sonunda 1,7 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Mart sonu itibarıyla 4,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 604 milyon dolar oldu. 


Borç stoğunun çoğunluğu dolardan oluştu

2024 Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,6’sı dolar, yüzde 22,1’i euro, yüzde 10,6’sı TL ve yüzde 15,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu. 

2024 Mart sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 232,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 

Söz konusu stokun 19,5 milyar dolar kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.  Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,1, Merkez Bankası’nın yüzde 19,8, özel sektörün ise yüzde 57,1 oranında paya sahip olduğu gözlemlendi. 

KAYNAKTCMB
İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM