Perşembe, Temmuz 18, 2024

Yılda ortalama 1,9 milyon kişi, Kariyer.net aracılığıyla iş buldu

Kariyet.net, sektördeki çeyrek asırlık yolculuğunu ‘Türkiye’de Kariyer ile Yeteneğin 25. Yılı ve Geleceği’ sonuçları ile duyurdu. Kariyer.net aynı zamanda bağımsız araştırma şirketi Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından yapılan ‘Kariyer.net Ekonomik Etki Analizi’ ile istihdama sağladığı katkıyı açıkladı. The Network ve BCG iş birliği ile gerçekleşen ve Türkiye ayağını Kariyer.net’in yürüttüğü ‘Global Yeteneklerin Şifresi’ sonuçları da açıklandı. İstihdam piyasasında büyük dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirten Kariyer.net CEO’su Fatih Uysal, “1999’da başlayan yolculuğumuzda 2006 yılında iLab Grup şirketleri arasına katılmamız ve 2014 yılında İK sektöründe ilk Ar-Ge Merkezini kurmamız önemli dönüm noktalarımızdan oldu” dedi. Uysal, İşin Olsun, Techcareer.net, Coensio ve PeopleBox girişimlerinin şirketi istihdam piyasasında önemli bir konuma getirdiğini ifade etti.

PAL, ‘Kariyer.net Ekonomik Etki Analizi’ çalışmasıyla Kariyer.net’in Türkiye istihdam piyasasındaki etkisini ortaya koydu. PAL Yönetici Ortağı Esen Çağlar, 2021-2023 yılları arasında özel sektörde işe yerleşenleri temel alan analizde Türkiye’de işe yerleşenlerin yüzde 28’inin doğrudan Kariyer.net ve yüzde 9’unun ise doğrudan İşin Olsun aracılığıyla iş bulduğunu ifade etti.


Genç yeteneklerin kariyere çelişkili başlangıcı

‘Türkiye’de Kariyer ile Yeteneğin 25. Yılı ve Geleceği’ araştırması, istihdam piyasasında farklı jenerasyonların bir arada çalıştığı bu dönemde, çalışanların birbirinden farkını ele alıyor.

Araştırmaya göre gençler kariyerinde yükselmeyi ve öğrenmeyi önceliklendiriyor. Diğer yandan gençlerin ‘çok çalışma’ konusunda çekimser olduğu görülürken 6 gençten 1’i eğitim süreci sonrasında dinlenmek ve ne yapacağına karar vermek istiyor. Tecrübeliler ise yüksek lisans ile eğitime devam edilip uzmanlaşılması gerektiğini düşünüyor.


Çalışanlar artık daha cesur

Araştırma, çalışanların iş değiştirme noktasında çekinmediklerini de ortaya koydu. Kariyerinin ilk yıllarındaki her 2 adaydan 1’i önümüzdeki 1 yıl içinde iş değiştirmeyi planlarken, iş yaşamında 20 yılı geride bırakan her 4 adaydan 1’i aynı düşünceye sahip.

Yeni bir iş aramaya sebep olacak en önemli unsur ise daha iyi bir maaş ve yan haklar oldu. 5 yıldan az deneyime sahip olanlar bu konuda ilk sırada gelirken, 20 yıl ve üzeri deneyime sahip olanlar ikinci sırada geldi. Çalışanların yeni bir iş fırsatını değerlendirmesini sağlayacak en önemli unsurun tatmin edici maaş ve prim sistemi olduğu görüldü.


Çalışanlar iş bulmadan istifa edebiliyor

Son iş yerinden istifa ederek ayrılan çalışanların yüzde 67’si iş bulmadan istifa etmeyi göze alırken, istifa edenlerin çoğunluğu uzun sayılmayacak bir süre içerisinde yeni işini buldu. Önce istifa edip sonra iş bulanların yüzde 67’si 6 ay içinde mevcut işini bulduğunu ifade etti.


Yeteneklerin yeni önceliği ‘iş güvencesi’

Kariyer.net’in The Network ve Boston Consulting Group ile yürüttüğü ‘Global Yeteneklerin Şifresi’ ise Türkiye istihdam piyasası ile global piyasadaki dinamikleri karşılaştırdı.

Global yeteneklere işten beklentileri sorulduğunda yetenekler önceliklerini; iş güvencesi, iyi iş-yaşam dengesi ve finansal getiri şeklinde sıraladı. 2014’ten bu yana iş güvencesi ve finansal getiri kriterleri ilk kez ilk 3’te kendine yer buldu. İyi iş-yaşam dengesi ise 2014 yılından bu yana ilk 3 öncelik arasında yer alıyor.


İşverenlerin yetkinlik ihtiyaçları değişiyor

Kariyer.net, 2007-2024 arasında 300 bine yakın ilanı analiz etti. İşverenlerin ilanda talep ettiği 2 binden fazla tekil yeteneği ele aldı. 2010 öncesinde şirketlerin en çok talep ettiği içsel beceri iletişim becerisi oldu. Bunu takip eden beceriler sırasıyla; ikna gücü, analitik düşünme ve müşteri odaklılık şeklindeydi. Günümüze yaklaştığımızda ise özellikle 2023’ten itibaren yapay zekanın etkisiyle trendlere yeni yeteneklerin eklendiği görülüyor. Analitik Düşünme 2024’te ilk sırayı alıyor. Ayrıca yenilikçi ve araştırmacı özelliklere sahip adaylara daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

Ek olarak yüksek motivasyon, çözüm odaklılık ve ekip çalışmasına yatkınlık bu dönemde işverenlerin yeni talepleri arasına ekleniyor. World Economic Forum’un 2023’teki Future of Jobs raporu da Kariyer.net’in veri analizinin sonucuna benzer çıktılara sahip. Future of Jobs raporunda da 2023’te çalışanlar için temel beceriler arasında analitik düşünme ve problem çözme becerisi gibi yetenekler öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM