Perşembe, Temmuz 18, 2024

Kocaer Çelik, yılın ilk çeyreğinde FAVÖK’te 489 milyon TL’ye ulaştı

Türkiye, Avrupa ve dünyanın birçok ülkesine, çelik profil üretimi, servis merkezi ile imalat operasyonları ve galvaniz kaplama işlemlerini entegre bir yapıda gerçekleştiren öncü şirketlerden Kocaer Çelik, 2024 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin özel sektörde en büyük 87’nci sanayi şirketi ve en büyük 50’nci ihracatçısı Kocaer Çelik, 2024 yılının ilk çeyreğinde enflasyona göre düzenlenmiş rakamlarla FAVÖK’te yüzde 36,4 reel artış ile 489 milyon TL’ye ulaştı. Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, “Aliağa A1 fabrikamızda revizyon yatırımlarımız için yaptığımız 66 günlük planlı duruşa rağmen şirketimiz 2024 yılının ilk çeyreğindeki sonuçlarıyla yıla kuvvetli bir başlangıç yaptı” dedi.


Toplam satışların yüzde 74’ü yurtdışına gerçekleştirildi

Kocaer Çelik 2024 yılının ilk çeyreğinde, yüksek katma değerli profillerin bir kısmının üretildiği Aliağa A1 Fabrikası’nda yatırım amaçlı 66 günlük planlı üretim duruşuna rağmen, güçlü satış hacmini korudu. Bu dönemde toplam satışların yüzde 74’ünü yurtdışına gerçekleştiren şirketin yüksek ihracat performansı 2024 yılında da devam etti. Şirket, yüksek katma değerli ürün satışlarının toplam satışlar içindeki payının geçen yılın aynı dönemine göre artmasına paralel olarak kar marjlarını arttırarak yıla kuvvetli bir başlangıç yaptı. Şirket Aliağa A1 fabrikasında tamamlanan yatırımlar sonrasında yüksek katma değerli ürünlerin toplam portföy içindeki payının yılın kalanında da artırmayı hedefliyor.

Global çelik piyasalarında gözlenen dolar bazlı fiyat düşüşlerine rağmen etkin maliyet yönetimi neticesinde 2024 yılının ilk çeyreğinde brüt karlılıkta artış sağlanırken, enflasyon düzeltmesi sonrasında brüt kar önceki yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 27,2 oranında artarak 702 milyon TL olarak gerçekleşti. Satış, pazarlama ve dağıtım giderlerindeki sınırlı yükselişin de katkısıyla FAVÖK’deki enflasyondan arındırılmış reel artış yüzde 36,4 seviyelerine kadar yükselirken, yılın ilk üç ayında FAVÖK 489 milyon TL olarak kaydedildi.


Şirketin borçluluğu önemli oranda geriledi

Özellikle dünyada üretimi zor ve kısıtlı olan özel çelik profil ürünlerine odaklanan şirket, satış hacmindeki yüksek katma değerli ürünlerin payını daha da yükseltme hedefine paralel olarak fabrikalarında son teknolojilerin kullanılmasını sağlayacak yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor.  Aliağa A1 fabrikasındaki yeni katma değerli ürünlerin üretimine yönelik revizyon yatırımları ve 2023 yılının Kasım ayında başlayan ve Kocaer Çelik Servis Merkezi’nin 120 bin ton/yıl olan kapasitesini yüzde 50 artışla 180 bin ton/yıl seviyesine yükselten yatırım bu dönemde tamamlanarak, yeni kapasiteler ve revizyonlar devreye alındı.

Artan yatırım harcamalarına rağmen, 2024 yılının ilk 3 ayında faaliyetlerini dengeli bir borç yapısı ile sürdürmeye devam eden Kocaer Çelik, iç kaynaklar kullanarak şirket borçluluğunun önemli oranda azaltılmasını sağladı. 31 Mart 2024 itibariyle toplam net finansal borçlar 1.166 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiş ve 2023 yılsonundaki tutara göre yüzde 40 gerilemiştir.


