Perşembe, Temmuz 18, 2024

Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi kuruluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından hazırlanan ilk Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nın uygulanma sürecinde 1’inci yılı tamamlayarak ara değerlendirme raporunu hazırladıklarını söyledi. Göktaş, engelli çocukların doğumdan ilkokulun ilk yıllarına kadar takip edilip, desteklenmesi amacıyla Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi’ni kuracaklarını belirterek, “Sistemin oluşturulması için UNICEF ve ilgili kamu kurumlarının iş birliğinde bir pilot çalışmayı başlatacağız” dedi.


Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı ilk yılını tamamladı

Göktaş, 2023-2025 yıllarını kapsayan Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nın 3 Şubat 2023’te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile tüm taraflarca hassasiyetle uygulanmaya başladığını hatırlatarak, “İstihdamdan erişilebilirliğe, eğitimden sağlığa, sosyal yaşama katılımdan hakların korunmasına kadar engellilikten kaynaklı ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak belirlenen 316 faaliyetin yer aldığı ilk Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nın uygulanma sürecinde 1’inci yılı tamamladık. İlk yıl için bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan ara değerlendirme raporunu, Eylem Planı’nın izlenmesi sorumluluğu bulunan Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 21 Mayıs’taki toplantısında kurul üyeleri ile paylaştık” diye belirtti.

Bir yıllık dönemde engellilik alanında hak temelli yaklaşımın yaygınlaştırılması ve farkındalığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü kaydeden Göktaş, “Bu kapsamda, kamu kurumları başta olmak üzere farklı kesimlere yönelik engelli hakları konusunda farkındalık eğitimleri düzenlendi. Erişilebilirliğin teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve denetlenmesi konularında ilerlemeler kaydedildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının yapılı çevre, bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilirliği konularında teknik kapasitelerini artırmak üzere eğitim atölyeleri düzenlendi. Erişilebilirlik Logosu’nun basılı ve dijital yayınlar ile görsel materyalleri de içerecek şekilde kullanım alanı genişletildi. Ayrıca, kütüphaneler, bilişim gibi farklı sektörlerde de erişilebilirliğin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıldı” dedi.


İhtisaslaşmış bakım kalite standartları geliştirilecek

Göktaş, bakım merkezlerinde yaşamlarını sürdüren engelli bireylerin daha iyi hizmet alabilmeleri için bakanlığa bağlı kuruluşların, Bakım Hizmetleri Kalite Standartları (BHKS) kapsamında değerlendirildiğini anımsatarak, “Bu standartlar ile uzun dönemli bakım hizmeti sunan kuruluşlarımızın güçlendirilmesini sağlıyoruz. Özel engelli bakım merkezlerimizden BHKS’ye uygun olduğu belirlenen kuruluşlara da teşvik ödemesi yapılarak bu kuruluşlarda sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasını amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde ihtisaslaşmış bakım ve rehabilitasyon merkezleri açılabilmesi için bu merkezlere yön verecek ihtisaslaşmış bakım kalite standartlarının geliştirilmesi çalışmalarını yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Uzun dönemli bakım hizmeti sunan kuruluşların kalite değerlendirmelerinde teknolojik gelişmelerin takip edildiğini bildiren Göktaş, bu kapsamda bakım merkezlerinin kalite standartlarına uygunluklarının değerlendirilmesinde bilişim sistemleri kullanılarak Kalite Değerlendirme Sistemi’nin (KALDES) bağımsız bir şekilde geliştirileceğini söyledi.


Engelliliğe duyarlı afet yönetim hizmetleri geliştiriliyor

Göktaş, engelliliğe duyarlı afet yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi için çalıştıklarını da vurgulayarak, “Engelli ve Yaşlı Alanında Uzun Dönemli Bakım Hizmeti Sunan Kuruluşlarda Afet ve Acil Durum Planı Geliştirilmesi projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje ile özel gereksinimli bireylerin, gereksinim türlerine göre bireyin durumuna uygun afet yönetim planlarının geliştirilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca engelli ve yaşlı bireylere duyarlı afet yönetimi modeli geliştirilmesi için paydaş kurum ve kuruluşlar ile çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilimizde afet sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında çadır kentlerin ve konteyner kentlerin engelli ve yaşlı bireylerin kullanımına uygun olacak şekilde erişilebilir kılınmasına yönelik çalışmaları başlatacağız. Bu illerimizde bakım ihtiyacı olan engelli ve yaşlıların ihtiyaç duydukları rehabilitasyon hizmetlerini planlayarak, bakım modellerinden yararlandırılmalarını sağlayacağız” sözlerine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER

GÜNDEM