“Global çelik piyasalarındaki fiyat baskısı devam ediyor”

Demir çelik sektörünün 2024 yılı ilk yarı performansını değerlendiren Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, “Dünya çelik üretiminin jeopolitik gerilimlerin ve dünya ticaretini etkileyen faktörlerin etkisi ile 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 0.5’lik sınırlı artışla 469,1 milyon ton olarak gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Aynı zamanda 2024 yılında da global çelik piyasalarındaki fiyat baskısı devam ediyor. Sektörümüzdeki zorlu koşullara rağmen 2024 yılında da ihracat ağırlıklı iş modelimiz, geniş bir coğrafyada faaliyet göstermemiz ve yüksek katma değerli ürünlere yoğunlaşan iş modelimiz ile sektörden pozitif yönde ayrışmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Artan jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve korumacılık önlemlerinin artmasının yerinde ve yerel üretimi de giderek daha zorunlu hale getirdiğini ileten Kocaer, “Şirketimizin global olma adımlarını hızlandırmak için İzmir-Aliağa Bölgesinin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarında üretim üssü, servis merkezi gibi fasilitelerimizi arttırmak için yoğun çalışmalar içindeyiz. Özellikle şirketimizin MENA bölgesine olan ihracatı her geçen yıl hızla artıyor. Kocaer Çelik olarak gerek bölgedeki gücümüzü gerekse global rekabet gücümüzü daha da arttırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda başta Suudi Arabistan’ın Neom şehri projesi olmak üzere bölgedeki tüm yatırımlardan daha çok pazar payı almak için Suudi Arabistan’da çelik profil fabrika yatırımı için fizibilite çalışmalarına başladık. Benzer çalışmaları yine önemli bir solar profili tedarikçisi olduğumuz Amerika için de yürütüyoruz” dedi.


Kocaer Enerji ile yenilenebilir enerji sektöründe büyümeyi hedefliyor

Sektöre sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla da öncülük eden Kocaer Çelik yeşil enerji, sürdürülebilir üretim ve tüketim ilkesine uygun bir şekilde yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor. Şirket Ege Bölgesi’nin en büyüklerinden biri olan 9.2 MW kurulu güce sahip çatı üzeri Güneş Enerji Santrali ile tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 33’ünü kendi ürettiği temiz enerjiden karşılıyor.

Şirket stratejik büyüme hedefi olarak belirlediği yenilenebilir enerji sektörünün yanı sıra   jeotermal ve temiz enerjiyi de üretim kaynakları arasına ekledi. Bu kapsamda şirket, 2023 yılı içinde Kocaer Enerji A.Ş. unvanı ile yeni bir şirket yapılanması gerçekleştirerek Aydın Kuyucak’ta, yaklaşık 120 MW’lık güneş enerjisi eşdeğerine karşılık gelen 24 MW kapasiteli Jeotermal Enerji Santrali (JES) için sondaj çalışmalarına başladı. Kocaer Çelik, yatırımın birinci fazı tamamlandığında elde edilecek enerjinin yaklaşık yüzde 20’siyle mevcut elektrik ihtiyacının tamamını kendi ürettiği yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedefleyerek, kalan yüzde 80’lik temiz enerji üretim kapasitesinin ise satışını gerçekleştiren bir yapıya ulaşmayı amaçlıyor. Şirket gerçekleştirdiği tüm bu yatırımlar ile karbon nötr olmayı ve enerjide bağımsız hale gelerek uluslararası rekabette önemli bir avantaj sağlamayı hedefliyor.

Kocaer Çelik bu yatırımların tamamlanmasının ardından enerjide tam bağımsız hale gelirken, Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonlarını nötrleyen ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için piyasadan karbon kredisi talep eden konumundan piyasaya karbon kredisi arz eden şirket konumuna erişen bir yapıya gelmeyi hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM